Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 22 mai 2020

 

MAREA PUBLICITATE 

Anunţ important Trustul de Presă ARGEŞ EXPRES

Având în vedere decretarea stării de alertă la nivelul întregii ţări, cu măsurile adiacente prevăzute legal, Redacţia ARGEŞ EXPRES aduce la cunoştinţa clienţilor, colaboratorilor şi concitadinilor următoarele:

- suntem în continuare la dispoziţia cetăţenilor şi colaboratorilor în condiţiile restricţionării dialogurilor directe, pentru protecţia sănătăţii comunităţii, astfel că vom ţine legătura telefonic (0248/722368), prin e-mail şi pe contul oficial de Facebook al ziarului - https://www.facebook.com/ArgesExpresOficial/;

- anunţurile ce necesită publicare le primim pe adresele de e-mail: argesexpres@yahoo.com şi argesexpresoficial@gmail.com, însoţite de date de identificare fiscală, de precizarea perioadelor în care trebuie să apară şi de un număr de contact.

Vă mulţumim pentru înţelegerea ce permite continuarea bunei colaborări!

A.E.

Modificări în programul de lucru cu publicul la Primăria Municipiului Curtea de Argeş

1. Începând cu data de 17 martie 2020, programul de lucru cu publicul în cadrul Primăriei Municipiului Curtea de Argeş se va desfăşura conform următorului calendar:
- Depunerea solicitărilor/documentaţiilor se va realiza în recipiente special amenajate la ghişeele instituţiei, între orele 08.30-12.30.
- Eliberarea documentelor se va efectua între orele 08.30-12.30, începând cu ziua lucrătoare următoare celei în care au fost depuse solicitările.
- Amenzile şi taxa pentru eliberarea cărţii de identitate se vor achita zilnic la casieria instituţiei, între orele 08.30-12.30.
- Întrucât termenul de bonificaţie pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale s-a prelungit pâna la data de 30.06.2020, în perioada stării de urgenţă, impozitele şi taxele locale se vor achita electronic prin portalul ghiseul.ro.
2. Recomandăm cetăţenilor ca depunerea documentelor să se facă şi prin mijloace de comunicare electronică, prin e-mail: primariacurteadearges@yahoo.comimpozite@primariacurteadearges.ro, fax: 0248/721107 sau prin poştă.
3. La eliberarea actelor solicitate, documentaţia va fi prezentată şi în format hârtie.
4. Se menţine valabilitatea documentelor eliberate care expiră pe perioada stării de urgenţă.
5. Termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor, se dublează.

Primar, Constantin PANŢURESCU

ANUNŢ IMPORTANT S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.


Având în vedere solicitările primite din partea clienţilor, începând cu data de 02.04.2020, S.C. AQUATERM AG 98 S.A. revine la programul normal de facturare/încasare, de luni până vineri, de la 07.30 la 17.30. 
Din dorinţa de a proteja sănătatea clienţilor şi a angajaţilor, pe perioada stării de urgenţă nu se vor efectua branşamente noi, nu se vor încheia contracte noi şi nu se va citi indexul în cazul persoanelor fizice.
Informăm utilizatorii că au posibilitatea de a comunica indexul autocitit şi telefonic, la următoarele numere de telefon: 0725777444 şi 0725444111, de luni până vineri, de la 07.30 la 17.30.
Plata facturilor se poate face şi online, în conturile:
- RO86 BRDE 030S V065 2818 0300, deschis la BRD Curtea de Argeş;
- RO57 BTRL RONC RT0V 0790 0901, deschis la Banca Transilvania.
Documentaţiile pentru avize se vor transmite prin poştă, iar termenul pentru eliberarea acestora este de 30 de zile calendaristice.
Avariile, sesizările şi reclamaţiile se vor comunica telefonic la numerele de telefon 0248/721936 şi 0725930456, prin fax, la nr. 0248/722383, prin e-mail, la adresa: aquaterm@xnet.ro sau prin poştă.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0248/721936.

