COLŢUL FERMIERULUI - Calcule economice pentru ferma de familie

Pentru folosirea raţională a terenului agricol din gospodăria individuală se ţine cont de condiţiile concrete existente: mărimea suprafeţei totale de teren arabil, numărul total al membrilor familiei, numărul membrilor de familie care lucrează permanent sau temporar în gospodărie. Se mai ia în calcul existenţa în gospodărie a unor utilaje care contribuie la efectuarea lucrărilor agricole: atelaj cu cai, tractor, motoprăşitoare, motocositoare. Pentru ca agricultura de familie să fie rentabilă, este important să se producă în gospodăria proprie cât mai multe produse agroalimentare pentru a se evita cumpărarea de pe piaţă şi dacă este posibil să se producă un excedent de produse care ar putea fi valorificate prin vânzare.
Pentru gospodăriile mici şi mijlocii ca mărime - cele mai des întâlnite în zona de deal şi de munte - se pot folosi, orientativ, scheme de utilizare a terenului agricol în funcţie de mărimea suprafeţelor de teren arabil, livadă pomicolă, păşune şi fâneaţă. De exemplu, dacă o gospodărie posedă 1-2 pogoane de teren arabil şi numai un pogon de fâneţe, poate creşte 1-2 porci la îngrăşat, 30-40 păsări de curte şi una-două taurine (vacă+viţel), fără să mai existe posibilitatea creşterii ovinelor şi cabalinelor. Din cele 1-2 pogoane de teren arabil, un sfert poate fi cultivat cu cartofi+sfeclă+legume, un sfert cu lucernă sau trifoi şi o jumătate (un pogon) cu porumb pentru boabe. În cazul unei gospodării care posedă maxim un pogon de teren arabil şi 3-4 pogoane de păşune şi fâneţe se pot creşte 15-20 păsări, un porc, două-trei taurine şi 10-15 ovine. În primul caz, unde suprafaţa cultivată cu porumb este mai mare, se pot obţine venituri suplimentare prin vânzarea unui porc, câteva păsări şi un număr de ouă. În cel de-al doilea caz, din creşterea unui număr mai mare de vite, poate fi disponibilă pentru vânzare o parte din produsele lapte, viţei etc. Dacă această gospodărie nu are posibilitatea să crească un număr de animale corespunzător suprafeţei mari de fâneţe, poate compensa veniturile băneşti prin vânzarea fânului obţinut sau prin arendarea unei suprafeţe de fâneţe. La creşterea veniturilor băneşti din gospodărie pot contribui şi cele din pomicultură, prin vânzarea excedentului din producţia de fructe.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It