În Argeş, 8 înscrişi la sesiunea specială a Evaluării Naţionale!

Luni s-a desfăşurat prima probă scrisă din cadrul etapei speciale a Evaluării Naţionale (sesiunea 2020). Dintre cei 8 candidaţi înscrişi pentru susţinerea probei de Limba şi literatură română au fost prezenţi 7, întrucât cel de-al optulea absolvent a beneficiat de recunoaşterea probei. Nu au fost incidente şi nu au fost elevi eliminaţi. Subiectul şi baremul de corectare pentru proba de Limba şi literatura română au fost publicate de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00. Următoarea probă, la Matematică, s-a derulat ieri (marţi). Primele rezultate vor fi afişate joi, 2 iulie, până la ora 12.00, în centrul de examen. În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), precum şi cu solicitarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va publica rezultatele elevilor obţinute în urma susţinerii examenelor naţionale prin anonimizarea numelui şi a prenumelui. Contestaţiile pot fi depuse în ziua de 2 iulie, în intervalul orar 14.00-20.00. Acestea pot fi transmise şi prin mijloace electronice, caz în care candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă, 4 iulie.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It