Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 2 iunie 2023 19:31

Se dublează numărul locurilor scoase la concurs pentru admiterea la școala de poliție, jandarmi și pompieri

Pentru anul școlar 2023-2024, vor fi alocate în total 5.760 de locuri, față de 2.880 câte sunt în acest an școlar, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern de la Ministerul Educației. Proiectul a fost avizat în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Educației, din 24 martie, potrivit edupedu.ro. Un nou concurs de admitere în școlile M.A.I. ar urma să fie organizat în aprilie.


Condiţii legale de recrutare


Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să-i împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de Bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist / jandarm / pompier; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.


Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală. Admiterea include evaluarea psihologică a candidatului, proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice (note de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”), proba de verificare a cunoștințelor (note de la 1 la 10), examinarea medicală. Nota minimă de promovare este 5. Este declarat admis candidatul care a fost declarat apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.


Departajarea cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii: media generală obținută la examenul național de Bacalaureat; notele obţinute la probele scrisă la Limba şi literatura română, proba obligatorie a profilului și la proba scrisă la alegere; media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole; media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.