Director general, Claudia MIHĂILESCU

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

SOCIETATEA COMERCIALĂ APĂ-CANAL VALEA DOAMNEI S.R.L. - COMUNA DOMNEŞTI, SAT DOMNEŞTI, STR. C-TIN BRÂNCOVEANU, NR. 2A, JUDEŢUL ARGEŞ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor, scoate la CONCURS, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, următoarele posturi:

1. un post vacant de Electrician - nivel de studii: şcoală profesională, aprobat prin Hot. A.G.A. nr. 4/15.01.2020;
2. două posturi vacante de Casier - nivel de studii medii, aprobate prin Hot. A.G.A. nr. 4/15.01.2020;
3. patru posturi vacante de Instalator - nivel de studii: şcoală profesională, aprobate prin Hot. A.G.A. nr. 4/15.01.2020.

Concursul va consta în probă practică şi interviu şi va avea următorul calendar:

l Până în data de 27 mai 2020, ora 14.00, depunerea dosarelor de concurs.
l În data de 28 mai 2020, ora 11.00, selecţia de dosare şi afişarea rezultatelor.
l În data de 29 mai 2018, până la ora 14.00, depunerea contestaţiilor la selecţia de dosare.
l În data de 2 iunie 2020, soluţionarea contestaţiilor la selecţia de dosare şi afişarea rezultatelor.
l În data de 4 iunie 2020, ora 10.00, proba practică şi afişarea rezultatelor.
l În data de 5 iunie 2020, până la ora 14.00, depunerea contestaţiilor la proba practică.
l În data de 9 iunie 2020, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la proba practică.
l În data de 10 iunie 2020, ora 10.00, proba de interviu.
l În data de 11 iunie 2020, până la ora 14.00, depunerea contestaţiilor la proba de interviu.
l În data de 12 iunie 2020, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la proba de interviu, validarea şi afişarea rezultatelor finale.

Condiţii de studii şi vechime

Studii: pentru posturile de electrician şi instalator, şcoală profesională şi/sau atestate care conferă dreptul de a practica meseria de electrician; pentru postul de casier sunt necesare studii medii, cu diplomă de Bacalaureat şi experienţă în operare PC.
Vechime: nu necesită vechime, dar experienţa constituie un avantaj!

Pentru toate posturile constituie un avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B!

Bibliografia, tematica, condiţiile de participare şi actele necesare pentru înscriere la concurs sunt afişate la avizierul societăţii.

Relaţii suplimentare la directorul societăţii, telefon 0741.122.493. Persoană de contact: ing. Iacobescu Dragoş-Mihai.

Director, Iacobescu Dragoş-Mihai

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ:

- Maistru/Inginer Construcţii.
- Instalatori.
- Muncitori calificaţi în construcţii.

Relaţii suplimentare la tel. 0724635724.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA VALEA IAŞULUI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere canalizare în satele Bărbălăteşti, Ungureni şi Borovineşti", propus a fi amplasat în comuna Valea Iaşului, judeţul Argeş.

Informaţiile privind proiectul depus pot fi consultate la sediul APM Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş şi la sediul COMUNEI VALEA IAŞULUI, din comuna Valea Iaşului, sat Valea Iaşului, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, judeţul Argeş, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Argeş din municipiul Piteşti, str. Egalităţii nr. 50A, jud. Argeş.

INFORMARE COMUNA CORBENI

Această informare este efectuată de: Comuna Corbeni, din localitatea Corbeni, sat Corbeni, nr. 6, judeţul Argeş, CIF 4122051, tel./fax: 0248/730236, ce intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor "Reabilitare pod Berindeşti, comuna Corbeni, judeţul Argeş", amplasate în intravilanul comunei Corbeni, sat Berindeşti, judeţul Argeş.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observatii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: Primăria comunei Corbeni, tel./fax: 0248730236, e-mail: primaria_corbeni@yahoo.com, persoană de contact: d-l inspector Handuc Eugen, tel. 0749169789, după data de 25.05.2020.

ANUNŢ

Obştea Moşnenilor Brătieni, cu sediul în comuna Brăduleţ, judeţul Argeş, scoate la vânzare prin negociere directă (selectare de oferte) masă lemnoasă pe picior, astfel:

