Ordinea de zi a şedinţei legislativului municipal din iunie

Primarul Constantin Panţurescu a convocat consilierii locali pentru şedinţa ordinară din luna iunie, în condiţiile prevederilor legilor în vigoare. Aceasta se va desfăşura în ultima zi a lui Cireşar, începând cu ora 11.00, în Sala Mare de la parterul Primăriei Curtea de Argeş. Ordinea de zi cuprinde 12 puncte, inclusiv Diverse, după cum urmează: conferirea a patru Diplome de Recunoştinţă pentru familii cu vechime de peste 50 ani în căsnicie; aprobarea procesului verbal din şedinţa anterioară; înlocuirea denumirii a două obiective de investiţii - prin hotărâri diferite - (cele privitoare la Creşa şi GPP ce urmează să fie construite în municipiu); rectificarea bugetului local şi a bugetelor instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2020; aprobarea unui raport de evaluare ce va permite vânzarea prin licitaţie publică a unui spaţiu locativ; dezbaterea şi aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a Caietului de sarcini pentru concesionarea serviciului respectiv şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului menţionat; proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Oportunitate privind alegerea modului de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare Stradală a municipiului Curtea de Argeş, pentru aprobarea Caietului de sarcini al acestuia şi pentru aprobarea Contractului de gestiune aferent; aprobarea modificării şi completării Regulamentului propriu al Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare a municipiului Curtea de Argeş, precum şi a contractului de furnizare/prestare a serviciilor din domeniul apei şi canalizării; proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor şi punctajelor pe baza cărora Direcţia de Asistenţă Socială va întocmi listele de priorităţi la repartizarea locuinţelor construite din fondul de stat, precum şi lista documentelor necesare solicitanţilor la întocmirea dosarelor; aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă; Diverse. De reţinut este faptul că toate aceste proiecte de hotărâri au primit avizele consultative din partea comisiilor de specialitate ale legislativului, respectiv Juridică, Economică şi Muncă şi Protecţie socială. În convocarea din dosarele de şedinţă ale aleşilor locali se precizează faptul că se pot depune amendamente la acestea în cursul dezbaterilor din plen.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It