Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 26 martie 2020

MAREA PUBLICITATE 

Anunţ important Trustul de Presă ARGEŞ EXPRES

Având în vedere decretarea stării de urgenţă la nivelul întregii ţări, cu măsurile adiacente prevăzute legal, Redacţia ARGEŞ EXPRES aduce la cunoştinţa clienţilor, colaboratorilor şi concitadinilor următoarele:
- suntem în continuare la dispoziţia cetăţenilor şi colaboratorilor în condiţiile restricţionării dialogurilor directe, pentru protecţia sănătăţii comunităţii, astfel că vom ţine legătura telefonic, prin e-mail şi pe contul oficial de Facebook al ziarului;
- anunţurile ce necesită publicare le primim pe adresele de e-mail: argesexpres@yahoo.com şi argesexpresoficial@gmail.com, însoţite de date de identificare fiscală, de precizarea perioadelor în care trebuie să apară şi de un număr de contact.
Vă mulţumim pentru înţelegerea ce permite continuarea bunei colaborări!

A.E.

Modificări în programul de lucru cu publicul la Primăria Municipiului Curtea de Argeş

1. Începând cu data de 17 martie 2020, programul de lucru cu publicul în cadrul Primăriei Municipiului Curtea de Argeş se va desfăşura conform următorului calendar:
- Depunerea solicitărilor/documentaţiilor se va realiza în recipiente special amenajate la ghişeele instituţiei, între orele 08.30-12.30.
- Eliberarea documentelor se va efectua între orele 08.30-12.30, începând cu ziua lucrătoare următoare celei în care au fost depuse solicitările.
- Amenzile şi taxa pentru eliberarea cărţii de identitate se vor achita zilnic la casieria instituţiei, între orele 08.30-12.30.
- Întrucât termenul de bonificaţie pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale s-a prelungit pâna la data de 30.06.2020, în perioada stării de urgenţă, impozitele şi taxele locale se vor achita electronic prin portalul ghiseul.ro.
2. Recomandăm cetăţenilor ca depunerea documentelor să se facă şi prin mijloace de comunicare electronică, prin e-mail: primariacurteadearges@yahoo.comimpozite@primariacurteadearges.ro, fax: 0248/721107 sau prin poştă.
3. La eliberarea actelor solicitate, documentaţia va fi prezentată şi în format hârtie.
4. Se menţine valabilitatea documentelor eliberate care expiră pe perioada stării de urgenţă.
5. Termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor, se dublează.

Primar, Constantin PANŢURESCU

ANUNŢ IMPORTANT S.C. AQUATERM AG' 98 S.A.

Începând cu data de 19.03.2020, activitatea de relaţiii cu publicul a S.C. AQUATERM AG 98 S.A. în ceea ce priveşte sesizările, avariile şi reclamaţiile, se va desfăşura doar telefonic, la numerele 0248/721936, 0725930456, prin fax la numărul 0248/722383, prin e-mail la adresa: aquaterm@xnet.ro sau prin corespondenţă poştală, pentru a preveni răspândirea infecţiei cu noul coronavirus.
Începând cu aceeaşi dată, activităţile de facturare şi încasare se vor desfăşura zilnic în intervalul orar 07.30-12.30.
Documentaţiile pentru avize se vor trimite doar prin poştă, iar termenul pentru eliberarea acestora este de 30 de zile calendaristice.
Pe perioada declarării stării de urgenţă nu se vor face branşamente noi, nu se vor încheia contracte noi cu persoane fizice, nu se vor face schimbări de partidă şi nu se va citi indexul.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0248/721936.

