TABLETĂ DE SCRIITOR - CULTURA ŞI TALENTUL

Progresele ştiinţei şi culturii se raportează în mod deosebit la om - ca producător şi consumator al acestora. În timp ce ştiinţa evoluează de la generaţie la alta, prin acumulări succesive, iar succesele obţinute de unii sunt trepte de înălţare pentru ceilalţi, cultura se bazează atât pe progresele în timp ale înaintaşilor, cât şi pe contribuţia fiecărui individ în parte, care trebuie să refacă, în cont personal, etapele creaţiei, prin descoperire şi prin propria-i inspiraţie. Vreau să spun că se impune o ucenicie mult mai mare, făcută faţă de înaintaşi, dar aceasta nu este suficientă, fiind necesară şi o autoperfecţionare artistică, strict personală, fără de care chiar ofertele înaintaşilor nu sunt suficiente - ele rămânând doar ca modele, demne de urmat.
Tocmai de aceea trebuie restabilit raportul dintre talent şi cultură, deşi cultura rămâne combustia principală a autoperfecţionării. Talentul este cel care, în mod natural, te ajută să elaborezi o operă de artă: fantezia, experienţa, uşurinţa în redactare, puterea de-a visa mai presus de realitate, forţa de a te înălţa în sublim. Unii artişti au debutat spontan, ajutaţi de talent, şi chiar au obţinut succese, care au uimit în tinereţe, tocmai fiindcă aceştia erau prea tineri pentru un progres atât de mare. Dar ascensiunea începe să stagneze, încetul cu încetul, dacă artistul, ajuns la o anumită etapă a evoluţiei sale, nu a mai depus efort pentru a-şi însuşi, mai departe, o temeinică şi modernă cultură şi a crea, de fiecare dată, pe treptele actuale, la care a ajuns arta în epoca sa. Înaintăm astfel pe linia transmiterii experienţei pozitive de la o generaţie la alta, prin îmbinarea armonioasă dintre talent şi cultură, care poate asigura un succes deplin unui creator contemporan.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It