Curtea de Argeş - incursiune în istorie, la Cenaclul "Nicolae Velea"

În luna august, membrii Cenaclului literar local "Nicolae Velea" de pe lângă Biblioteca Municipală (director, ing. Marian Ghiţă) au dedicat întâlnirea lunară sărbătoririi Zilelor Municipiului Curtea de Argeş - oraş idilic iubit de noi toţi, ce mai răspândeşte nostalgic parfumul de epocă şi care parcă încă păstrează urmele trăsurilor pe caldarâm... Amintiri, povestiri, fragmente inedite de istorie, episoade trăite cu intensitate de cei care au prins "şi alte vremuri" şi informaţii mai puţin cunoscute, dar foarte valoroase - toate acestea au reprezentat "repertoriul" şedinţei de zilele trecute, care - într-adevăr - s-a derulat într-o atmosferă romanţată, cu note melancolice. În centrul dezbaterii, ca material "adjuvant" s-a aflat "Monografia aşezării Argeşului" - Curtea de Argeş de la începuturi până în 1989" (Ed. Europroduct, Piteşti, 1999), al cărei autor este dr. Valerian Marinescu. Vorbim despre o carte care, la un deceniu de la apariţie, deşi extrem de cuprinzătoare şi de bine documentată, nu este cunoscută decât de un grup restrâns de oameni. Pentru Curtea de Argeş, o astfel de scriere - fără îndoială - ţine loc de carte de identitate pe care toţi concitadinii ar trebui s-o parcurgă - mai ales cei născuţi argeşeni, pentru a-şi cunoaşte trecutul şi a-şi înţelege prezentul...
Pornind de la cuprinsul cărţii, s-a vorbit, aşadar, despre istoria acestei unice aşezări, despre oamenii care au trăit aici şi cum se scurgea viaţa lor de zi cu zi, despre obiceiuri, tradiţii, dar şi aspecte care ţin de modul în care unii argeşeni s-au ridicat până ce au ajuns nume mari. Autorul, de profesie medic, a fost descris drept un om foarte apropiat sufleteşte de semeni, bine pregătit în domeniul său de activitate, cultivat şi cu un interes aparte pentru istorie şi arheologie. Curiozitatea privind oraşul nostru l-a determinat să se lanseze într-o laborioasă muncă de cercetare care, în final, s-a materializat sub titlul amintit. Volumul cuprinde informaţii diverse, pornind de la întemeierea aşezării, continuând cu chestiuni economice, administrative şi sociale (în materie de cultură, învăţământ, industrie, medicină, religie etc.). După o succintă prezentare a autorului din partea prof. Aurelia Corbeanu, prof. Daniel Dejanu a continuat cu un rezumat privind principalele activităţi culturale consemnate în monografia amintită, punând accentul pe istoricul Casei de Cultură şi oferind detalii despre construirea clădirii şi evenimentul inaugurării ei, în ziua de 18 august 1957. Primarii care au administrat de-a lungul anilor Urbea Basarabilor (1877-2009) au fost enumeraţi de către prof. Florica Popa, iar în expunere au fost cuprinse punctual şi realizările din timpul mandatelor acestora. Prof. Aurelia Corbeanu a amintit de structura oraşului, satele din împrejurimi şi obştile care s-au stabilit în acest spaţiu, după care col. (rtg.) Laurenţiu Domnişoru a făcut câteva precizări privind armata şi a promis că va reveni cu un tablou complet privind evoluţia acestui domeniu în Curtea de Argeş, mai ales că monografia menţionată n-a atins în detaliu acest aspect. Spre final de întâlnire, după numeroase amintiri depănate, dr. Mihaela Ionescu le-a dedicat o urare în versuri sărbătoriţilor din 15 august, cu precădere directorului Bibliotecii. De remarcat ar fi prezenţa Cetăţeanului de Onoare al municipiului, Walter Stegner, un om ataşat istoriei şi culturii acestor locuri. În plus, fiindcă s-a remarcat faptul că sunt atât de multe lucruri de spus despre Oraşul Regal, s-a propus o întâlnire lunară separată de aceea a cenaclului, special rezervată discuţiilor la nivel istoric despre urbea noastră.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It