Director general, Claudia MIHĂILESCU

Anunţ Primăria comunei Corbi

Având în vedere prevederile art. 33 din Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Recomandările Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în scopul prevenirii răspândirii infectării cu coronavirus, 10 martie 2020, precum şi celelate măsuri dispuse prin Hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, pentru prevenirea imbolnăvirii/transmiterii coronavirusului (COVID-19), la nivelul Primăriei comunei Corbi, începând cu data de 16.03.2020 şi pe toată durata stării de urgenţă, se dispun următoarele măsuri:
1) Se suspendă temporar audienţele cu publicul ale primarului şi viceprimarului comunei Corbi. De asemenea, se suspendă activitatea de audienţe cu publicul şi a secretarului general al comunei Corbi, acesta putând transmite solicitările telefonic, la telefon/fax: 0248/580.005 sau prin intermediul mesajelor electronice, la adresa: primariacorbi@yahoo.com.
2) Accesul persoanelor din afara unităţii în sediul Primăriei comunei Corbi se va face exclusiv în spaţiile destinate relaţiei directe cu cetăţenii, respectiv doar la parter, la intrarea în holul principal al instituţiei. În sediul Primăriei se va permite accesul pentru un număr maxim de 2 (două) persoane, care vor staţiona pe holul instituţiei la ghişeele pentru plata taxelor şi impozitelor locale. Depunerea şi eliberarea de documente se face exclusiv prin intermediul unui ghişeu situat pe hol, la intrarea in instituţie.
3) În situaţia persoanelor izolate la domiciliu, a căror evidenţă va fi comunicată de către Direcţia de Sănătate Publică Argeş, se vor efectua chestionări telefonice ce vor avea ca scop stabilirea situaţiei efective cu privire la existenţa sau inexistenţa unui aparţinător al respectivei persoane care să îi asigure alimentaţia, medicaţia şi materialele de igienă necesare, precum şi monitorizarea stării de sănătate. În situaţia în care nu există un aparţinător, serviciile de procurare a medicaţiei, alimentelor şi produse de igienă vor fi asigurate prin SVSU Corbi, pe cheltuiala persoanei izolate la domiciliu, până în momentul în care, la nivel naţional, se stabilesc alte măsuri.
4) În aceasta perioadă, funcţionarii din Compartimentul "Asistenţă socială" nu vor mai efectua anchete sociale la domiciliu.
5) Activitatea personalului Primăriei comunei Corbi va fi redusă, pe cât posibil. Atât personalul contractual, cât şi funcţionarii publici, la cererea acestora, pe rând, vor efectua concediul de odihnă sau fracţiuni din acesta, astfel încât activitatea Primăriei să aibă continuitate. Posturile care pot exercita atribuţiunile de serviciu în regim de telemuncă vor lucra, pe cât posibil, la domiciliu.
6) Şedinţele ordinare ale Consiliului Local Corbi se suspendă în această perioadă, cu excepţia celor de urgenţă (extraordinare), care privesc luarea unor măsuri în legătură cu epidemia la nivel naţional (pandemia la nivel global) de coronavirus. Acestea se vor desfăşura prin intermediul mijloacelor electronice (teleconferinţă).
7) În această perioadă, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Corbi, COAT şi SVSU Corbi vor fi în alertă maximă, răspunzând prompt la convocări. Şedinţele se vor desfăşura prin intermediul mijloacelor electronice (teleconferinţă).

Primar, Virgil BACIU

Anunţ important către locuitorii comunei Pietroşani

Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în M.O. nr. 212 din 16.03.2020 şi, respectiv, Hotărârea nr. 8 a CJSU Argeş privind aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei de coronavirus, Primăria Pietroşani-Argeş a luat mai multe decizii privind împiedicarea răspândirii COVID-19.
Începând de luni, 23.03.2020, venim în sprijinul dumneavoastră cu o serie de măsuri pentru a putea intra în contact cu noi doar online şi telefonic: Primar, 0741268268; Secretar, 0756267267; Situaţii de Urgenţă, 0747039206; Taxe şi Impozite, 0747039202, 0755100484 şi 0747039208; Registru Agricol, 0747039205 şi 0749109480; Asistenţă Socială, 0747039207; Viceprimar, 0747039203; Urbanism, 0753501203; Stare Civilă, 0756267267 şi e-mail: prim1pietr@yahoo.com. De asemenea, ne puteţi contacta la numărul de telefon 0248/267266, între orele 08.00-16.00 sau pentru urgenţe non-stop la numărul 0747039206!
Trebuie să stăm în case, să limităm pe cât posibil contactul cu alte persoane, să ne păzim pe noi şi pe cei dragi, să respectăm recomandările autorităţilor pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Avem rugămintea să fim cu toţii responsabili şi prevăzători în aceste zile! Vă mulţumim şi vă transmitem gândurile noastre bune!

