Anunţ recrutare personal Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Şuici

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Şuici, judeţul Argeş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:
- muncitor calificat IV (fochist) - 2 (două) posturi vacante.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiiilor contractuale sunt:
- nivelul studiilor - şcoală profesională sau studii medii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicită;
- certificat de calificare în meseria de fochist pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune - clasa C;
- autorizaţie I.S.C.I.R pentru cazane de joasă presiune - clasa C.
Furnizorul de formare profesională a calificării profesionale trebuie să fie acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 4 februarie 2020, ora 15:00: termenul-limită de depunere a dosarelor;
- 13 februarie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
- data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Detalii privind documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post, bibliografia/tematica de concurs sunt afişate la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Şuici din localitatea Şuici, judeţul Argeş, la telefon 0248/545015. Persoană de contact: Badea Gheorghiţa.

Director, Neacşa-Enăchescu Vasile
Insp. Resurse Umane, Badea Gheorghiţa

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It