A) Pachet nr. 1: Muntele Leaota, total 717 mc:
- APV 1515654 - 300 mc - CONSERVARE.
- APV 1515657 - 340 mc - CONSERVARE.
- APV 1515650 - 77 mc - CONSERVARE.
B) Pachet nr. 2: Muntele Drăghina Mare, total 992 mc: 
- APV1515648 - 208 mc - CONSERVARE.
- APV 1613641 - 564 mc - CONSERVARE.
- APV 1613636 - 220 mc - CONSERVARE.
C) Pachet nr. 3: Muntele Drăghina Mare, total 1.164 mc, APV 1613638 - PROGRESIVE.
D) Pachet nr. 4: Muntele Drăghina Mare, total 682 mc, APV 1516265 - SECUNDARE RĂRITURI.
E) Pachet nr. 5: Muntele Drăghina Mare, total 1.904 mc:
- APV 1613637 - 165 mc - CONSERVARE.
- APV 1613635 - 737 mc - CONSERVARE.
- APV 1613633 - 614 mc - CONSERVARE.
- APV 1613632 - 388 mc - CONSERVARE.
F) APV 1010/2020 - 723 mc - ACCIDENTALE I.
G) APV 1011/2020 - 172 mc - ACCIDENTALE I.

Vânzarea se desfăşoară în ziua de 06.06.2020, ora 10.00, la sediul Obştii Moşnenilor Brătieni, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea vânzării de masă lemnoasă nr. 124/25.05.2018.
Participanţii vor prezenta documentele de atestare (statut, C.U.I., atestat etc.) potrivit reglementărilor silvice.
Informaţii se pot obţine de la Ocolul Silvic "Păpuşa" Rucăr - ing. Coleşică Marius, telefon: 0742.096.227, care asigură, la cerere, şi prezentarea masei lemnoase pe teren sau de la Secretariatul Obştii Moşnenilor Brătieni (tel. 0742.207.872).

Preşedinte Consiliu de Administraţie, Mircea Roşescu

Primăria comunei Poienarii de Argeş, judeţul Argeş - 

ANUNŢ PUBLIC

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 2 iunie 2020, începând cu ora 09.00, în comuna Poienarii de Argeş se va desfăşura campania de sterilizare a animalelor domestice de companie, respectiv câini sau pisici. Serviciile sunt gratuite şi vor fi asigurate de către medici veterinari autorizaţi şi atestaţi. Persoanele care doresc să sterilizeze animalelor de companie din gospodărie sunt rugate ca în data menţionată mai sus să le aducă în lesă sau cuşcă în curtea din faţa Căminului Cultural, acolo unde va fi amplasată ambulanţa pentru intervenţii.

Vă mulţumim!

Primar, Boncea Nicolae Dragoş

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

S.C. AQUATERM AG 98 S.A. CURTEA DE ARGEŞ scoate la concurs următoarele posturi:

l INSTALATOR, şcoală profesională de specialitate sau certificat de calificare/certificat de competenţe profesionale în meseria de instalator apă-canal/instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, constituie avantaj permisul de conducere, 1 post vacant.

l MUNCITOR NECALIFICAT, minim studii generale, constituie avantaj permisul de conducere şi experienţa în instalaţii sanitare şi electrice, 2 posturi vacante.

Dosarul va fi depus la Biroul Resurse Umane până la data de 02.06.2020 (inclusiv).

Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul societăţii, www.aquatermag98.ro, la numărul de telefon 0248/721936 sau la Biroul Resurse Umane din cadrul societăţii.

Anunţ închiriere păşune - 
Municipiul Curtea de Argeş

Urmare a neatribuirii unei păşuni prin procedura care a avut loc la sfârşitul lunii aprilie, Municipiul Curtea de Argeş intenţionează să închirieze următoarea păşune:

n Păşunea Valea Doamnei - 9,0089 ha, din care: 

- Trup Braicu (3,7864 ha) 
   şi 
- Trup Goruniş (5,2225 ha).

Se pot înscrie până la data de 25.05.2020 toţi crescătorii de animale care pot asigura încărcătura optimă de minimum 0,3 UVM/ha şi îndeplinesc următoarele condiţii:

- să aibă vechime în creşterea animalelor de minim 5 ani dovedită cu înscrierea animalelor în Registrul naţional al exploataţiilor şi Registrul agricol al unităţii administrative-teritoriale unde se află terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia tinerilor fermieri crescători de animale;
- să aibă sediul/punctul de lucru sau domiciliul dovedit cu acte de proprietate/înscrisuri de la Registrul Comerţului sau documente de identitate pe raza unităţii municipiului Curtea de Argeş.

Se vor depune toate actele necesare care să susţină îndeplinirea criteriilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei, cam. 12 sau la telefon 0248/721.033, interior 166.

