Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş, din luna martie

Joi, 26 martie, începând cu orele 15.00, în Sala Mare de Şedinţe se va desfăşura întâlnirea ordinară a Consiliului Judeţean Argeş din luna martie. Pe ordinea de zi figurează următoarele puncte:
1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 19.02.2020.
2. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 05.03.2020.
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Emilian David.
4. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Adrian Ştefan.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Argeş, modificată şi completată.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone pe anul 2020.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2020.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractelor de asociere încheiate între Consiliul Judeţean Argeş, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti şi Consiliile Locale Brăduleţ, Berevoeşti, Corbeni, Costeşti, Domneşti, Hârtieşti, Nucşoara, Recea şi Rucăr.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului "Sf. Andrei" Valea Iaşului.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Călineşti.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Administrare şi Exploatare a Patrimoniului şi Serviciilor de Utilităţi Publice Argeş S.A., pe anul 2020.
16. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea cuantumului taxelor şi tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2020.
17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Judeţului Argeş a 4 imobile terenuri situate în comuna Căteasca, judeţul Argeş.
18. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri imobile aflate în patrimoniul Judeţului Argeş.
19. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunurile imobile teren S = 1.969 mp, respectiv teren S = 1.529 mp situate în comuna Mihăeşti, judeţul Argeş.
20. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil Pod pe DJ 731B, situat în comuna Băbana, judeţul Argeş.
21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş asupra spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, situate în imobilul din municipiul Piteşti, Bulevardul Republicii, Bl. E3C.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 703B Şerbăneşti (DJ 659) - Siliştea, km 70+410-77+826, L = 7,416 km, în comunele Rociu şi Căteasca".
23. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat la etajul imobilului fost Centru de Diagnostic şi Tratament din Municipiul Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 62, judeţul Argeş, în vederea desfăşurării de activităţi medicale.
24. Proiect de hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 23/17.08.2012 privind aprobarea listei obiectivelor pentru care se asigură paza de către Serviciul Public Judeţean de Pază şi Ordine.
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 185/27.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, judeţul Argeş", cu modificările şi completările ulterioare.
26. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş începând cu data de 01.03.2020.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2019 pentru activitatea Judeţului Argeş.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It