Primar, Eugeniu PĂTRU

În atenţia cetăţenilor comunei Sălătrucu

Având în vedere situaţia indusă de apariţia coronavirusului pe teritoriul României, vă comunicăm că programul de lucru al Primăriei comunei Sălătrucu rămâne neschimbat. Pentru a evita aglomeraţia şi, pe cât posibil, contactul dintre cetăţeni şi personalul primăriei, vă rugăm să respectaţi următoarele reguli:
# Deplasarea la sediul Primăriei comunei Sălătrucu se va face numai pentru situaţii urgente care nu necesită amânare - menţionând că toate instituţiile publice au program special de lucru.
# În birouri, cetăţenii vor intra câte unul, după ce aceştia au folosit mijloace de dezinfectare puse la dispoziţie de către primărie, iar distanţa dintre ei şi funcţionarul public va fi de cel puţin 1 metru.
# Pentru eliberarea documentelor APIA, vă vom comunica data începerii eliberării acestora, deoarece APIA Curtea de Argeş şi-a suspendat activitatea cu publicul.

# Persoanele întoarse recent din ţările cu şi fără zone de risc să se autoizoleze la domiciliu şi/sau să respecte condiţiile de carantină impuse de autorităţile competente.
# Pentru orice informaţie şi în sprijinul solicitat, primarul comunei Sălătrucu va sta la dispoziţia cetăţenilor 24 de ore din 24 punând la dispoziţie numărul de telefon 0745.062420.
Vă mulţumim pentru înţelegere!

Primar, Nicolae LANGER

Anunţ public privind închirierea suprafeţei totale de 181,72 ha păşuni 
disponibile aflate în proprietatea publică a Comunei Ciofrângeni

1. Informaţii generale privind locatorul: Comuna Ciofrângeni, str. Principală, nr. 341A, judeţul Argeş, Cod Fiscal 4121943, tel.: 0248/747155, fax: 0248/747066, e-mail: primarie@ciofrangeni.cjarges.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: Închirierea suprafeţei totale de 181,72 ha păşuni disponibile aflate în proprietatea publică a Comunei Ciofrângeni, judeţul Argeş, astfel:
- terenul în suprafaţă măsurată de 96,83 ha, situat în punctul "Valea Mare" din comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş;
- terenul în suprafaţă măsurată de 15,02 ha, situat în punctul "Cigoaia" din comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş;
- terenul în suprafaţă măsurată de 6,23 ha, situat în punctul "Durla" din comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş;
- terenul în suprafaţă măsurată de 10,17 ha, situat în punctul "Poiana cu Meri" din comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş;
- terenul în suprafaţă măsurată de 9,29 ha, situat în punctul "Dealul cu Mesteacăn" din comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş;
- terenul în suprafaţă măsurată de 18,05 ha, situat în punctul "Branu" din comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş;
- terenul în suprafaţă măsurată de 26,13 ha, situat în punctul "Timoc" din comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş,
conform HCL nr. 12/28.02.2020, modificată prin HCL nr. 15/03.03.2020 şi temeiul legal O.U.G. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituţiei, Compartimentul Secretariat.
  3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei comunei Ciofrângeni, str. Principală, nr. 341A, judeţul Argeş.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 10 lei/exemplar - se achită în numerar la Casieria Primăriei comunei Ciofrângeni.
  3.4. Data-limită privind solicitarea clarificărilor: 20.03.2020, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27.03.2020, ora 10.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei comunei Ciofrângeni, str. Principală, nr. 341A, judeţul Argeş.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate - unul exterior şi unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.03.2020, ora 12.00, Primăria comunei Ciofrângeni, str. Principală, nr. 341A, judeţul Argeş.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeş, Mun. Piteşti, Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 7, judeţul Argeş, telefon 0248/224.019, 0248/216.599, fax: 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.03.2020.

Conducerea

# S.C. EUROCOM EXPANSION S.A. 
- firmă cu vechime de 28 ani - 
ANGAJEAZĂ: 
Fasonator mecanic (drujbist).
Se oferă condiţii deosebite de lucru şi de salarizare!
Relaţii suplimentare la tel. 0756132048.

