Medicii veterinari vor primi de la stat 10.000 de lei lunar pentru acţiuni sanitar-veterinare publice

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de O.U.G. privind acordarea sumei de 10.000 de lei, fără TVA, medicilor veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii, împuterniciţi pentru efectuarea acţiunilor sanitare-veterinare publice. Suma a fost discutată cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară (ANVSA), Colegiului Medicilor Veterinari, forurilor asociative şi patronatului medicilor veterinari. Urgenţa promovării Ordonanţei Guvernului a fost impusă de necesitatea asigurării cadrului legal primar specific pentru contractarea activităţilor sanitare-veterinare publice, în contextul în care este imperativă protejarea sănătăţii animalelor şi siguranţa alimentelor. De la începutul anului 2020 până în prezent s-a înregistrat un număr semnificativ de circumscripţii sanitare-veterinare vacante, ceea ce implică consecinţe deosebit de grave pentru garantarea statusului de sănătate al animalelor şi, implicit, sănătăţii publice.

ANVSA spune că se impune asigurarea asistenţei medicale veterinare care, în lipsă, duce la pierderi economice, iar absenţa supravegherii epidemiologice a animalelor determină pierderea statusului de sănătate al animalelor recunoscut pentru România. Având în vedere faptul că reglementările introduse prin Legea nr. 236/2019 nu puteau fi implementate în totalitate, a fost necesară modificarea şi completarea cadrului legislativ primar, reprezentat de Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu privire la tipul de contract care urmează a fi încheiat între DSVSA judeţene şi medicii veterinari de liberă practică pentru realizarea activităţilor sanitare-veterinare publice şi care trebuie să respecte legislaţia europeană, transpusă în cea naţională.

Prin modificările adoptate la O.G. 42/2004, se preconizează asigurarea la nivel naţional a cadrului unitar al activităţilor sanitare-veterinare de interes general şi se stabilesc condiţiile specifice pentru atribuirea, derularea şi încetarea contractelor care au ca obiect aceste activităţi, precum şi condiţii specifice privind decontarea lor. Astfel, modificarea prevederilor art. 15 din O.G. 42/2004 prin înlocuirea sintagmei "contract de concesiune pe o durată de 5 ani" cu sintagma "acord cadru de servicii pe 4 ani" permite punerea în concordanţă cu Legea 98/2016 din domeniul achiziţiilor publice. De asemenea, s-a introdus, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevederea ca toţi medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, să poată interveni, prin utilizarea de substanţe tranchilizante, în situaţii de urgenţă - atacuri ale urşilor, lupilor, altor animale - care pun în pericol viaţa şi bunurile cetăţenilor. Pentru a fi pusă în aplicare noua prevedere legislativă va fi emis un ordin al preşedintelui ANSVSA privind procedura de atribuire a acordurilor cadru de servicii. Pentru anul 2020, sumele de care vor beneficia medicii veterinari vor fi asigurate prin bugetul ANSVSA.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It