Editorial "LA ŢINTĂ" - Haideţi să ne demonstrăm identitatea!

Asta e nevoia permanentă a fiecărui om şi a fiecărui neam în concertul actual al naţiunilor, confruntate cu procesul globalizării. Unul pervers - după părerea mea - căci are ca obiectiv instaurarea unui imperiu universal, la care au visat mereu toţi cuceritorii consemnaţi în istorie. O istorie pe care au scris-o mereu supravieţuitorii, fără respectarea principiului "despre morţi numai de bine". Şi care a fost mereu aservită învingătorilor zeificaţi, la picioarele cărora s-au depus toate ofrandele. Fără excepţie, ei au încercat să anuleze identitatea popoarelor supuse, impunându-le nu numai modul de viaţă, organizarea administrativ-teritorială, dar şi obiceiurile şi religiile lor. N-au reuşit şi, pe cale de consecinţă, nici împărăţiile lor nu s-au veşnicit. Asta nu înseamnă că mai-marii trecători ai lumii au renunţat vreo clipă la visul de a fi recunoscuţi drept dumnezei - pentru o clipă astrală. Şi-au trăit propria "zi a vulturului", dar cei pe care i-au supus vremelnic, ca şi timpul, n-au mai avut răbdare cu ei.

Istoria noastră e plină de astfel de exemple, de la romani până în zilele noastre. S-au înşelat cei care au crezut că am scăpat de belele când ne-am scuturat - la modul figurat - de bolşevism. După ce ne-au asasinat elitele neamului în lagărele de exterminare, cozile lor de topor ne-au distrus sistemul de educaţie şi totul se reflectă acum în sistemul aproape generalizat de corupţie care minează societatea românească din zilele noastre. Liderii noştri, prost educaţi, egocentrişti şi mitomani luptă pentru binele propriu şi al grupurilor de interese de care aparţin. Ei aprobă globalizarea până la punctul la care le garantează conservarea poziţiilor proprii. Şi sunt gata să sacrifice tot poporul ca să le fie lor bine.

Săptămâna trecută, la Piteşti, venerabilul acad. Solomon Marcus, prezent la un simpozion, insista asupra unui decalog al nevoilor prezentului, punând pe primul loc pe cea a afirmării identităţii. Care nu se poate realiza la tineri în afara sistemului de educaţie, corupt şi el, căci este servit de oameni. Iar când un profesor, pentru a-şi apăra propria piele, trimite un elev să mintă, situaţia e gravă. Ce va înţelege acel copil - că în viaţă scopul scuză mijloacele şi că responsabilitatea morală este doar o noţiune teoretică, bună pentru fraieri?... Tocmai de aceea susţin că educaţiei îi revine cel mai important rol de formare a noii generaţii, care trebuie să-şi asume rolul de a opera buboiul corupţiei. Dar pentru asta trebuie să ştie cine suntem, de unde venim şi mai ales unde vrem să ajungem, conştientizând faptul că nu avem motive să ne simţim inferiori cuiva în lumea asta mare.

Cu toată lipsa de perspective după terminarea cursurilor, totuşi Curtea de Argeş are olimpici şi absolvenţi cu rezultate bune. Singurul Oraş Regal recunoscut în România a fost pus pe harta internaţională a sportului prin baza de tenis de câmp şi, recent, a găzduit finala Campionatului naţional de drift. Teo Jubleanu, unul dintre tinerii organizatori, a ştiut să-şi asigure colaborarea municipalităţii şi a singurului cotidian local. ARGEŞ EXPRES este gata să popularizeze exemplele de afirmare a identităţii oamenilor de pe meleagurile mioritice, pentru că aceasta se demonstrează numai prin fapte. Noi suntem români şi nu-i vom lăsa pe alţii să fie în casa noastră stăpâni.

Pin It