Prelansare cu valoare simbolică a monumentalei monografii a comunei Corbi

Primarul Virgil Baciu a ţinut ca această carte de identitate a comunei pe care o conduce să fie prezentată public în biserica satului natal. Evenimentul s-a desfăşura într-un cadru sobru, intim de-a dreptul, în data de 22 august, în biserica având hramul Sf. Paraschiva, după slujba de comemorare a ctitorilor şi eroilor neamului din localitate. Lucrarea monumentală în 868 de pagini este rod al trudei unui colectiv de profesionişti - dr. Leontin Stoica, dr. Marius Cârjan şi Aurel Radu - este extrem de documentată şi bazată pe documente de arhivă confruntate cu amintirile unor localnici vârstnici, martori în timp a multor evenimente din viaţa comunităţii din secolul şi mileniul trecut. Aceasta prezintă cadrul natural, pe cel istoric (cu atestările documentare sau de altă natură a acestei localităţi cu vechime certificată de 564 de ani, precum şi toponimia aşezărilor umane care o compun), cu evoluţia administrativ-teritorială şi demografică din ultimele trei veacuri, precum şi cu aspecte economico-sociale din Evul Mediu până în prezent, cu prezentarea instituţiilor, cultelor religioase şi a lăcaşurilor de rugăciune, a ocupaţiilor oamenilor, viaţa culturală, arhitectura tradiţională, etnografia şi folclorul zonal, aportul militar adus de locuitori la independenţa de stat, la România Mare, precum şi la rezistenţa contra bolşevizării ţării, fără a neglija personalităţile ridicate de pe aceste meleaguri. Aşa cum afirma Virgil Baciu în paginile de deschidere, "cartea este o capsulă a timpului, un mare muzeu" al vieţii localnicilor. Şi am adăuga noi, fiecare dintre aceştia îşi pot găsi în paginile monografiei rădăcinile istorice ale neamului propriu, prin care-şi pot revendica apartenenţa la acest pământ strămoşesc. Alegerea spaţiului sfântului lăcaş de cult ortodox pentru prezentarea acestei documentate lucrări a fost una simbolică, deoarece credinţa comună, alături de limba vorbită şi de pământul stăpânit reprezintă pilonii unităţii poporului român ce nu poate fi dezrădăcinat. Iar Virgil Baciu şi ceilalţi edili ce l-au sprijinit în generoasa iniţiativă de a lăsa posterităţii acest act de identitate locală au reţinut de la Nicolae Iorga şi alţi înţelepţi că aceia ce nu-şi cunosc istoria nu au viitor şi sunt condamnaţi la pieire. Din fericire, graţie acestor oameni, nu este cazul cu Corbii!...

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It