Prefectura Argeş, Primăria Municipiului Curtea de Argeş

Comunicat de presă
CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

# 10 elemente comportamentale care trebuie urmate:
1. Spălaţi-vă mâinile de multe ori!
2. Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute!
3. Nu vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile!
4. Acoperiţi-vă gura şi nasul dacă strănutaţi sau tuşiţi!
5. Nu luaţi medicamente antivirale şi nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul!
6. Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool!
7. Utilizaţi masca de protecţie doar în cazul în care suspectaţi că sunteţi bolnav sau în cazul în care acordaţi asistenţă persoanelor bolnave!
8. Produsele "MADE in CHINA" sau pachetele primite din China nu sunt periculoase!
9. Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din China sau zonele în carantină din Europa de cel puţin 14 zile!
10. Animalele de companie nu transmit coronavirus!

1. Spălaţi-vă mâinile de multe ori!
Spălarea şi dezinfectarea mâinilor sunt acţiuni decisive pentru a preveni infecţia. Mâinile se spală cu apă şi săpun cel puţin 20 de secunde. Dacă nu exista apă şi săpun, puteţi folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%. Spălarea mâinilor elimină virusul!
2. Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute!
Menţineţi distanţa de cel puţin 1 metru între dumneavoastră şi alte persoane, în special când acestea tuşesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanţă apropiată.
3. Nu vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile!
Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas şi gură, astfel evitaţi atingerea dacă nu v-aţi spălat bine mâinile! Mâinile intră în contact cu suprafeţele contaminate de virus răspândidu-se în tot corpul!
4. Acoperiţi-vă gura şi nasul dacă strănutaţi sau tuşiţi!
Dacă aveţi infecţie respiratoare acută, evitaţi apropierea de alte persoane, tuşiţi cu gura acoperită sau într-un şerveţel de preferat de unică folosinţă, purtaţi mască de protecţie şi spălaţi mâinile. Dacă în momentul în care tuşiţi vă acoperiţi gura cu mâinile, puteţi contamina obiecte sau persoane cu care veniţi în contact. 
5. Nu luaţi medicamente antivirale şi nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul!
Momentan nu există cercetări ştiinţifice care evidenţiază că folosirea medicamentelor antivirale poate preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcţionează doar împotriva bacteriilor, nu împotriva virusului! Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca şi metodă de prevenire sau tratament decât în cazul în care se constată şi o infecţie bacteriană!
6. Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool!
Dezinfectanţii chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19) sunt dezinfectanţi ce conţin clor, înălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic şi cloroform. Medicul şi farmacistul dumneavoastră vor şti ce să recomande.
7. Utilizaţi mască de protecţie doar în cazul în care suspectaţi că sunteţi bolnav sau în cazul în care acordaţi asistenţă persoanelor bolnave!
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă folosirea măştii de protecţie doar în cazul în care suspectaţi că aţi fost contaminat cu noul coronavirus şi prezentaţi simptome de tuse, strănut, sau în cazul în care acordaţi asistenţă unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus. (O călătorie recentă în China sau zonele în carantină din Europa, cu simptome respiratorii).
UTILIZAREA MĂŞTII DE PROTECŢIE - ajută şi limitează răspândirea virusului, dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă, printre care spălarea mâinilor pentru cel puţin 20 de secunde. Nu este necesar a se folosi măşti de protecţie suprapuse una peste alta!
8. Produsele "MADE în CHINA" sau pachetele primite din China nu sunt periculoase!
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun niciunui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieşte mult timp pe suprafeţe. Până în prezent nu există nicio dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).
9. Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din China sau zonele în carantină din Europa de cel puţin 14 zile!
Perioada de incubaţie a noului coronavirus este cuprinsă între 1 şi 14 zile. Dacă v-aţi întors dintr-o călătorie din China sau zonele în carantină din Europa de mai puţin de 14 zile sau aţi intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele în carantină din Europa de mai puţin de 14 zile şi aveţi febră, tuşiţi, prezentaţi dificultate respiratorie, dureri musculare şi stări de oboseală, sunaţi la 112 pentru a primi informaţii necesare. Purtaţi mască de protecţie dacă intraţi în contact cu alte persoane, folosiţi şerveţele de unică folosinţă şi spălaţi bine mâinile!
10. Animalele de companie nu transmit coronavirus!
În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câinii şi pisicile, pot fi infectate de virus. În orice caz, trebuie să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă şi săpun după ce intrăm în contact cu animalele de companie!
Numerele de telefon la care persoanele pot anunţa întoarcerea din ţările afectate de coronavirus sunt: 0725.658.000, 0760.699.102, 0248/211.775, 0248/224.015 (interior 183), între orele 08.00-16.30; 0766.075.165, între orele 16.30-08.00.

