TABLETĂ DE SCRIITOR: Nuanţele complexităţii umane    

Întâlneşti oameni cu suflete aşa de sincere şi cu gândurile atât de uşor de descifrat, încât te uimeşte simplitatea lor. Le citeşti pe chipuri şi bucuriile şi tristeţile, un gând nou le rumeneşte obrazul de la stânga la dreapta, o emoţie le luminează privirile, o supărare le crispează faţa deodată, de parcă ar fi îmbătrânit câţiva ani. Cu astfel de semeni e uşor de lucrat, deoarece îţi dai seama că ei n‑au profunzimi, nici ascunzişuri - sunt doar atât cât sunt şi cât arată, simpli şi sinceri, îndatoritori faţă de ceilalţi…

Şi cât de uimit rămâi când găseşti alături un alt fel de om, cu sufletul atât de complicat încât te derutează, că te uiţi la el şi nu‑l citeşti, îi asculţi şi nu‑l descifrezi dintr‑o dată, îţi zâmbeşte, dar parcă nu ţie, ci unui alt eu - al lui… Sunt oameni interiorizaţi, complecşi, prudenţi, înaintemergători faptelor lor, pe care nu ţi le explică decât după ce le‑au împlinit. Desigur că, dacă sunt bine intenţionaţi, din rândurile acestora se aleg elitele intelectuale, conducătorii cu chipuri de bronz, gânditorii antrenaţi în matematici superioare, în chimii complexe, în procese fizice care depăşesc toate cuceririle umane de până acum, creatorii care gândesc pe dinlăuntrul lor proiecte de nedesluşit. Ei nu se dezvăluie decât unor aleşi, prin operele lor împlinite, când sunt siguri că totul a fost bine gândit şi corect spus, că alt fel nu se mai poate, echilibraţi şi limpezi în marea lor complexitate iniţială. Dezvăluirile lor rămân doar sintaxe complicate ale devenirii, concluziile lor intră în firescul logic, de necombătut, de nemodificat – de parcă ar fi de bronz.

Îi accept pe cei din prima categorie care, deşi sunt doar atât cât sunt, nu par în niciun fel primejdioşi.

Cei din a doua categorie pot deveni uneori primejdioşi - când sunt rău intenţionaţi. Dar când sunt bine intenţionaţi, sinceri şi cinstiţi, când îşi pun întreaga capacitate de gândire în slujba comunităţii, aceştia aduc un folos incontestabil.

Nuanţele complexităţii sufletului uman devin, de cele mai multe ori, emblemele diversităţii şi superiorităţii lor.

 

 

 

Pin It