Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
joi 30 martie 2023 16:58

Comuna Domnești, un centru economic încărcat de istorie și bogății culturale

Domnești este o localitate în județul Argeș, formată numai din satul de reședință cu același nume. Se află în nord-estul județului, pe malurile Râului Doamnei și este alcătuită dintr-un singur sat. Are o poziție geografică deosebit de avantajoasă, fiind aproape de cele trei centre economice importante al Argeșului, care au avut o influență asupra dezvoltării comunei: Curtea de Argeș, Câmpulung și Pitești. Aici are loc târgul duminical, prilej de schimb al produselor agroalimentare și nu numai, ce datează din anul 1897.
Comuna a evoluat datorită sporirii numărului de locuitori, de creșterea producției meșteșugărești și a schimbului de mărfuri. În primele decenii ale sec. XIII, în Domnești au început să pătrundă meseriași și negustori ardeleni, găsind acolo condiții pentru desfășurarea activității lor.


Existența unui număr mare de meșteșugari, cojocari, tăbăcari, șubari, blănari, lemnari, morari, măcelari, cizmari, dogari, croitori și situarea comunei pe drumul de legătură cu târgurile din sudul țării, a făcut ca aceasta să se dezvolte și să devină un centru economic.


Descoperirile arheologice făcute în 1979 de Muzeul Județean Argeș, au scos la iveală urmele unei case feudale, cunoscute sub numele de casele domnești ale lui Negru-Vodă și o Biserică domnească. După întemeierea Țării Românești, istoria comunei Domnești se poate vedea în cel mai vechi document, Hrisovul, scris la 1352 a lui Neculai Voievod Basarab, fiul lui Alexandru Basarab, prin care dă moșia din Bădești, mănăstirii din Câmpulung. Parte din această moșie era proprietatea locuitorilor din localitate.
Un alt document, datat la 4 aprilie 1532, care atestă vechimea comunei, este al lui Radu Vodă de la Afumați, care privește o întărire ce se dă peste mai multe sate, între care și Domnești. În 1877, anul Războiului de Independență, în răndurile eroilor căzuți și-au înscris numele peste 32 de bărbați din localitate. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Nucșoara al județului Muscel și era formată tot numai din satul de reședință. Funcționau acolo două biserici și o școală mixtă cu 119 elevi (dintre care 19 fete).


În 1950, comuna a fost transferată raionului Curtea de Argeș din regiunea Argeș. În 1968, a trecut la județul Argeș. Comuna a fost declarată stațiune climaterică la 26 februarie 1936, prin Decizia Ministerului Sănătății Publice Nr. 476/936, publicată în Monitorul Oficial Nr. 50/936. La Domnești se află situl arheologic de interes național al curții boierești de la Domnești (secolul al XVI-lea), aflat la „Siliște”, la nord de șoseaua spre Câmpulung, sit alcătuit din ruinele unei biserici și cele ale unui zid de incintă. Tot de interes național este și monumentul memorial sau funerar reprezentat de o cruce de piatră aflată pe marginea sudică a drumului spre Slănic (1753), lângă o troiță de zid.


Patru obiective din comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Argeș ca monumente de interes local, toate fiind clasificate ca monumente de arhitectură: casa Șuțu (1930, fosta primărie), casa Ion Hirică (1806), casa Felicia Proca (sfârșitul secolului al XIX-lea) și ansamblul bisericii „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” (1826–1831), alcătuit din biserica propriu-zisă, poarta de zid cu pictură murală și zidul de incintă.


În semn de prețuire, cetățenii comunei au înălțat în anul 1937, în inima comunei, Monumentul Eroilor din Domnești care are simbol omul soldat.

 

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.