Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 8 noiembrie 2019

 

MAREA PUBLICITATE

ANUNŢ

S.C. AQUATERM AG 98 S.A. îşi informează clienţii că va închide contul bancar nr. RO48 RZBR 0000 0600 0463 3898, deschis la Raiffeisen Bank. După data de 15.11.2019, plata facturilor se va efectua doar în conturile deschise la B.R.D. Groupe Societe Generale, RO86 BRDE 030S V065 2818 0300 şi BANCA TRANSILVANIA, RO57 BTLR RONC RTOV 0790 0901. Conturile sunt menţionate şi pe facturile emise de societate. Mulţumim pentru înţelegere!

Director general, Claudia Mihăilescu

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ (tel. 0248/721033) şi S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. (tel. 0248/723201) vă informează că aveţi obligaţia să deţineţi contract de salubrizare şi:
1. SĂ COLECTAŢI SELECTIV DEŞEURILE RECICLABILE (hârtie-carton, PET-uri şi plastic, sticlă şi metal).
2. SĂ COLECTAŢI DEŞEURILE BIODEGRADABILE (fructe, legume, frunze, iarbă, paie, crengi şi ramuri, rumeguş, alimente vechi, filtre de cafea etc.) ÎN UNITATEA INDIVIDUALĂ DE COMPOST PE CARE O PRIMIŢI GRATUIT. 
Operatorul S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. va colecta:
- DEŞEURILE RECICLABILE DE LA CASE - GRATUIT, SĂPTĂMÂNAL, ÎN ZIUA DE VINERI.
- DEŞEURILE MENAJERE DE LA CASE - SĂPTĂMÂNAL, CONFORM CONTRACTULUI.
În cazul în care deşeurile reciclabile nu sunt colectate selectiv, TARIFUL PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE VA CREŞTE!

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA

INFORMARE

Având în vedere adresa nr. 16796/15.06.2019 primită de la DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR - BIROUL CONTROL OFICIAL SĂNĂTATE ŞI BUNĂSTARE referitoare la prevenirea răspândirii virusului pestei porcine africane prin mijloacele de transport, se impune luarea următoarelor măsuri: 
- Toate maşinile agricole, combinele, tractoarele vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator la ieşirile din tarlale.
- Toate maşinile/vehiculele hipo folosite la încărcarea furajelor sau legumelor vor fi dezinfectate la ieşirea de pe terenul agricol.
- Toate maşinile/vehiculele hipo folosite la exploatarea pădurilor aflate în zonele incluse în partea a III-a a Deciziei 709/2014/UE vor fi dezinfectate pentru a preveni răspândirea virusului.
- Dezinfecţia mijloacelor de transport se va efectua de către personal instruit, cu mijloace de dezinfectare portabile (vermorel, atomizoare).  

ANUNŢ

Primăria Municipiului Curtea de Argeş informează cetăţenii de pe raza localităţii că se pot debarasa, fără plată, de deşeurile voluminoase din locuinţă (mobilă, saltele etc.), textile, lemn, ambalaje, baterii, D.E.E.E.-uri, la centrul situat pe str. Rm. Vâlcea - Clădire Obor, la intrarea în Târgul Săptămânal, în fiecare vineri, între orele 09.00-12.00.

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA
  

# Casă de schimb valutar şi amanet angajează personal în funcţia de casier, cu salariu motivant şi condiţii avantajoase de lucru. Nr. telefonic de contact: 0788262828. (ch. 0008275/08.10.2019).
# Karina Style Salon îşi măreşte echipa! Se caută persoane în vederea angajării pentru servicii de frizerie-coafor, dar şi manichiuristă. Relaţii suplimentare la telefon 0757797371. 

DIODA GROUP angajează: 

BUCĂTAR, AJUTOR BUCĂTAR, BARMAN şi OSPĂTARI pentru RESTAURANTUL HOTELULUI THR din Bulevardul Basarabilor, nr. 125. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0726209886.

CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail: electroutil2002@yahoo.com sau la sediul societăţii din str. Traian, nr. 8-11.

