Colţul Fermierului - Alcătuirea raţiilor furajere

Hrănirea animalelor pe timp de iarnă după raţii furajere judicios alcătuite este avantajoasă atât în situaţia în care există un deficit în stocul de furaje, cât şi în cazul în care există un excedent de furaje. Este necesar ca la intrarea în iarnă fermierul să cunoască în ce cantităţi se găsesc în stoc diferitele categorii de furaje - concentrate, fânuri, grosiere, suculente - pentru ca în raţiile furajere zilnice care se alcătuiesc să se introducă furajele existente, iar în cazul unui deficit de furaje, să se asigure din timp cumpărarea lor. Furajarea animalelor pe timpul stabulaţiei după raţii zilnice echilibrate permite consumarea ritmică a stocului de furaje fără să existe riscul terminării înainte de sfârşitul iernii. Animalele vor fi suficient hrănite şi producţiile animaliere nu vor fi diminuate.
În continuare sunt prezentate câteva exemple orientative de raţii furajere zilnice pentru diferite categorii de animale:
- raţii furajere zilnice pentru vaci de lapte cu producţia de 8-10 litri/zi: fân de trifoi, lucernă sau borceag - 3 kg, sfeclă tocată - 6 kg, uruială de porumb sau tărâţe de grâu - 3 kg, coceni - 4 kg, cretă furajeră - 50 gr (amestecată cu sfecla), sare de bucătărie - 100 gr (se lasă ca bulgăre în iesle). Dacă există puţine concentrate şi fân se găseşte la discreţie, se poate reduce cantitatea de uruială sau tărâţe de la 3 kg la 1 kg şi se măreşte cantitatea de fân la 6 kg zilnic;
- pentru tineret taurin (mânzaţi), o raţie zilnică poate fi alcătuită din: 3 kg fân, 3 kg sfeclă, 1 kg uruială de porumb sau tărâţe de grâu, 30 gr cretă furajeră, 40 gr sare;
- pentru oi fătătoare, raţia zilnică poate fi: fân de trifoi, lucernă sau borceag - 0,80 kg, porumb uruit - 0,20 kg, sfeclă tocată - 0,50 kg, coceni - 1,5 kg, cretă furajeră - 6 gr, sare - 12 gr;
- pentru tineret ovin (noatini): fân - 1 kg, boabe ovăz uruite - 200 gr, coceni - 200 gr, cretă furajeră - 6 gr, sare - 10 gr;
- exemplu de raţie pentru porci la îngrăşat: uruială din boabe de porumb - 2 kg, tărâţe de grâu - 1 kg, sfeclă tocată - 3 kg, cretă furajeră sau făină din oase - 20 gr, sare - 30 gr;
- pentru tineret porcin (grăsuni): uruială din porumb - 1 kg, tărâţe din grâu - 0,50 kg, făină de lucernă - 200 gr, cretă furajeră - 10 gr, sare - 20 gr.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It