Anunţ important S.P.C.L.E.P. Curtea de Argeş

Având în vedere evoluţia situaţiei actuale, în contextul prevenirii riscului de răspândire a coronavirusului în perioada în care este instituită starea de urgenţă şi începând cu data de 23.03.2020, actele de identitate se vor elibera doar în condiţii speciale. De asemenea, pentru prevenirea riscului de răspândire şi infectare cu coronavirus (COVID-19) şi pentru evitarea prezentării la sediul S.P.C.L.E.P. al Municipiului Curtea de Argeş a unui număr mare de cetăţeni (mai ales că, în ultimele săptămâni, foarte multe persoane care au locuit temporar în străinătate au revenit în România), pe perioada stării de urgenţă vor fi eliberate acte de identitate doar pentru situaţii deosebite care implică PierdereaFurtul ori Distrugerea documentului de identitate.
IMPORTANT DE REŢINUT: se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă!
Programul cu publicul la S.P.C.L.E.P. Curtea de Argeş este restricţionat şi se desfăşoară de luni până vineri, între orele 09.00 şi 12.00. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0348/458802 sau pe e-mail: evp.curteadearges@yahoo.com.

Şef S.P.C.L.E.P. Curtea de Argeş, Melania ZARIOIU

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII ANGAJEAZĂ:

- Maistru/Inginer Construcţii.
- Instalatori.
- Muncitori calificaţi în construcţii.

Relaţii suplimentare la tel. 0724635724.

Prefectura Argeş, Primăria Municipiului Curtea de Argeş

Comunicat de presă
CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

# 10 elemente comportamentale care trebuie urmate:
1. Spălaţi-vă mâinile de multe ori!
2. Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute!
3. Nu vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile!
4. Acoperiţi-vă gura şi nasul dacă strănutaţi sau tuşiţi!
5. Nu luaţi medicamente antivirale şi nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul!
6. Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool!
7. Utilizaţi masca de protecţie doar în cazul în care suspectaţi că sunteţi bolnav sau în cazul în care acordaţi asistenţă persoanelor bolnave!
8. Produsele "MADE in CHINA" sau pachetele primite din China nu sunt periculoase!
9. Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din China sau zonele în carantină din Europa de cel puţin 14 zile!
10. Animalele de companie nu transmit coronavirus!

