Drept la replică în scopul rectificării informaţiilor eronate şi jignitoare utilizate pentru a descrie conduita comercială a companiilor din grupul Kärcher pe piaţa românească

S.C.A. Ţuca Zbârcea & Asociaţii, societate civilă de avocaţi cu sediul în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, Aripa de Vest, etaj 8, sector 1, cod poştal 011141, în calitate de reprezentanţi convenţionali ai
Alfred Kärcher SE & Co. KG („Kärcher” sau „Societatea”) Alfred Kärcher SE & Co. KG, o societate germană, cu sediul social în Winnenden, Germania, înregistrată la Curtea de Înregistrări din Stuttgart sub nr. HRA 260 169,

DREPT LA REPLICĂ
în scopul rectificării informaţiilor eronate şi jignitoare utilizate pentru a descrie conduita comercială a companiilor din grupul Kärcher pe piaţa românească

1. Având în vedere că Articolul intitulat „Exemplu de „stimulare” greşită a investiţiilor de către stat - Guvernul român a acordat ajutoare de stat lui Karcher în dauna unei companii româneşti de tradiţie” postat pe site-ul www.argesexpres.ro la data de 07.05.2020 („Articolul”) a încălcat dreptul Kärcher la imagine şi la o bună reputaţie, prin diseminarea unor afirmaţii false şi informaţii scoase din context prezentate ca fiind adevărate, Kärcher transmite acest drept la replică pentru a prezenta situaţia reală şi obiectivă.

2. În consecinţă, acest drept la replică are scopul de a clarifica raportul contractual dintre Kärcher şi Electroargeş SA şi faptul că Kärcher nu a primit niciun ajutor de stat în România. În fapt, o societate românească constituită cu 14 ani în urmă, respectiv CER Cleaning Equipment SRL a primit două ajutoare de stat în cadrul procedurii publice guvernate de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 care reglementează schemele de ajutor de stat pentru investiţiile cu impact major în economie („HG 807/2014”). Cer Cleaning Equipment SRL a fost constituită în anul 2006 ca o societate românească de servicii şi logistică. Asociaţii Cer Cleaning Equipment SRL sunt Alfred Kärcher SE & CO. KG şi Kärcher Beteiligungs Gmbh BETEILIGUNGS - GMBH.

3. Contribuţia Kärcher în cadrul colaborării cu Electroargeş a fost întotdeauna foarte importantă: Kärcher procură şi împrumută Electroargeş echipamente de producţie, cum ar fi unelte pentru piese turnate prin injecţie, linii de producţie şi dispozitive de testare, astfel ca Electroargeş să poată produce pentru Kärcher. În plus, Kärcher furnizează know-how-ul pentru producţie, susţinând în mod constant pe teren ingineri de test şi ingineri de calitate, iar Electroargeş se poate folosi de toţi furnizorii Kärcher şi astfel beneficiază de preţuri de cumpărare avantajoase. În total, Kärcher a investit o sumă de aproximativ 5,3 milioane EUR în unelte şi echipamente în decursul anilor pentru a permite Electroargeş să producă pentru Kärcher. De asemenea, Kärcher a plătit în mod constant anual în plus pentru întreţinerea mulajelor şi a echipamentelor.

4. În mod fals, Articolul menţiona că un ajutor de stat în valoare de 14 milioane de euro a fost acordat Kärcher în detrimentul Electroargeş. Ajutorul de stat nu a fost acordat niciunei societăţi germane, ci unei societăţi româneşti, respectiv Cer Cleaning Equipment SRL, care oricum fusese activă pe piaţa românească timp de 10 înainte de acordarea ajutorului de stat. Ajutorul de stat nu a fost acordat pentru a prejudicia Electroargeş, ci a fost acordat deoarece Cer Cleaning Equipment SRL a solicitat acest ajutor pentru propria dezvoltare comercială şi a îndeplinit toate condiţiile legale. Încă o dată, orice companie, care îndeplineşte condiţiile legale aplicabile prevăzute pentru solicitarea unui ajutor de stat ar fi putut solicita un ajutor de stat, indiferent care ar fi această companie. În mod evident, Kärcher, care nici măcar nu a solicitat vreodată un ajutor de stat, nu poate fi trasă la răspundere pentru îndeplinirea de către alte societăţi a prevederilor privind ajutorul de stat.

5. Ca o precizare, întreaga procedură de obţinere a ajutorul de stat a fost depusă la şi verificată, analizată şi aprobată de către autorităţile competente începând cu Ministerul de Finanţe, fiind respectate toate obligaţiile comerciale şi fiscale care guvernează această procedură. Contractul de ajutor de stat a fost semnat în decembrie 2016. În acest context, Cer Cleaning Equipment a primit o sumă totală de 7.600.000 EUR, dar a şi investit o sumă de 17.400.000 EUR.

6. Pe baza noii investiţii şi, de asemenea, pe baza ajutorului de stat, CER Cleaning Equipment a creat peste 300 de locuri de muncă.

7. Ajutorul de stat acordat societăţii româneşti Cer Cleaning Equipment SRL în 2016 are la bază Regulamentul 651/2014 în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

8. Mai mult, în Articol se invocă faptul că Cer Cleaning Equipment SRL a solicitat şi obţinut un ajutorul de stat secundar în sumă de 7.180.000 EUR. Şi acest ajutor de stat a urmat procedura stabilită prin HG 807/2017, pentru un termen de cinci ani, implicând acordul de finanţare pentru ajutor de stat nr. 158/23.12.2019 emis de Ministerul de Finanţe. Acest al doilea ajutor de stat a fost acordat cu condiţia ca Cer Cleaning Equipment SRL să efectueze şi investiţii suplimentare, respectiv în sumă de 11.650.000 EUR.

