Arhipeleagul blestemat - San Simon

Pe ţărmul Oceanului Atlantic, în estuarul Vigo, din nord-vestul Spaniei, se află Arhi­pelagul San Simon, care - în ciuda dimensiunilor sale foarte mici - a fost de-a lungul veacurilor un teritoriu însemnat. Numele său a fost legat de-a lungul timpului de o sumedenie de evenimente nefaste, de suferinţe şi de nenorociri. Se spu­ne că ostrovul ar fi fost blestemat în urmă cu se­cole de către un călugăr care, înainte de a-şi da ultima suflare, ar fi murmurat: "Voi, cei care puneţi stăpânire pe această insulă, nu veţi avea parte de linişte şi pace! Tihna nu va reveni aici niciodată, până când oamenii nu se vor opri din a-şi mai ucide semenii!" De-a lungul istoriei sale zbuciumate, insula i-a adăpostit pe cavalerii templieri, apoi pe călugării fran­cis­cani, dar şi pe piraţi, leproşi ori pe prizonierii politici. În se­colul al XII-lea, cavalerii Ordinului Templierilor, organizaţie militar-mo­nahală ce avea ca misiune apărarea pelerinilor si a creştinismului, în general, au ridicat în acest paradis plutitor o mănăstire fortificată.

Insula, situată în mijlocul estuarului Vigo, reprezintă pentru "Ostaşii lui Christos" un punct geostrategic bi­ne pla­sat. De-a lungul se­co­lelor, mănăstirea a fost luată în grija diferitelor or­dine religioase, până în veacul al XVII-lea, când viaţa tihnită a călugărilor a fost curma­tă de săbiile ber­berilor, renumiţii cor­sari arabi din Nor­dul Africii. În 1617, corabiile ra­pi­de ale acestor tâlhari ai mărilor cu baza în Al­ger invadau coaste­le vestice ale Spaniei. Pes­te noap­te, insulele gol­fului Vigo şi toate aşezările umane din împre­jurimi fu­se­seră trecute prin foc şi sa­bie. De cumplitele ma­sa­cre ale corsarilor afri­cani n-au scăpat nici măcar călugării de pe Insula San Simon. Mănăsti­rea a fost jefuită şi apoi incendiată, iar toţi călugării au fost măcelăriţi fără milă. Legenda spune că abatele mănăstirii, Padre Antonio, în încercarea de a salva mă­car statuia Sfântului Francisc, ocrotitorul şi pa­tronul aşezământului religios, s-ar fi luptat până la ultima su­flare cu piraţii algerieni. Văzându-şi toţi fraţii întru credinţă ucişi, biserica devastată şi altarul batjocorit, cu ul­timele puteri, abatele Antonio ar fi invocat ajutorul Cerului şi ar fi cerut ca nelegiuiţii să fie pedepsiţi pentru oro­rile lor.

Se spune că de atunci insula a devenit un tărâm al morţii, un lăcaş al du­hu­rilor, un teritoriu blestemat să nu mai fie locuit în tihnă, până când oamenii nu vor în­ceta să se mai omoa­re unul pe altul. De­cenii la rând, un petic de pamânt pe nesfârşita în­tindere a Oceanului Atlan­tic a fost victima atacu­rilor piraţilor şi ale tâlha­ri­lor, a fost prădat şi jefuit de nenumărate ori, iar mănăs­tirea fortificată înăl­ţată de cavalerii tem­plieri, care parcă refuza să se prăbuşească, a fost arsă din te­melii şi apoi reclădită de câteva ori.

Astfel, la finele vea­­cului al XVII-lea, insu­la rămânea pustie. Asta până în 1830 când, printr-o ordonanţă regală, teritoriul a fost desem­nat ca potrivit pentru întemeierea unui lazaret în care să fie adăpostiţi bolnavii de lepră. Datorită faptului că dimensiunile insulei erau foarte mici, iar oamenii afectaţi de această plagă cum­plită foarte mulţi, s-a decis extinderea teritoriului. Astfel, între San Simon şi cea mai apropiată insuliţă, San Anton, s-a construit un pod menit să lege cele două palme de pământ şi, în acelaşi timp, să separe bol­navii. Dacă în San Simon erau aduşi cei atinşi de cum­plita boală aflaţi în fază incipientă, pe San Anton erau izolaţi pacienţii în stare gravă.

Abandonaţi în voia sor­tii, muribunzii de pe San Anton aveau ca unică spe­ran­ţă doar proviziile duse până la jumătatea podului. Le­pro­şii se târau până pe pod după hrana salvatoare lăsa­tă acolo. Arhipelagul care odată fusese un paradis ­monahal, un teritoriu încântător al liniştii şi al armoniei de­ve­nea, astfel, scena unuia dintre cele mai dramatice şi mai înfiorătoare locuri ale Spaniei. Bles­temul aruncat asu­pra insulei şi a locuitorilor ei căpăta o formă cum­plită.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It