COLŢUL FERMIERULUI - Îngrijirea animalelor pe timpul toamnei

Vara care a trecut, fiind parţial secetoasă, a adus unele neajunsuri pentru producţia de furaje atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ. Pe păşuni, din cauza secetei, producţia de iarbă a scăzut simţitor în cea de-a doua parte a verii, iarba a îmbătrânit prematur şi a fost mai puţin consumată de animale. Din cauza secetei pronunţate, cea de-a doua coasă - otava - nu a fost la nivelul aşteptărilor, iar la cultura porumbului, producţia de ştiuleţi a fost serios diminuată şi cocenii excesiv de uscaţi. S-a constatat că la sfârşitul verii, animalele au ajuns slăbite, într-o stare fiziologică pentru care este necesară pe timpul toamnei o îngrijire aparte. Se recomandă aplicarea următoarelor măsuri:
- vitele se vor trimite la păşune dimineaţa cât mai devreme, dacă nu există brumă pe iarbă şi se vor întoarce seara târziu, pentru a beneficia de un număr cât mai mare de ore de păşunat. La locul de păşunare trebuie să existe sursă de apă şi adăpost pentru umbră şi protecţie împotriva ploilor reci;
- la întoarcerea de la păşune este bine ca vitele să primească un tain de sfeclă tocată sau dovleci tocaţi presăraţi cu puţină sare şi tărâţe sau uruială. Dacă nu există sfeclă sau dovleci, aceste suculente se pot înlocui cu mere căzute, care nu au altă folosire, tocate şi amestecate cu tărâţe sau uruială. Se pot administra la o vacă în lactaţie până la 2-3 kg mere tocate mărunt, pentru a nu se îneca. Alte nutreţuri care pot fi administrate vitelor, ca supliment, la întoarcerea de la păşune: mohor şi costrei, scoase din lanurile de porumb, iarbă cosită sau lucernă ofilită câteva ore la soare.
Pentru porcine şi păsări, o parte din nutreţurile concentrate (boabe, grăunţe) poate fi înlocuită cu făină de lucernă. Din fânul de lucernă de bună calitate, o cantitate se poate măcina în moara cu ciocane pentru a se obţine făină de lucernă care, umezită cu puţină apă, se va administra, în cantitate de 0,5 kg, pentru un porc mare sau la 10-15 păsări.
Este necesar ca la intrarea în iarnă să existe întreaga cantitate de nutreţuri necesară pentru perioada de stabulaţie şi în acest scop se vor folosi toate resursele existente în gospodărie: cosirea oricărui petec de otavă; seceratul ori cositul suprafeţelor cu costrei şi mohor, acolo unde există şi uscarea, pentru a se transforma în fân; tăierea unor crengi cu frunze din stejar şi salcâm şi uscarea la umbră, pentru a fi folosite ca furaj în timpul iernii; uscarea vrejurilor de fasole care pot fi consumate de ovine pe timp de iarnă; folosirea tuberculilor mici de cartof, spălaţi şi tocaţi, în furajarea taurinelor şi porcinelor.
Este cazul, acolo unde nu există suficiente cantităţi de fânuri pentru perioada de iarnă, să se ia în calcul şi suprafeţele de coceni de porumb care trebuie recoltaţi şi depozitaţi în baza furajeră imediat după recoltarea ştiuleţilor. Prin buna gospodărire a tuturor resurselor furajere se pot evita situaţiile păgubitoare de vânzare a animalelor sau sacrificarea lor.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It