Anunţ închiriere Comuna Domneşti

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 1 octombrie 2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiului situat în imobilul Căminului Cultural din comuna Domneşti, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 3, judeţul Argeş, înscris în Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe poziţia 162/2 în vederea activităţilor de creditare, activităţi de consultanţă în afaceri, Comuna Domneşti organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui spaţiu în data de 29 octombrie 2019, orele 10.00. 
Pot participa la licitaţie numai agenţi economici care au acest obiect de activitate. Durata închirierii este de 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia. Nivelul chiriei de la care începe licitaţia este de 3 (trei) euro/mp/lunar.
Cererile pentru înscrierea la licitaţie se depun până la data de 28 octombrie 2019, orele 10.00, la Secretariatul Primăriei comunei Domneşti, situat în comuna Domneşti, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, nr. 2, judeţul Argeş, de unde se poate procura şi Caietul de sarcini. Taxa de licitaţie este de 100 (una sută) lei, iar taxa pentru procurarea Caietului de sarcini este de 10 (zece) lei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Domneşti, judeţul Argeş, telefon 0248/269942, fax. 0248/269952, e-mail: primariadomnesti@yahoo.com, persoană de contact: dl. Mitu Ion.
În caz de neadjudecare a acestui spaţiu, licitaţia se va relua.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It