1. Spălaţi-vă mâinile de multe ori!
Spălarea şi dezinfectarea mâinilor sunt acţiuni decisive pentru a preveni infecţia. Mâinile se spală cu apă şi săpun cel puţin 20 de secunde. Dacă nu exista apă şi săpun, puteţi folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%. Spălarea mâinilor elimină virusul!
2. Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute!
Menţineţi distanţa de cel puţin 1 metru între dumneavoastră şi alte persoane, în special când acestea tuşesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanţă apropiată.
3. Nu vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile!
Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas şi gură, astfel evitaţi atingerea dacă nu v-aţi spălat bine mâinile! Mâinile intră în contact cu suprafeţele contaminate de virus răspândidu-se în tot corpul!
4. Acoperiţi-vă gura şi nasul dacă strănutaţi sau tuşiţi!
Dacă aveţi infecţie respiratoare acută, evitaţi apropierea de alte persoane, tuşiţi cu gura acoperită sau într-un şerveţel de preferat de unică folosinţă, purtaţi mască de protecţie şi spălaţi mâinile. Dacă în momentul în care tuşiţi vă acoperiţi gura cu mâinile, puteţi contamina obiecte sau persoane cu care veniţi în contact. 
5. Nu luaţi medicamente antivirale şi nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul!
Momentan nu există cercetări ştiinţifice care evidenţiază că folosirea medicamentelor antivirale poate preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcţionează doar împotriva bacteriilor, nu împotriva virusului! Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca şi metodă de prevenire sau tratament decât în cazul în care se constată şi o infecţie bacteriană!
6. Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool!
Dezinfectanţii chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19) sunt dezinfectanţi ce conţin clor, înălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic şi cloroform. Medicul şi farmacistul dumneavoastră vor şti ce să recomande.
7. Utilizaţi mască de protecţie doar în cazul în care suspectaţi că sunteţi bolnav sau în cazul în care acordaţi asistenţă persoanelor bolnave!
Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă folosirea măştii de protecţie doar în cazul în care suspectaţi că aţi fost contaminat cu noul coronavirus şi prezentaţi simptome de tuse, strănut, sau în cazul în care acordaţi asistenţă unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus. (O călătorie recentă în China sau zonele în carantină din Europa, cu simptome respiratorii).
UTILIZAREA MĂŞTII DE PROTECŢIE - ajută şi limitează răspândirea virusului, dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă, printre care spălarea mâinilor pentru cel puţin 20 de secunde. Nu este necesar a se folosi măşti de protecţie suprapuse una peste alta!
8. Produsele "MADE în CHINA" sau pachetele primite din China nu sunt periculoase!
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun niciunui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieşte mult timp pe suprafeţe. Până în prezent nu există nicio dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).
9. Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi întors din China sau zonele în carantină din Europa de cel puţin 14 zile!
Perioada de incubaţie a noului coronavirus este cuprinsă între 1 şi 14 zile. Dacă v-aţi întors dintr-o călătorie din China sau zonele în carantină din Europa de mai puţin de 14 zile sau aţi intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele în carantină din Europa de mai puţin de 14 zile şi aveţi febră, tuşiţi, prezentaţi dificultate respiratorie, dureri musculare şi stări de oboseală, sunaţi la 112 pentru a primi informaţii necesare. Purtaţi mască de protecţie dacă intraţi în contact cu alte persoane, folosiţi şerveţele de unică folosinţă şi spălaţi bine mâinile!
10. Animalele de companie nu transmit coronavirus!
În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câinii şi pisicile, pot fi infectate de virus. În orice caz, trebuie să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă şi săpun după ce intrăm în contact cu animalele de companie!
Numerele de telefon la care persoanele pot anunţa întoarcerea din ţările afectate de coronavirus sunt: 0725.658.000, 0760.699.102, 0248/211.775, 0248/224.015 (interior 183), între orele 08.00-16.30; 0766.075.165, între orele 16.30-08.00.

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ (tel. 0248/721033) şi S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. (tel. 0248/723201) vă informează că aveţi obligaţia să deţineţi contract de salubrizare şi:
1. SĂ COLECTAŢI SELECTIV DEŞEURILE RECICLABILE (hârtie-carton, PET-uri şi plastic, sticlă şi metal).
2. SĂ COLECTAŢI DEŞEURILE BIODEGRADABILE (fructe, legume, frunze, iarbă, paie, crengi şi ramuri, rumeguş, alimente vechi, filtre de cafea etc.) ÎN UNITATEA INDIVIDUALĂ DE COMPOST PE CARE O PRIMIŢI GRATUIT. 
Operatorul S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. va colecta:
- DEŞEURILE RECICLABILE DE LA CASE - GRATUIT, SĂPTĂMÂNAL, ÎN ZIUA DE VINERI.
- DEŞEURILE MENAJERE DE LA CASE - SĂPTĂMÂNAL, CONFORM CONTRACTULUI.
În cazul în care deşeurile reciclabile nu sunt colectate selectiv, TARIFUL PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE VA CREŞTE!

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA

ANUNŢ MĂSURI ÎMPOTRIVA 
PESTEI PORCINE AFRICANE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR - 
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ARGEŞ

CĂTRE
Primăriile Sălătrucu, Arefu, Cicăneşti, Brăduleţ, Muşăteşti, Valea Iaşului, 
Valea Danului, Tigveni, Curtea de Argeş, Albeştii de Argeş

Având în vedere că, localităţi din cadrul primăriilor menţionate mai sus, se încadrează în raza de 3 şi, respectiv, de 10 km în jurul focarului de pestă porcină africană, confirmat în data de 02.03.2020 la porci domestici din exploataţia nonprofesională aparţinând domnului Alexandru Obrocea din localitatea Căpăţânenii-Pământeni, comuna Arefu şi a domnului Ion Năstase din localitatea Albeştii-Pământeni, comuna Albeştii de Argeş, în urma identificării genomului virusului pestei porcine africane prin Real Time PCR, rezultatul probelor au fost POZITIVE, conform Buletinului de analiză nr. 10.576 din 02.03.2020, emis de către Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa, vă rugăm să mediatizaţi, prin toate mijloacele, respectarea cu stricteţe a tuturor măsurilor de biosecuritate la nivelul exploataţiilor nonprofesionale (gospodăriile populaţiei)şi la nimelul exploataţiilor de tip A.

