Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces

Casa de Pensii Argeş vine cu câteva precizări pentru acordarea ajutorului de deces în această perioadă, deoarece procedurile au suferit modificări în contextul evitării infectării cu noul coronavirus. Astfel, ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poştale, fie în format electronic:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare;
b) copia certificatului de deces;
c) copia actului de identitate al solicitantului;
d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
e) copia dovezii/declaraţiei pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a facut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
g) copia adeverinţei care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii.
Prevederile menţionate mai sus încetează în termen de 60 de zile de la data ridicării stării de urgenţă.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It