Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 14 februarie 2020

 MAREA PUBLICITATE 

S.C. AQUATERM AG '98 S.A. Curtea de Argeş

SCOATE la CONCURS următoarele posturi:

- AUDITOR INTERN - studii superioare economice, vechime în specialitatea studiilor postului de auditor intern de minim 3 ani - 1 post vacant.
Dosarul de concurs va fi depus la Biroul de Resurse Umane până la data de 20.02.2020 (inclusiv).
- INGINER - studii superioare de licenţă şi/sau master în domeniul relevant postului de inginer - specializare "Construcţii hidraulice şi sisteme de alimentare cu apă şi canalizare", experienţă în specialitate, abilităţi în utilizarea calculatorului (Windows, Word, Excel, Power Point) - 1 post vacant.
Dosarul de concurs va fi depus la Biroul de Resurse Umane până la data de 25.02.2020 (inclusiv).
- MUNCITORI NECALIFICAŢI - minim studii generale, permis de conducere, constituie avantaj experienţa în instalaţii sanitare şi electrice - 3 posturi vacante.
Dosarul de concurs va fi depus la Biroul de Resurse Umane până la data de 25.02.2020 (inclusiv).
Detalii suplimentare se pot obţine de pe site-ul societăţii, www.aquaterm98.ro
, la numărul de telefon 0248/721936 sau la Biroul de Resurse Umane din cadrul societăţii.

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ A PROIECTULUI DE BUGET LOCAL AL MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ PE ANUL 2020

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Curtea de Argeş supune dezbaterii publice Proiectul Bugetului Local al Municipiului Curtea de Argeş pe anul 2020.
Proiectul poate fi consultat pe site-ul instituţiei la adresa: www.primariacurteadearges.ro
 şi la sediul instituţiei.
Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte entităţi pot trimite în scris propuneri sau sugestii cu privire la Proiectul Bugetului Local al Municipiului Curtea de Argeş pe anul 2020 la sediul Primăriei Curtea de Argeş - Biroul Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail a instituţiei - primariacurteadearges@yahoo.com
, până la data de 10.02.2020.
În data de 18.02.2020, ora 14.00, în Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Curtea de Argeş va avea loc o dezbatere publică cu privire la acest proiect de hotărâre.

Primar, ing. Constantin Panţurescu

ANUNŢ

CG OIL ANGAJEAZĂ ŞEF STAŢIE PECO ŞI 5 LUCRĂTORI COMERCIALI, FETE ŞI BĂIEŢI.

CERINŢE
- studii - medii/superioare;
- cunoştiinte operare PC;
- abilităţi de comunicare şi organizare.

Experienţa în domeniu constituie un avantaj!

Alte condiţii şi aptitudini vor fi clarificate în cadrul interviului. CV-urile se pot depune la sediul societăţii din str. Albeşti, nr. 12, Curtea de Argeş, jud. Argeş. 
Relatii suplimentare la numărul de telefon 0730.126.619.

Administrator, Magdalena ALEXANDRU 

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL S.C. VIDRARU S.A.

VIDRARU S.A. angajează

CONTABIL pentru operare program contabilitate SAGA.

Relaţii la numărul de telefon 0755035060.

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ (tel. 0248/721033) şi S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. (tel. 0248/723201) vă informează că aveţi obligaţia să deţineţi contract de salubrizare şi:
1. SĂ COLECTAŢI SELECTIV DEŞEURILE RECICLABILE (hârtie-carton, PET-uri şi plastic, sticlă şi metal).
2. SĂ COLECTAŢI DEŞEURILE BIODEGRADABILE (fructe, legume, frunze, iarbă, paie, crengi şi ramuri, rumeguş, alimente vechi, filtre de cafea etc.) ÎN UNITATEA INDIVIDUALĂ DE COMPOST PE CARE O PRIMIŢI GRATUIT. 
Operatorul S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. va colecta:
- DEŞEURILE RECICLABILE DE LA CASE - GRATUIT, SĂPTĂMÂNAL, ÎN ZIUA DE VINERI.
- DEŞEURILE MENAJERE DE LA CASE - SĂPTĂMÂNAL, CONFORM CONTRACTULUI.
În cazul în care deşeurile reciclabile nu sunt colectate selectiv, TARIFUL PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE VA CREŞTE!