Pentru crescătorii de suine din gospodăriile populaţiei

Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectaţi următoarele:
a) nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibată cu o soluţie slabă de sodă caustică;
b) creşteţi porcii doar în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu cei străini de curtea dumneavoastră, cu mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici;
c) nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
d) nu scoateţi scroafele/vierii din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie; 
e) nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit; 
f) nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne clare care să indice boala, semnele pot fi atribuite şi altor boli. Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:
- moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură ridicată (40,5-42 grade Celsius) şi stare febrilă;
- roşeaţă sau învineţire a pielii, a marginilor unghiilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului şi a pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie şi împleticire în mers; 
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) şi urdori la ochi.
Diagnosticul se stabileşte în urma coroborării tuturor semnelor clinice, anatomopatologice, iar confirmarea se face prin examene de laborator.

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ (PPA) - NU SE TRANSMITE LA OM!

Ce se face în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?

Anunţaţi imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, medicul veterinar oficial sau Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş la numărul de telefon 0248/211199, fax. 0248/212532, e-mail: office-arges@ansvsa.ro.

Director executiv,
Dr. Dumitru Sorin SORESCU 

ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR

Prin prezenta, S.C. AQUATERM AG'98 S.A. vă comunică faptul că în baza Avizului nr. 615057 emis de A.N.R.S.C. Bucureşti şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeş nr. 60/2019, preţul la apa potabilă se majorează, după cum urmează: de la 3,81 lei mc (fără TVA) şi 4,15 lei mc (cu TVA), la 4,44 lei mc (fără TVA) şi 4,84 lei mc (cu TVA). Tarifele se aplică începând cu data de 01.01.2020.

Director General, Claudia Mihăilescu

ANUNŢ

Primăria Municipiului Curtea de Argeş informează cetăţenii de pe raza localităţii că se pot debarasa, fără plată, de deşeurile voluminoase din locuinţă (mobilă, saltele etc.), textile, lemn, ambalaje, baterii, D.E.E.E.-uri, la centrul situat pe str. Rm. Vâlcea - Clădire Obor, la intrarea în Târgul Săptămânal, în fiecare vineri, între orele 09.00-12.00.

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA
  

ANUNŢ PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

Operatorul de salubritate Financiar Urban informează utilizatorii persoane fizice/juridice/instituţii publice din zona municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe că au obligaţia precolectării selective a deşeurilor. Rugăm utilizatorii să depoziteze deşeurile, selectiv, în locaţiile special amenajate, şi conform inscripţionărilor cu denumirea deşeurilor aflate pe containere, întrucât conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia de a respecta semnificaţia acestora.
# ATENŢIE: În aceste containere nu se depozitează gunoiul menajer!!!
La gospodăriile individuale din municipiul Curtea de Argeş se vor colecta selectiv deşeurile reciclabile, în sacii distribuiţi de Operatorul de salubritate Financiar Urban, conform graficelor comunicate. 

# Karina Style Salon îşi măreşte echipa! Se caută persoane în vederea angajării pentru servicii de frizerie-coafor. Relaţii suplimentare la telefon 0757797371. 

# Societate comercială de transport marfă paletată angajează şofer pentru autoutilitară de 3,5 tone. Experienţa în transportul de marfă şi distribuţie constituie un avantaj! Marfa se va încărca de pe Autostrada Bucureşti-Piteşti, de la km. 13 şi se va livra în zona Moldovei (Bacău, Iaşi, Roman etc.). Se oferă cazare în Bucureşti, salariu motivant, plus bonusuri. Relaţii suplimentare la tel. 0743814744. 

