Colţul Fermierului - Făina de lucernă

Făina obţinută prin măcinarea fânului de lucernă este un nutreţ valoros, care permite economisirea furajelor concentrate şi creşterea însemnată a producţiilor animaliere. Este indicat pentru măcinat fânul din prima coasă sau din coasa a doua. Loturile de fân care conţin buruieni, beţe sau lucernă bătrână nu sunt bune pentru transformat în făină, deoarece se întâmpină greutăţi la măcinat şi făina nu are valoare nutritivă ridicată. O bună făină de lucernă conţine substanţe nutritive - proteină, săruri minerale, vitamine - aproape ca şi uruielile din cereale şi le poate înlocui pe acestea în timpul iernii în procent de 70-80%. Făina de lucernă se foloseşte cu bune rezultate în raţiile furajere pentru taurine, ovine, porcine şi chiar păsări. Se poate administra ca atare în cantităţi de 1 kg pe zi pentru o vacă în lactaţie, 0,5 kg pentru un mânzat sau un porc sau 10 păsări. La taurine şi porcine se administrează umezită cu melasă sau saramură diluată sau apă, iar pentru păsări, umezită cu puţină apă. Făina de lucernă intră ca un ingredient valoros în prepararea nutreţurilor combinate în gospodărie. Măcinarea se face în moara cu ciocane, fânul fiind bine uscat. Păstrarea făinii se face în hambare, butoaie, boxe sau saci.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It