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA

ANUNŢ MĂSURI ÎMPOTRIVA 
PESTEI PORCINE AFRICANE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

CĂTRE
Primăriile Merişani, Mălureni, Cotmeana, Coşeşti, Băiculeşti, Curtea de Argeş, Dârmăneşti

Având în vedere că localităţile din cadrul primăriilor menţionate mai sus se încadrează în raza de 8 şi, respectiv, de 5 km în jurul focarului de pestă porcină africană, confirmat în data de 27.01.2020 la un porc mistreţ împuşcat, cu numărul de identificare RO0534127, în Fondul de vânătoare nr. 10 Mălureni - proprietar A.V.P. GTS MUNTENIA, în urma detecţiei virusului pestei porcine africane prin imunofluorescenţă directă şi a identificării genomului virusului pestei porcine africane prin Real Time PCR, rezultatul probei a fost POZITIV, conform Buletinului de analiză nr. 10473 din 27.01.2020, emis de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, vă rugăm să respectaţi cu stricteţe toate măsurile de biosecuritate la nivelul exploataţiilor nonprofesionale (gospodăriile populaţiei) şi la nivelul exploataţiilor de tip A.

Pentru crescătorii de suine din gospodăriile populaţiei

Pentru a vă proteja porcii de această boală vă recomandăm să respectăm următoarele:
a) nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibată cu o soluţie slabă de sodă caustică;
b) creşteţi porcii doar în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu cei străini de curtea dumneavoastră, cu mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici!;
c) nu hrăniţi animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne!;
d) nu scoateţi scroafele/vierii din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie!; 
e) nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit!; 
f) nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi!

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne clare care să indice boala, semnele pot fi atribuite şi altor boli. Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:
- moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură ridicată (40,5-42 grade Celsius) şi stare febrilă;
- roşeaţă sau învineţire a pielii, a marginilor unghiilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului şi a pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie şi împleticire în mers; 
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) şi urdori la ochi.
Diagnosticul se stabileşte în urma coroborării tuturor semnelor clinice, anatomopatologice, iar confirmarea se face prin examene de laborator.
PSETA PORCINĂ AFRICANĂ (PPA) - NU SE TRANSMITE LA OM!

Ce se face în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?

Anunţaţi imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, medicul veterinar oficial sau Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Argeş la numărul de telefon 0248/211199, fax. 0248/212532, e-mail: office-arges@ansvsa.ro.

Director executiv,
Dr. Dumitru Sorin SORESCU

ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR

Prin prezenta, S.C. AQUATERM AG'98 S.A. vă comunică faptul că în baza Avizului nr. 615057 emis de A.N.R.S.C. Bucureşti şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeş nr. 60/2019, preţul la apa potabilă se majorează, după cum urmează: de la 3,81 lei mc (fără TVA) şi 4,15 lei mc (cu TVA), la 4,44 lei mc (fără TVA) şi 4,84 lei mc (cu TVA). Tarifele se aplică începând cu data de 01.01.2020.

Director General, Claudia Mihăilescu

ANUNŢ

Primăria Municipiului Curtea de Argeş informează cetăţenii de pe raza localităţii că se pot debarasa, fără plată, de deşeurile voluminoase din locuinţă (mobilă, saltele etc.), textile, lemn, ambalaje, baterii, D.E.E.E.-uri, la centrul situat pe str. Rm. Vâlcea - Clădire Obor, la intrarea în Târgul Săptămânal, în fiecare vineri, între orele 09.00-12.00.

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA
  

# Karina Style Salon îşi măreşte echipa! Se caută persoane în vederea angajării pentru servicii de frizerie-coafor. Relaţii suplimentare la telefon 0757797371. 

ANUNŢ PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

Operatorul de salubritate Financiar Urban informează utilizatorii persoane fizice/juridice/instituţii publice din zona municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe că au obligaţia precolectării selective a deşeurilor. Rugăm utilizatorii să depoziteze deşeurile, selectiv, în locaţiile special amenajate, şi conform inscripţionărilor cu denumirea deşeurilor aflate pe containere, întrucât conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia de a respecta semnificaţia acestora.
# ATENŢIE: În aceste containere nu se depozitează gunoiul menajer!!!
La gospodăriile individuale din municipiul Curtea de Argeş se vor colecta selectiv deşeurile reciclabile, în sacii distribuiţi de Operatorul de salubritate Financiar Urban, conform graficelor comunicate. 

# Societate comercială de transport marfă paletată angajează şofer pentru autoutilitară de 3,5 tone. Experienţa în transportul de marfă şi distribuţie constituie un avantaj! Marfa se va încărca de pe Autostrada Bucureşti-Piteşti, de la km. 13 şi se va livra în zona Moldovei (Bacău, Iaşi, Roman etc.). Se oferă cazare în Bucureşti, salariu motivant, plus bonusuri. Relaţii suplimentare la tel. 0743814744.