ANUNŢ

# Cabana Pârâul Capra angajează urgent, în condiţii avantajoase, cameriste şi ajutor de bucătar. Relaţii suplimentare la telefon 0741080225. 

# Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice. 

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

Firmă ce oferă servicii de curăţenie angajează personal, în condiţii deosebite de lucru şi salarizare! Sună la 0746.097.577 şi nu rata şansa de a face parte dintr-o echipă 100% profesionistă!!!

ANUNŢ

S.C. NORTHMETAL, cu peste 20 de ani de experienţă în industria de componente auto, angajează:
- INGINERI de proces/produs - absolvenţi şi proaspăt absolvenţi de facultate.
- ECONOMIŞTI - absolvenţi şi proaspăt absolvenţi de facultate.
- ELECTRICIENI de întreţinere şi reparaţii.
- SUDORI (în inox, aluminiu, oţel).
- STIVUITORIŞTI.
- MATRIŢERI, STRUNGARI, FREZORI, VOPSITORI.
- MUNCITORI NECALIFICAŢI.
Oferim:
- Salariu de bază motivant.
- Tichete de masă în valoare de 15 lei/zi.
- Primă de Paşte, Primă de Crăciun, Primă de Vacanţă.
- Plată dublă pentru orele suplimentare şi de weekend.
- Alte bonusuri materiale şi drepturi conform contractului.
- Concediu de odihnă până la 32 zile/an, în funcţie de vechime.
- Echipament de protecţie şi de lucru.
- Respectarea integrală a legislaţiei muncii.
Relaţii la sediul societăţii - Curtea de Argeş, str. Valea Iaşului nr. 150 sau la telefon 0248/724052, 0752333619. 
C.V.-urile se pot depune la e-mail: angela.andrei@gic.ro sau direct la sediu.

Vă aşteptăm în echipa noastră! 

Anunţ important

Conform art. 3 din Hotărârea nr. 7/10.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, se suspendă activitatea Târgului Săptămânal din comuna Domneşti, în perioada 11-31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire a duratei, în funcţie de evoluţia fenomenului COVID-19.

Primar, Ion-Gabriel ZĂVOIANU

ANUNŢ

Consiliul Local Brăduleţ organizează în ziua de 26 martie 2020, orele 10.00, la sediul său din comuna Brăduleţ, judeţul Argeş, licitaţie publică cu plic închis pentru închirierea a două păşuni comunale, după cum urmează:
- Izlazul "Dealul Galeşului", în suprafaţă totală de 20,0087 ha, din care 9,8666 ha păşunabil;
- Izlazul "Bleica", în suprafaţă totală de 50,6700 ha, din care 40,7282 ha păşunabil.
Caietul de sarcini poate fi achiziţionat contra cost de la casieria Primăriei comunei Brăduleţ.
Data limită de depunere a ofertelor este 26 martie 2020, orele 09.00.

Relaţii suplimentare la tel. 0248/267910.

