Proiectele C.J. de anul acesta vizează investiţii şi în zona Curtea de Argeş

 

Marţi a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş, condusă de preşedintele Ion Mînzînă şi desfăşurată prin mijloace electronice (online). Hotărârile Consiliului Judeţean Argeş sunt afişate pe site-ul instituţiei - https://www.cjarges.ro/.../sedinta-extraordinara-a-c.j. De asemenea, şedinţele pot fi urmărite şi online accesând site-ul Consiliul Judeţean Argeş, secţiunea Servicii Online - https://www.cjarges.ro/en/sedinte-live. În cadrul sesiunii de discuţii s-a aprobat lista provizorie de investiţii pentru anul 2021. Astfel, în prezent, Consiliul Judeţean Argeş are în execuţie: 12 contracte cu finanţare europeană; 8 contracte cu finanţare prin PNDL II; 8 proiecte finanţate din bugetul local; 7 proiecte cu finanţare europene având ca beneficiar DGASPC Argeş. Întrucât, până la această dată, Bugetul Judeţului Argeş şi Programul de Investiţii Publice pe Grupe de Investiţii si Surse de Finanţare pentru anul 2021 nu au fost aprobate, nefiind aprobat nici bugetul naţional, în şedinţa de marţi s-a dat acceptul pentru "Lista Provizorie de Investiţii". Odată cu aprobarea Bugetului C.J. Argeş pentru anul 2021 şi a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, aceste obiective vor fi cuprinse şi în programul final. Totuşi, până la aprobarea Bugetului pe 2021 investiţiile trebuie finanţate şi continuate. Tocmai de aceea a fost necesară aprobarea listei provizorii cu lucrări în derulare.

Aşadar, Consiliul Judeţean Argeş are în implementare 12 contracte de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi un contract de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Iată despre ce contracte este vorba: Restaurarea Galeriei de Artă Rudolf Schweitzer - Cumpăna - valoare totală 19.571.115,55 lei; Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş - valoare totală 21.462.319,75 lei; Conservarea şi consolidarea Cetăţii Poenari - Argeş - valoare totală 23.262.100,84 lei; Creşterea eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet - valoare totală 4.273.336,34 lei; Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, Piteşti Piaţa Vasile Milea nr. 1, jud.Argeş - valoare totală 34.461.397,65 lei; Extindere, modernizare si dotare spaţii urgenţă Spitalul de Pediatrie Piteşti - valoare totală 3.430.123,52 lei; Extindere şi dotare spaţii Urgenţă si amenajări incintă Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti - valoare totală 12.962.573,96 lei; Extinderea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Piteşti - valoare totală 12.936.316,1 lei; Extinderea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti - valoare totală 13.443.259,46 lei; Modernizarea drumului judeţean DJ 504 Lim. Jud. Teleorman - Popeşti - Izvoru - Recea - Cornăţel - Vulpeşti, L = 25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoeşti, jud. Argeş - valoare totală 85.913.743,72 lei; Modernizarea DJ 503 lim. Jud. Dâmboviţa - Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele, L = 42,034 km, jud. Argeş  - valoare totală 99.818.008,40 lei; Proiect "Implementarea unor măsuri şi instrumente destinate îmbunătăţirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Judeţean Argeş" - valoare totală 2.943.139,02 lei, din care dotări - 152.000 lei.

În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II), C.J. Argeş are în implementare 8 contracte: Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti - Siliştea, L = 7,416 km, în comunele Rociu şi Căteasca - valoare totală 12.583.100 lei; Modernizare DJ 703 B Costeşti - Şerbăneşti, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu - valoare totală 15.958.570 lei; Modernizare DJ 702 A Ciupa - Răteşti, km 33+030 - 35+696, la Răteşti - valoare totală 4.121.940 lei; Modernizare DJ 703 B Morăreşti - Uda, L = 2,5 km - valoare totală 11.286.600 lei; Pod pe DJ 738 Jugur - Drăghici - Mihăeşti, peste râul Târgului, în comuna Mihăeşti - valoare totală 4.616.130 lei; Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş - Valea Danului - Cepari, L = 152 m, în comuna Valea Danului - valoare totală 18.510.480 lei; Pod pe DJ 741 Piteşti - Valea Mare - Făgetu - Mioveni, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti - valoare totală 2.707.690 lei; Modernizare DJ 725 Stoeneşti - Dragoslavele, L = 3,313 km, în comunele Stoeneşti şi Dragoslavele - valoare totală 7.535.550 lei.

Totodată la nivelul Consiliului Judeţean Argeş se află în execuţie următoarele obiective de investiţii, finanţate din bugetul judeţean: Modernizare DJ 703 B Pădureţi - Costeşti, L = 10,312 km, la Lunca Corbului şi Costeşti - valoare totală 25.019.000 lei; DJ 742 Leordeni - Glimbocata, L = 11,05 km, în com. Leordeni - valoare totală 9.707.000 lei; Modernizare DJ 659 A Bradu - Costeşti, L = 4,684 km, la Costeşti - valoare totală 5.017.000 lei; Modernizare pe DJ 679 D Negrasi - Mozacu, L = 5,0 km, comuna Negraşi -valoare totală 5.267.000 lei; DJ 679 C Căldararu - Izvoru - Mozăceni, la Mozăceni - valoare totală 1.150.000 lei; Modernizare drum judeţean DJ 508 Căteasca - Furduieşti - Teiu - Buta, L = 4,817 km, com. Teiu şi Negraşi - valoare totală 13.808.420 lei; Modernizare drum judeţean DJ 703 Morăreşti - Cuca - Ciomăgeşti - lim. Jud. Olt, L = 3,2 km, comuna Cuca - valoare totală 7.696.000 lei.

De asemenea, la nivelul C.J. Argeş se află în curs de execuţie noul corp de clădire al Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti - valoare totală 85.213.000 lei, finanţat din bugetul local, precum şi 7 proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului: Complex de 3 Locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Băbana, sat Lupuieni -valoare totală 4.875.770 lei; Complex de 4 Locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, sat Bârseştii de Jos - valoare totală 5.637.587,19 lei; Complex de 4 Locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Tigveni, sat Bălileşti - valoare totală 5.565.723,24 lei; Complex de 4 Locuinţe protejate şi Centru de zi, comuna Ciofrângeni, sat Ciofrângeni - valoare totală 5.692.228,73 lei; Complex de servicii sociale, Comuna Rucăr - valoare totală 5.341.994,63 lei; Complex de servicii sociale, Municipiul Câmpulung - valoare totală 5.253.693,08 lei; Complex de Servicii Sociale , Oraşul Costeşti - valoare totală 6.657.300,01 lei.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

 
 
Pin It