ANUNŢ LICITAŢIE PRIMĂRIA COMUNEI CORBENI

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
- Primăria Comunei Corbeni, cu sediul în comuna Corbeni, sat Corbeni, strada Principală, nr. 6, judeţul Argeş, telefon/fax: 0248/730236, e-mail: primaria_corbeni@yahoo.com, cod fiscal 4122051.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:
- Teren în suprafaţă de 555 mp şi construcţii aferente (spaţiul în suprafaţă de 168 mp şi fosă septică în suprafaţă de 7 mp), aflat în domeniul public al comunei Corbeni, nr. cadastral 82206, situat în comuna Corbeni, sat Oeştii Ungureni, punctul "Şcoala Generală Cantacuzino", judeţul Argeş.
- Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 şi a Hotărârii Consiliului Local Corbeni nr. 18/30.06.2020.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la solicitarea în scris, în acest sens, către Primăria comunei Corbeni.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Monitorizare şi Gestionare Proceduri Administrative, din cadrul Primăriei comunei Corbeni.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar: Fără costuri.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 08.09.2020, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 16.09.2020, ora 14.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Corbeni, sat Corbeni, strada Principală, nr. 6, judeţul Argeş.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 17.09.2020, ora 10.00, Primăria Corbeni, sat Corbeni, strada Principală, nr. 6, judeţul Argeş.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Arges, Piteşti, B-dul I.C. Brătianu nr. 7, judeţ Argeş, tel. 0248/216.599, e-mail: tr-arges@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 25.08.2020.

Primar, Mateescu Virgil Remo

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It