Primar, Evlampie Alecu

MICA PUBLICITATE

APARTAMENTE
# Vând apartament cu 2 camere, mobilat, decomandat, situat la etajul I al unui bloc din zona centrală din Curtea de Argeş, dispunând de garaj şi boxă (la subsol). Preţ în lei, informaţii suplimentare la nr. de tel. 0248/727645 sau 0727282862. (T).
# Vând apartament cu 3 camere, decomandat, situat la etajul IV din Bloc Catena, strada Cuza Vodă, Curtea de Argeş. Preţ 45.000 euro. Tel. 0774613125. (b.f. - 00001/27.01.2020).
# Vând apartament cu 3 camere, situat la etajul I al unui bloc de pe strada Banu Mărăcine (vizavi de clădirea Finanţelor Publice). Relaţii la nr. de tel. 0728119420.
# Vând apartament 3 camere, confort I, decomandat, situat la etajul IV, zonă ultracentrală în Curtea de Argeş. Apartamentul se vinde complet utilat şi mobilat + loc de parcare. Imobilul cuprinde: living, 2 dormitoare, 2 băi, bucătărie, 2 spaţii depozitare, balcon închis. Preţ 55.000 euro, negociabil. Tel. 0762204409. (r)
# Vând apartament decomandat, cu multiple îmbunătăţiri, în suprafaţă de 84 mp, situat la etajul I al unui bloc din zona Ivancea (deasupra sediului BRD), având patru camere, două băi şi un balcon. Relaţii la nr. de tel. 0723612302.
ÎNCHIRIERI
# Închiriez garsonieră complet mobilată şi utilată, situată în zona Progresu, din Curtea de Argeş. Relaţii la tel. 0762526837.
# Ofer spre închiriere, pe termen lung, apartament cu 3 camere la etajul 2 al unui bloc situat în zona Ivancea, din Curtea de Argeş. Preţ 150 euro lunar. Informaţii la nr. de tel. 0723252463. (b.f. 000001/17.12.2019).
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Posada din Curtea de Argeş, pentru 180 euro lunar, negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745062420. (r).
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere mobilat, dispunând de toate utilităţile, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş. Preţ 270 euro lunar, negociabil. Informaţii la nr. de tel. 0752887198. (T)
TERENURI
Proprietar, vând 2.900 mp teren intravilan construibil, poziţie centrală în Curtea de Argeş, situat pe strada Progresului. Dispune de toate utilităţile, destinaţie rezidenţială, pretabil pentru ansamblu de case. Relaţii la nr. de tel. 0724248064.
# Vând suprafaţa de 7.500 mp teren, având deschidere de 100 m la Strada Principală din Tigveni. Relaţii la tel. nr. 0728119420.
# Vând teren pentru construcţii, situat în vecinătatea supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş şi dispunând de toate utilităţile. Preţ 23 euro/mp, negociabil. Tel. 0741016246. (T).
# Vând suprafaţa de 761 mp teren situat pe strada Poştei, din Curtea de Argeş, care beneficiază de toate utilităţile. Preţ 23 euro/mp. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0755178046. (T).
# Vând teren intravilan în suprafaţă de 2.200 mp, dispunând de utilităţi (apă şi curent electric), situat în spatele Pensiunii Mara, din Băiculeşti-Argeş. Preţ negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0726014626. (Ab.).
# Vând suprafaţa 5.000 mp de teren (livadă), situată în comuna Valea Danului, cu ieşire pe două laturi la drum asfaltat, dispunând de o poziţie foarte frumoasă, de alimentare cu apă şi curent electric. Preţ 2 euro/mp, negociabil. Telefon 0752594938. (T).
Ofer spre vânzare suprafaţa de 5.000 mp teren (livadă) situată în punctul "Căuta" din Curtea de Argeş. Preţ negociabil! Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0721816411. (b.f. - 000002/31.10.2019).
# Vând teren în suprafaţă de 760 mp, situat într-o zonă foarte frumoasă de pe strada Poştei din Curtea de Argeş, la preţul de 23 euro/mp. Tel. 0741016246. (T).
# Vând teren pentru construcţii situat în zonă foarte frumoasă din vecinătatea Supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş. Relaţii la tel 0741016246. (T)
# Vând teren cu deschidere la strada Poştei din Curtea de Argeş, dispunând de toate utilităţile în casă. Relaţii la nr. de tel. 0749497678. (Ab.).
DIVERSE
# Ofer masaj relaxant şi anticelulitic. Tel. 0741786915. (T).

Propunere Business

Preluare Complex, care cuprinde 2 spaţii comerciale, 4-6 camere în regim hotelier, o sală de mese, locuri de parcare, spaţii de joacă, foişor, grătar etc. Cele două spaţii comerciale stradale au câte 60 mp fiecare, cameră video, acces maşini, grup sanitar etc. Cele 6 camere (2 duble şi 4 de câte 3 paturi) au intrări separate, grup sanitar, TV, frigider, Wi-Fi etc. Sala de mese este dotată cu frigider, congelator, sobă etc. Adresa: strada Victoriei, nr. 35B, Curtea de Argeş, telefon: 0744525607, site: victoriei35b.ro, Facebook: https://www.facebook.com/CazareVictoriei35B/photos/a.283138242251053/283138275584383/?type=3&theater.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It