ANUNŢ

# Cabana Pârâul Capra angajează urgent, în condiţii avantajoase, cameriste şi ajutor de bucătar. Relaţii suplimentare la telefon 0741080225. 

# Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice. 
# Firmă ce oferă servicii de curăţenie angajează personal. Sună la 0741.072.864 şi nu rata şansa de a face parte dintr-o echipă profesionistă!
# S.C. Cons Eval Pit S.R.L., cu sediul în comuna Poienarii de Argeş, angajează: pendularişti, banzichişti, motostivuitorişti. Salariu motivant! Mai multe relaţii la 0751210209, persoană de contact: Anemona Vasile.

Anunţ recrutare personal

S.C. NORTHMETAL S.R.L. angajează: 
- INGINER de proces.
- ELECTRICIAN de întreţinere şi reparaţii.
Se oferă salariu motivant, primă de Paşti şi Crăciun, primă de vacanţă, tichete de masă, alte bonusuri.
Cerinţe post INGINER de proces:
# Studii superioare tehnice.
# Cunoştinţe operare PC (Windows, MS Office, Internet).
# Cunoştinte de lucru în AutoCAD şi sau Catia - reprezintă un avantaj.
# Limba engleză la nivel conversaţional.
# Cunoştinţe de desen tehnic.
Descrierea job-ului:
- Proiectarea şi urmărirea modului de implementare a proiectului până la finalizare.
- Întocmirea ofertelor către clienţii pentru care urmează desfăşurarea proiectelor.
- Oferirea de informaţii tehnice şi menţinerea relaţiei cu clientul pe parcursul derulării proiectului.
- Urmăreşte executarea în funcţie de specificaţii, proiect şi standardele de calitate a proiectelor tehnice încredinţate.
- Oferă consultanţă tehnică şi participă la elaborarea procedurilor tehnice de execuţie pentru proiectele aflate în lucru.
- Analizează documentaţia tehnică şi stabileşte itinerarul tehnologic: necesar de materiale, timpi şi operaţiuni.
Cerinţe post ELECTRICIAN de întreţinere şi reparaţi:
# Studii medii. 
# Cunoştinţe de bază în domeniul electric/electromecanic.
# Specializare electrician/electromecanic/mecanic.
# Experienţă minim un an, de preferat pe utilaje de injecţie mase plastice.
Descrierea job-ului:
- Efectuează depanarea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor.
- Cunoaşte modul de funcţionare al echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor utilizate.
- Urmăreşte zilnic funcţionarea maşinilor şi utilajelor în scopul identificării de disfuncţionalităţi.
- Remediază deficienţele de reglaj, elimină sursele de zgomot, vibraţii, praf etc.
- Reglează mecanismele mecanice, electrice, hidraulice, pneumatice pentru respectarea parametrilor funcţionali specificaţi.
Relaţii la sediul societăţii - Curtea de Argeş, str. Valea Iaşului nr. 150 sau la telefon 0248/724052 şi 0752333619. C.V.-urile se pot depune la e-mail: angela.andrei@gic.ro
 sau direct la sediu.

Vă aşteptăm în echipa noastră!

Anunţ angajare

# S.C. MARCO POLO TIGVENI angajează urgent electromecanic, personal de întreţinere echipamente electrice şi hidraulice, cu salarizare cuprinsă între 2.500 şi 3.000 lei net, precum şi muncitori pentru ambalat şi decorat produse din ciocolată, cu salarii începând de la 1.500 lei net. Firma asigură bonuri de masă şi transport! Relaţii suplimentare la nr. de tel. 0248/742218 sau 0725442804.

