Nicolae Bălcescu, om politic, istoric, teoretician şi militant de frunte al generaţiei paşoptiste (29 iunie 1819 - 29 noiembrie 1852)

În viziunea istoricilor, N. Bălcescu este cea mai luminoasă figură a epocii paşoptiste. Scurta sa viaţă, de doar 33 de ani, şi-a dăruit-o până la jertfă, cauzei poporului său.

Notă: Vârsta de 33

Pin It

Alexandru Odobescu: prozator, eseist şi istoric (23 iunie 1834 - 10 noiembrie 1895)

S-a născut la Bucureşti, fiu al generalului Ioan Odobescu şi al Ecaterinei (n. Caracas). Începe studiile la Colegiul "Sf. Sava" din Bucureşti, iar din 1850 studiază la Universitatea din Paris

Pin It

TABLETĂ DE SCRIITOR - CURAJUL CIVIC ŞI ADEVĂRUL

În mod ideal, ar trebui să existe o concordanţă între adevăr şi curajul civic. Adevărul este o realitate de necontestat în parametrii realului - şi a-l susţine înseamnă a da dovadă de curaj civic

Pin It

Terenul unde este amplasat Muzeul Naţional Bran, revendicat de proprietari!

Secţia Etnografică a Muzeului Naţional Bran este în pericol fiindcă proprietarii terenului pe care se află acesta au cerut în instanţă evacuarea. Până pe 26 iunie, muzeul ar trebui să strângă

Pin It

24 Iunie, "Drăgaica" sau "Sânzienele"

Drăgaica este o sărbătoare populară închinată coacerii holdelor. Se sărbătoreşte la 24 Iunie. Este o străveche datină de provenienţă autohtonă, moştenită de la daci. Numele dac al sărbătorii s-a

Pin It

DECES

Fratele de cruce mai mic al Arefului, profesorul Cezar Bădescu, a plecat tăcut, cătinel-cătinel pe drumul cel fără de întoarcere. Vocea lui apăsată şi sfătoasă se stinge-acum, dar va răsuna fără

Pin It

"Biserica Sf. Treime din Stăneşti-Argeş - Monument istoric (1831-1834)" - O micromonografie de suflet pentru enoriaşii stăneşteni

Am primit recent o bijuterie de carte, cu conţinut de cercetare monografică a istoriei Bisericii "Sf. Treime” din satul Stăneşti, scrisă într-un stil narativ-ştiinţific, pe linia valorilor

Pin It

Bustul lui Eminescu, de la C.C.A., a fost împodobit cu trandafiri

Am avut bucuria de a vedea că în aceste vremuri atât de prozaice, tot mai înstrăinate de lirism, în care majoritatea oamenilor sunt preocupaţi de propriile griji, încă se mai găsesc semeni care nu

Pin It

Eminescu 170-131, "Între credinţă şi cunoaştere"

Eminescu este viu în conştiinţa oricărui român. Cu fiecare an ce vine, "nepieritorul astru" de la Ipoteşti se înalţă parcă şi mai strălucitor în haina poeziei româneşti. Entuziasmul se trezeşte din

Pin It

Mihai Eminescu - în conştiinţa posterităţii, la 131 de ani de la trecerea în nemurire (15.I.1850 - 15.VI.1889)

Motto: "Fără Eminescu am fi mai altfel şi mai săraci". (Tudor Vianu)

Toţi românii, indiferent de vârstă, recunosc chipul lui Eminescu după fotografia făcută la Praga, în anul 1869, în drum spre

Pin It