Ordinea de zi a şedinţei de legislativ de la Valea Iaşului

Joi, 29 august, începând cu ora 15.00, se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Local convocată în condiţiile legii de către primarul Nicolae Barbu. Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 9 iulie şi a celei extraordinare din 26 iulie; proiect de hotărâre privind darea acordului pentru dreptul de acces pe proprietatea publică/privată a UAT Valea Iaşului pentru obiectivul de investiţie "Dezvoltarea reţelei de transport telecomunicaţii prin fibră optică în UAT Valea Iaşului", beneficiar S.C. ORANGE ROMANIA S.A.; aprobarea raportului de evaluare a bunurilor imobile din domeniul public şi privat al comunei Valea Iaşului, judeţul Argeş nr. 125/1.649/18.04.2019; proiect referitor la aprobarea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care se vor presta activităţi în folosul comunităţii; aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Valea Iaşului pe anul 2018; proiect de hotărâre referitor la organizarea şi publicarea Monitorului Oficial al comunei Valea Iaşului, judeţul Argeş, în format electronic; aprobarea reparării podului din punctul Gorgan "Peste Pârâul Valea Bădilii", sat Borovineşti; proiect pentru aprobarea extinderii reţelei de gaze în comuna Valea Iaşului, satele Cerbureni, Mustăţeşti şi Valea Uleiului; aprobarea decontării cheltuielilor pentru transportul şi cazarea unei delegaţii a Primăriei Comunei Valea Iaşului, judeţul Argeş, în Comuna Baimaclia, Raionul Căuşeni, Republica Moldova; proiect pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019; rapoarte, informări, cereri, petiţii, întrebări şi interpelări: scurtă prezentare a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ adoptat în data de 3 iulie 2019. De reţinut ar fi faptul că toate proiectele de hotărâre au fost iniţiate de către primarul Nicolae Barbu.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It