MICA PUBLICITATE

APARTAMENTE
# Vând apartament cu 2 camere, mobilat, decomandat, situat la etajul I al unui bloc din zona centrală din Curtea de Argeş, dispunând de garaj şi boxă (la subsol). Preţ în lei, informaţii suplimentare la nr. de tel. 0248/727645 sau 0727282862. (T).
# Vând apartament 3 camere, confort I, decomandat, situat la etajul IV, zonă ultracentrală în Curtea de Argeş. Apartamentul se vinde complet utilat şi mobilat + loc de parcare. Imobilul cuprinde: living, 2 dormitoare, 2 băi, bucătărie, 2 spaţii depozitare, balcon închis. Preţ 55.000 euro, negociabil. Tel. 0762204409. (r)
# Vând apartament decomandat, cu multiple îmbunătăţiri, în suprafaţă de 84 mp, situat la etajul I al unui bloc din zona Ivancea (deasupra sediului BRD), având patru camere, două băi şi un balcon. Relaţii la nr. de tel. 0723612302.
# Vând apartament cu 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Posada, mobilat şi utilat, izolat termic la exterior, cu geamuri termopan, balcon închis, C.T., uşi interior şi uşă metalică la intrare. Preţ 29.000 euro, negociabil. Tel. 0747812252. (r)
ÎNCHIRIERI
# Închiriez garsonieră complet mobilată şi utilată, situată în zona Progresu, din Curtea de Argeş. Relaţii la tel. 0762526837.
# Ofer spre închiriere, pe termen lung, apartament cu 3 camere la etajul 2 al unui bloc situat în zona Ivancea, din Curtea de Argeş. Preţ 150 euro lunar. Informaţii la nr. de tel. 0723252463. (b.f. 000001/17.12.2019).
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Posada din Curtea de Argeş, pentru 180 euro lunar, negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745062420. (r).
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere mobilat, dispunând de toate utilităţile, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş. Preţ 270 euro lunar, negociabil. Informaţii la nr. de tel. 0752887198. (T)
TERENURI
Proprietar, vând 2.900 mp teren intravilan construibil, poziţie centrală în Curtea de Argeş, situat pe strada Progresului. Dispune de toate utilităţile, destinaţie rezidenţială, pretabil pentru ansamblu de case. Relaţii la nr. de tel. 0724248064.
# Vând teren pentru construcţii, situat în vecinătatea supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş şi dispunând de toate utilităţile. Preţ 23 euro/mp, negociabil. Tel. 0741016246. (T).
# Vând suprafaţa de 761 mp teren situat pe strada Poştei, din Curtea de Argeş, care beneficiază de toate utilităţile. Preţ 23 euro/mp. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0755178046. (T).
# Vând teren intravilan în suprafaţă de 2.200 mp, dispunând de utilităţi (apă şi curent electric), situat în spatele Pensiunii Mara, din Băiculeşti-Argeş. Preţ negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0726014626. (Ab.).
# Vând suprafaţa 5.000 mp de teren (livadă), situată în comuna Valea Danului, cu ieşire pe două laturi la drum asfaltat, dispunând de o poziţie foarte frumoasă, de alimentare cu apă şi curent electric. Preţ 2 euro/mp, negociabil. Telefon 0752594938. (T).
Ofer spre vânzare suprafaţa de 5.000 mp teren (livadă) situată în punctul "Căuta" din Curtea de Argeş. Preţ negociabil! Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0721816411. (b.f. - 000002/31.10.2019).
# Vând teren în suprafaţă de 760 mp, situat într-o zonă foarte frumoasă de pe strada Poştei din Curtea de Argeş, la preţul de 23 euro/mp. Tel. 0741016246. (T).
# Vând teren pentru construcţii situat în zonă foarte frumoasă din vecinătatea Supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş. Relaţii la tel 0741016246. (T)
# Vând teren cu deschidere la strada Poştei din Curtea de Argeş, dispunând de toate utilităţile în casă. Relaţii la nr. de tel. 0749497678. (Ab.).
DIVERSE
Se caută persoană serioasă pentru îngrijirea a doi bătrâni aflaţi în bună stare de sănătate, care locuiesc la Valea Uleiului. Se oferă salariu motivant şi condiţii excelente de muncă! Relaţii la tel. 0744297651. (b.f. 00001/11.12.2019).
Se caută persoană serioasă pentru îngrijirea unei doamne vârstnice. Se oferă salariu motivant! Tel. 0732883644. (T).
PIERDERI

# Î.I. Ninu Ion Cristian, înregistrată la O.R.C. sub nr. F3/1673/2011, CUI 29053658, anunţă pierderea Certificatului de Înregistrare şi a Certificatului Constatator. Se declară nule! (ch. 8958/12.02.2020).

Propunere Business

Preluare Complex, care cuprinde 2 spaţii comerciale, 4-6 camere în regim hotelier, o sală de mese, locuri de parcare, spaţii de joacă, foişor, grătar etc. Cele două spaţii comerciale stradale au câte 60 mp fiecare, cameră video, acces maşini, grup sanitar etc. Cele 6 camere (2 duble şi 4 de câte 3 paturi) au intrări separate, grup sanitar, TV, frigider, Wi-Fi etc. Sala de mese este dotată cu frigider, congelator, sobă etc. Adresa: strada Victoriei, nr. 35B, Curtea de Argeş, telefon: 0744525607, site: victoriei35b.ro, Facebook: https://www.facebook.com/CazareVictoriei35B/photos/a.283138242251053/283138275584383/?type=3&theater.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It