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL 
PRIMĂRIA COMUNEI BRĂDULEŢ

Primăria Brăduleţ, cu sediul în comuna Brăduleţ, sat Cosaci, judeţul Argeş, telefon/fax: 0248/267910, e-mail: primaria_bradulet@yahoo.com, cod de înregistrare fiscală 4318326, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de referent/III/debutant, Compartimentul financiar-contabil, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Brăduleţ, sat Cosaci, judeţul Argeş.

A. Datele de desfăşurare ale concursului:

- Dosarele de concurs se pot depune la sediul instituţiei publice, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, în perioada 4 mai 2020-25 mai 2020.
- Selecţia dosarelor se va realiza de comisia de concurs în termen maximum de 5 zile lucrătoare pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea <<admis>> sau <<respins>>, însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a instituţiei publice, la secţiunea special creată în acest scop.
- 04.06.2020, ora 10.00 - proba scrisă, la sediul instituţiei din comuna Brăduleţ, sat Cosaci, jud. Argeş.
- Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

B. Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este aptă din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

C) Condiţii specifice de participare la concurs:

- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de Bacalaureat.
- Vechime - nu este cazul.

D) Bibliografie:

1) Constituţia României, din 1991, republicată.
2) Titlul I şi titlul II ale părţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
3) Capitolele I, II şi V din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale 
4) Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
5) H.G. nr. 1/2016 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Titlul IX, secţiunea 1, secţiunea 5 şi Secţiunea 6).
6) Titlul IV, Titlul V şi Titlul VII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

E) Dosarul de concurs:

(1) Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
a) Formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările ulterioare.
b) Curriculum Vitae, modelul comun european.
c) Copia actului de identitate.
d) Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări.
e) Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
f) Cazierul judiciar.
g) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

(1) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: primaria_bradulet@yahoo.com.
(3) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
(4) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei comunei Brăduleţ din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0248/267910, persoană de contact: Pelinescu Iulia-Graţiela, Secretar General al comunei, e-mail: primaria_bradulet@yahoo.com.

Primar, Evlampie ALECU

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ (tel. 0248/721033) şi S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. (tel. 0248/723201) vă informează că aveţi obligaţia să deţineţi contract de salubrizare şi:
1. SĂ COLECTAŢI SELECTIV DEŞEURILE RECICLABILE (hârtie-carton, PET-uri şi plastic, sticlă şi metal).
2. SĂ COLECTAŢI DEŞEURILE BIODEGRADABILE (fructe, legume, frunze, iarbă, paie, crengi şi ramuri, rumeguş, alimente vechi, filtre de cafea etc.) ÎN UNITATEA INDIVIDUALĂ DE COMPOST PE CARE O PRIMIŢI GRATUIT. 
Operatorul S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. va colecta:
- DEŞEURILE RECICLABILE DE LA CASE - GRATUIT, SĂPTĂMÂNAL, ÎN ZIUA DE VINERI.
- DEŞEURILE MENAJERE DE LA CASE - SĂPTĂMÂNAL, CONFORM CONTRACTULUI.
În cazul în care deşeurile reciclabile nu sunt colectate selectiv, TARIFUL PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE VA CREŞTE!

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA

ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR

Prin prezenta, S.C. AQUATERM AG'98 S.A. vă comunică faptul că în baza Avizului nr. 615057 emis de A.N.R.S.C. Bucureşti şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeş nr. 60/2019, preţul la apa potabilă se majorează, după cum urmează: de la 3,81 lei mc (fără TVA) şi 4,15 lei mc (cu TVA), la 4,44 lei mc (fără TVA) şi 4,84 lei mc (cu TVA). Tarifele se aplică începând cu data de 01.01.2020.