9. Este de remarcat faptul că Cer Cleaning Equipment SRL este o companie românească plătitoare de taxe, care a contribuit cu aproximativ 26.000.000 RON (impozite locale, impozite pe profit şi contribuţii aferente salariilor). Mai mult, Cer Cleaning Equipment SRL a fost auditată şi supusă mai multor rapoarte de inspecţie, concluzia fiind aceea că obligaţiile sale fiscale au fost îndeplinite conform legii.

10. În plus, Articolul a menţionat că Kärcher a notificat în anii 2016 şi 2017 decizia de transferare a producţiei de aspiratoare profesionale de la Electroarges, acţionând cu rea-credinţă. Or, o societate (Cer Cleaning Equipment SRL) nu poate fi acuzată că a devenit competitivă pe baza propriilor investiţii de 29.050.000 EUR din totalul investiţiilor aferente ajutorului de stat şi a ajutorului de stat în sine de 14.780.000 EUR, deoarece acesta este scopul ajutorului de stat.

11. Trebuie menţionat că de fapt Cer Cleaning Equipment SRL depune eforturi constante pentru a stabili relaţii cu furnizori români. În prezent, Cer Cleaning Equipment SRL colaborează cu peste 100 de companii locale. În 2019, încasările din vânzări realizate de furnizorii locali au reprezentat o sumă de minim zece milioane de lei pe baza colaborării acestora cu Cer Cleaning Equipment SRL. Pe baza comenzilor plasate de Cer Cleaning Equipment SRL, aceste 100 de companii au angajat un număr total estimat de 200 de persoane pentru a procesa comenzile pentru Cer Cleaning Equipment SRL. Această tendinţă va continua, aceasta fiind una dintre iniţiativele strategice ale Cer Cleaning Equipment SRL. Pe lângă aceasta, Cer Cleaning Equipment SRL este implicată în mod activ în mai multe proiecte sociale, sponsorizând competiţii sportive organizate pe plan local sau sponsorizând şcoli sau licee din Curtea de Argeş.

12. Articolul susţine în mod fals că a fost denaturată concurenţa, iar Kärcher ar fi interzis Electroarges să producă bunuri pentru alţi clienţi decât Kärcher.

13. De fapt, în 2017, Kärcher a luat la cunoştinţă şi a şi dovedit pe bază de documente că Electroargeş fabrica şi construia aspiratoare umede şi uscate cu piese cumpărate de Kärcher şi cu echipamentele acesteia. Aceasta nu a fost prima dată când Electroargeş a avut un astfel de comportament comercial. Kärcher a informat imediat Electroargeş că aceasta nu avea voie să producă aparate cu echipamentele plătite integral de Kärcher şi cu piesele dedicate cumpărate de aceasta, conform prevederilor contractelor încheiate între Electroargeş şi Kärcher. Directorul general de la acea vreme a semnat un document pe baza căruia Electroargeş nu trebuia să folosească echipamentele Kärcher într-un mod care nu era permis prin contract.

14. Cu toate acestea, în vara anului 2018, Kärcher a observat că situaţia s-a repetat, dar părţile au ajuns la o înţelegere de comun acord, ca dovadă a bunei-credinţe arătate de Kärcher.

15. Astfel, Kärcher niciodată nu a transmis către Electroargeş faptul că această societate nu ar fi avut voie să producă bunuri pentru alţi clienţi în general. Este adevărat că Electroargeş a confirmat societăţii Kärcher că nu va produce aspiratoare umede şi uscate pentru alţi clienţi. Însă Kärcher a încurajat Electroarges să caute alţi clienţi şi să îşi diversifice activitatea de mai multe ori de-a lungul anilor.

16. În fine, contrar afirmaţiei din articol, Kärcher nu a închis nicio activitate în România, conform celor invocate în Articol, deoarece Kärcher a lucrat numai pe bază de contracte. Dimpotrivă, Kärcher promovează din ce în ce mai multe activităţi prin contractele sale de furnizare aflate în derulare.

17. În cele din urmă, trebuie menţionat că indiferent de decizia Electroarges din aprilie 2020, în legătură cu angajaţii săi, nu are nicio legătură cu Kärcher şi orice astfel de asociere este făcută cu rea-credinţă şi contrar relaţiei pe care Kärcher şi Electroargeş au avut-o până în prezent.

18. Declaraţie generală:

   1. Grupul Kärcher este foarte încrezător în relaţia sa cu România şi calitatea produselor realizate de angajaţii români a fost întotdeauna bună.

   2. Cer Cleaning Equipment SRL este o societate românească cu angajaţi români care plătesc taxe în România.

   3. Cer Cleaning Equipment SRL nu a primit ajutor de stat în mod gratuit, Cer Cleaning Equipment SRL - fiind o societate românească - plăteşte taxe în România şi angajează lucrători români.

   4. Chiar dacă producţia de aspiratoare pentru sediul central Kärcher din 2021 va fi executată de Cer Cleaning Equipment SRL, crearea valorii şi taxele vor rămâne în România. În plus, Cer Cleaning Equipment SRL a angajat peste 300 de lucrători în ultimii ani şi este un angajator de încredere.

Cu stimă,
SCA Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It