Colţul Fermierului - Tratamente de primăvară în pomicultură

La începutul ciclului de vegetaţie la pomi - moment marcat prin umflarea mugurilor - este timpul potrivit pentru aplicarea unor tratamente fitosanitare menite să combată atacurile bolilor şi dăunătorilor. Sunt eficace, la toate speciile pomicole, stropirile începute în faza de buton floral (buton roz), întrerupte în timpul înfloritului şi continuate după scuturarea petalelor.
În faza de buton floral - în preajma înfloritului - la toţi pomii fructiferi este indicată o stropire cu un produs pe bază de cupru: Champion, Champ, Alcupral, Triumph - în cantitate de 30 g la 10 l de apă. În locul acestor substanţe se poate folosi zeama bordeleză procurată de la magazinele de pesticide, în concentraţia indicată pe ambalaj. Această stropire cu substanţe cuprice aplicată în preajma înfloritului se constituie în tratament preventiv cu eficacitate în combaterea unor boli produse de ciuperci patogene, precum rapănul la măr şi păr, pătarea roşie a frunzelor la prun, băşicarea frunzelor la piersic, monilioza (putregaiul fructelor la toate speciile pomicole). Prin stropirile de primăvară se combat şi atacurile unor dăunători specifici, dintre care amintim:
- Gărgăriţa florilor de măr (Anthonomus), pentru care se aplică stropiri înainte de umflarea mugurilor, cu unul dintre produsele: Dacia, Calypso, Novadim - toate în concentraţia indicată pe ambalaj. De reţinut: în aceeaşi soluţie, la 10 l, se poate adăuga şi o fiolă de Topsin, pentru combaterea simultană a rapănului şi a făinării;
- la prun, principalul dăunător din primăvară este Viespea cu fierăstrău (Hoplocampa). Se combate prin stropire cu Fastac sau Novadin (o fiolă la 10 l de apă, la care se poate dăuga şi Dithane M45 - 20 g, pentru combaterea pătării frunzelor), atunci când o treime din petale s-au scuturat;
- la cireş, după scuturarea florilor, pentru a combate simultan putregaiul şi musca ciupercilor, se poate aplica o stropire cu Dithane M45 (20 g la 10 l de apă, plus o fiolă de Fastac).
În continuare, după apariţia frunzelor, în faza de urechiuşe, pe măsură ce acestea se înmulţesc, la intervale de două săptămâni se pot aplica la toate speciile pomicole stropiri cu unul dintre produsele: Dithane M45 (Vondozeb, Mancozeb), Captadin (Merpan, Topsin - în cantităţile indicate pe ambalaj). La aplicarea tratamentelor fitosanitare se vor respecta regulile elementare de protecţie a muncii prezentate în această rubrică în ediţiile anterioare ale ziarului.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It