Director General, Claudia Mihăilescu

ANUNŢ

Primăria Municipiului Curtea de Argeş informează cetăţenii de pe raza localităţii că se pot debarasa, fără plată, de deşeurile voluminoase din locuinţă (mobilă, saltele etc.), textile, lemn, ambalaje, baterii, D.E.E.E.-uri, la centrul situat pe str. Rm. Vâlcea - Clădire Obor, la intrarea în Târgul Săptămânal, în fiecare vineri, între orele 09.00-12.00.

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA
  

ANUNŢ PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

Operatorul de salubritate Financiar Urban informează utilizatorii persoane fizice/juridice/instituţii publice din zona municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe că au obligaţia precolectării selective a deşeurilor. Rugăm utilizatorii să depoziteze deşeurile, selectiv, în locaţiile special amenajate, şi conform inscripţionărilor cu denumirea deşeurilor aflate pe containere, întrucât conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia de a respecta semnificaţia acestora.

# ATENŢIE: În aceste containere nu se depozitează gunoiul menajer!!!

La gospodăriile individuale din municipiul Curtea de Argeş se vor colecta selectiv deşeurile reciclabile, în sacii distribuiţi de Operatorul de salubritate Financiar Urban, conform graficelor comunicate.

# Karina Style Salon îşi măreşte echipa! Se caută persoane în vederea angajării pentru servicii de frizerie-coafor. Relaţii suplimentare la telefon 0757797371. 

# Societate comercială de transport marfă paletată angajează şofer pentru autoutilitară de 3,5 tone. Experienţa în transportul de marfă şi distribuţie constituie un avantaj! Marfa se va încărca de pe Autostrada Bucureşti-Piteşti, de la km. 13 şi se va livra în zona Moldovei (Bacău, Iaşi, Roman etc.). Se oferă cazare în Bucureşti, salariu motivant, plus bonusuri. Relaţii suplimentare la tel. 0743814744. 

# Cabana Pârâul Capra angajează urgent, în condiţii avantajoase, cameriste şi ajutor de bucătar. Relaţii suplimentare la telefon 0741080225. 

# Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice. 

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

Firmă ce oferă servicii de curăţenie angajează personal, în condiţii deosebite de lucru şi salarizare! Sună la 0746.097.577 şi nu rata şansa de a face parte dintr-o echipă 100% profesionistă!!!

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

Magazinul CHINA MEGA SHOP, din cartierul Ivancea, Curtea de Argeş, angajează personal comercial. CV-urile se pot depune la magazinul de pe strada Albeşti. Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel. 0733373888.

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

S.C. OMEGA SERVCONSTRUCT S.R.L. angajează, în condiţiile legii, un tencuitor, un dulgher, un finisor interioare, un faianţar şi un muncitor necalificat. Salariile oferite sunt de la 2.800 lei la 3.400 lei lunar. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0743779732. (ch. 9024/13.05.2020).

ANUNŢ IMPORTANT: Dacă vă udaţi grădinile cu furtunul, 
alţi cetăţeni vor rămâne fără apă de băut şi de spălat! 

Conducerea S.C. AQUATERM S.A. apelează la înţelegerea abonaţilor la sistemul de alimentare cu apă să nu mai ude grădinile, deoarece s-a ajuns în situaţia în care lichidul vital nu mai ajunge în toate gospodăriile. Este vorba despre cele situate în zonele mai înalte ale oraşului, dar şi despre cele din comuna Băiculeşti. Consumul excesiv de apă depăşeşte la ora actuală capacitatea de distribuţie a instalaţiilor noastre. 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Albeştii de Argeş, titular al proiectului: "Construire punte pietonală în satul Dumireşti, comuna Albeştii de Argeş, judeţul Argeş", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul: "Construire punte pietonală în satul Dumireşti, comuna Albeştii de Argeş, judeţul Argeş", propus a fi amplasat în comuna Albeştii de Argeş, satul Dumireşti, jud. Argeş - titular: comuna Albeştii de Argeş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de luni-vineri între orele 10.00-13.00 şi la următoarea adresă de internet: http://apmag.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Argeş.

