Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Curtea de Argeş

Primarul Constantin Panţurescu a convocat şedinţa ordinară a legislativului pentru joi, 30 iulie, începând cu ora 11.00. Aceasta se va desfăşura în condiţiile cunoscute deja, stabilite prin starea de alertă, generată de coronavirus. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt în număr de 11, la care se adaugă punctul "Diverse", după cum urmează: alegerea unui preşedinte de şedinţă, care să-l înlocuiască pe Marius Deaconu, al cărui mandat expiră; proiect de hotărâre pentru conferirea unor diplome; aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară, de la finalul lunii iunie; proiect privind modificarea Organigramei şi a Statului de functii la Muzeul Municipal prin desfiintarea Compartimentului Financiar-Contabil şi a funcţiei vacante de economist specialist /S/ gradul IA şi înfiinţarea funcţiei de arheolog /S/ grad debutant - Secţia istorie; dezbaterea în vederea aprobării execuţiei bugetului local pe trimestrul II din 2020; proiect pentru aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar a municipiului Curtea de Argeş pentru anul şcolar 2020-2021; proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri întocmit în baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale; proiect pentru completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Curtea de Argeş; proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de atribuire a Contractului de vânzare-cumpărare a camerei C1, situată în imobilul Clădire stomatologie, din strada Negru-Vodă nr. 6-8; proiect privind rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Serviciul Public de Gospodărie Comunală pentru anul 2020; Diverse. Proiectele de hotărâre au primit avize consultative de la Comisia Juridică, de la Comisia Economică, precum şi de la Comisia de Cultură, Învăţământ, Sănătate şi de la Comisia de Comerţ şi Servicii Publice. Consilerii locali au avut posibilitatea de a depune amendamente la proiectele de hotărâre în şedinţele comisiilor de specialitate.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It