MICA PUBLICITATE

APARTAMENTE

Proprietar, vând apartament ultracentral în Curtea de Argeş (B-dul Basarabilor, lângă Primărie), 2 camere transformate în 3 (bucătăria mărită şi transformată în cameră), 55 mp, etaj 2/2, centrală termică, termopan, renovat integral (totul nou), acces la boxă individuală, posibilitate parcare în spatele blocului, preţ 44.000 de euro. Tel. 0731.992.226. (b.f. nr. 000001/20.05.2020).
# Vând apartament două camere, etaj 1, situat în zona Cuza Vodă. Dispune de centrală termică proprie, faianţă, gresie, parchet, balcon închis, este utilat şi mobilat. Relaţii suplimentare la tel. 0758.175.370. (r)

# Vând apartament cu 2 camere, mobilat, decomandat, situat la etajul I al unui bloc din zona centrală din Curtea de Argeş, dispunând de garaj şi boxă (la subsol). Preţ în lei, informaţii suplimentare la nr. de tel. 0248/727645 sau 0727282862. (T).
# Vând apartament cu 3 camere, situat la etajul I al unui bloc de pe strada Banu Mărăcine (vizavi de clădirea Finanţelor Publice). Relaţii la nr. de tel. 0728119420.
# Vând apartament 3 camere, confort I, decomandat, situat la etajul IV, zonă ultracentrală în Curtea de Argeş. Apartamentul se vinde complet utilat şi mobilat + loc de parcare. Imobilul cuprinde: living, 2 dormitoare, 2 băi, bucătărie, 2 spaţii depozitare, balcon închis. Preţ 55.000 euro, negociabil. Tel. 0762204409. (r)
# Vând apartament decomandat, cu multiple îmbunătăţiri, în suprafaţă de 84 mp, situat la etajul I al unui bloc din zona Ivancea (deasupra sediului BRD), având patru camere, două băi şi un balcon. Relaţii la nr. de tel. 0723612302.

ÎNCHIRIERI
# Închiriez garsonieră complet mobilată şi utilată, situată în zona Progresu, din Curtea de Argeş. Relaţii la tel. 0762526837.
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Posada din Curtea de Argeş, pentru 180 euro lunar, negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745062420. (r).
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere mobilat, dispunând de toate utilităţile, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş. Preţ 270 euro lunar, negociabil. Informaţii la nr. de tel. 0752887198. (T)
TERENURI
Proprietar, vând 2.900 mp teren intravilan construibil, poziţie centrală în Curtea de Argeş, situat pe strada Progresului. Dispune de toate utilităţile, destinaţie rezidenţială, pretabil pentru ansamblu de case. Relaţii la nr. de tel. 0724248064.
# Vând teren intravilan în suprafaţă de 2.200 mp, dispunând de utilităţi (apă şi curent electric), situat în spatele Pensiunii Mara, din Băiculeşti-Argeş. Preţ negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0726014626. (Ab.).
# Vând teren în suprafaţă de 760 mp, situat într-o zonă foarte frumoasă de pe strada Poştei din Curtea de Argeş, la preţul de 23 euro/mp. Tel. 0741016246. (T).

# Vând teren pentru construcţii situat în zonă foarte frumoasă din vecinătatea Supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş. Relaţii la tel 0741016246. (T)
# Vând teren cu deschidere la strada Poştei din Curtea de Argeş, dispunând de toate utilităţile în casă. Relaţii la nr. de tel. 0749497678. (Ab.).
COMEMORARE
# Tică Crăcan cu copiii Costel, Bebică şi Puiu, precum şi nurorile Claudia Delia şi Găbiţa aduc un pios omagiu memoriei celei care le-a fost soţie, mamă şi soacră, Veronica Crăcan, acum când în aceste zile se împlinesc 4 ani de la trecerea ei la cele veşnice. Dumnezeu s-o odihnească în pace alături de cei buni şi drepţi!

Propunere Business

Preluare Complex, care cuprinde 2 spaţii comerciale, 4-6 camere în regim hotelier, o sală de mese, locuri de parcare, spaţii de joacă, foişor, grătar etc. Cele două spaţii comerciale stradale au câte 60 mp fiecare, cameră video, acces maşini, grup sanitar etc. Cele 6 camere (2 duble şi 4 de câte 3 paturi) au intrări separate, grup sanitar, TV, frigider, Wi-Fi etc. Sala de mese este dotată cu frigider, congelator, sobă etc. Adresa: strada Victoriei, nr. 35B, Curtea de Argeş, telefon: 0744525607, site: victoriei35b.ro, Facebook: https://www.facebook.com/CazareVictoriei35B/photos/a.283138242251053/283138275584383/?type=3&theater.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It