ANUNŢ PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

Operatorul de salubritate Financiar Urban informează utilizatorii persoane fizice/juridice/instituţii publice din zona municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe că au obligaţia precolectării selective a deşeurilor. Rugăm utilizatorii să depoziteze deşeurile, selectiv, în locaţiile special amenajate, şi conform inscripţionărilor cu denumirea deşeurilor aflate pe containere, întrucât conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia de a respecta semnificaţia acestora.

# ATENŢIE: În aceste containere nu se depozitează gunoiul menajer!!!

La gospodăriile individuale din municipiul Curtea de Argeş se vor colecta selectiv deşeurile reciclabile, în sacii distribuiţi de Operatorul de salubritate Financiar Urban, conform graficelor comunicate.

ANUNŢ

Subscrisa COMUNA BRĂDULEŢ, cu sediul în satul Cosaci, judeţul Argeş, tel. 0248/267910, fax: 0248/2679210, e-mail: primaria_bradulet@yahoo.com, CUI 4318326, reprezentată legal prin Primar - Alecu Evlampie, organizează, în data de 2 decembrie 2019, CONCURS DE RECRUTARE, conform prevederilor art. 618, alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BRĂDULEŢ. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Brăduleţ, sat Cosaci, judeţul Argeş, în 3 etape succesive, după cum urmează: a) selecţia dosarelor se va face în perioada 21-27 noiembrie 2019, depunerea contestaţiilor în data de 28 noiembrie 2019 şi soluţionarea acestora în 29 noiembrie 2019; b) proba scrisă se va susţine în data de 2 decembrie 2019, ora 10.00; c) interviul, de regulă, se susţine în termen de 5 zile de la data desfăşurării probei scrise. 
Publicitatea concursului se asigură din data de 1 noiembrie 2019 pe site-ul ANFP şi pe cel al Comunei Brăduleţ, www.cjarges.ro/en/web/bradulet. Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Primăriei comunei Brăduleţ în perioada 1-20 noiembrie 2019. Condiţiile de participare la concurs, conţinutul dosarului de înscriere, bibliografia, tematica şi bibliografia pentru proba eliminatorie - în urma căreia candidaţii se vor declara admişi/respinşi sunt afişate la sediul Primăriei comunei Brăduleţ, judeţul Argeş şi pe site-ul oficial al primăriei, www.cjarges.ro/en/web/bradulet. 
Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul Primăriei Comunei Brăduleţ, judeţul Argeş, în termen de 20 de zile de la data publicării pe site-ul oficial al primăriei, www.cjarges.ro/en/web/bradulet. Persoană de contact: Tron Liliana, referent grad superior, tel. 0248/267910, fax: 0248/267910.

Primar, Alecu Evlampie

# Societate comercială de transport marfă paletată angajează şofer pentru autoutilitară de 3,5 tone. Experienţa în transportul de marfă şi distribuţie constituie un avantaj! Marfa se va încărca de pe Autostrada Bucureşti-Piteşti, de la km. 13 şi se va livra în zona Moldovei (Bacău, Iaşi, Roman etc.). Se oferă cazare în Bucureşti, salariu motivant, plus bonusuri. Relaţii suplimentare la tel. 0743814744.
# Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice.

ANUNŢ

Consiliul Local Brăduleţ organizează în ziua de 28.11.2019, orele 12.00, la sediul său din comuna Brăduleţ, judeţul Argeş, licitaţie publică pentru concesionarea unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat, după cum urmează:
1. Punctul "Zăvoi Brădet" - teren în suprafaţă de 873 mp fâneţe situat în intravilanul satului Brădetu, com. Brăduleţ, jud. Argeş, cu următoarele vecinătăţi: E - Râul Vâlsan; V - DJ 703 I; N - Comuna Brăduleţ; S - Rîul Vâlsan.
2. Punctul "Remiză" - magazie din zidărie în suprafaţă totală de 39 mp şi toaletă din zidărie în suprafaţă de 5 mp amplasate pe un teren în suprafaţă de 250 mp curţi construcţii, situate în intravilanul satului Cosaci, com. Brăduleţ, jud. Argeş, cu următoarele vecinătăţi: E - Drum acces; V - DJ 703 I; S - Manu Anda şi N - Drum acces.
3. Punctul "Obor oi" - anexă din calupi în suprafaţă totală de 56 mp amplasată pe un teren în suprafaţă de 558 mp curţi construcţii situate în intravilanul satului Brădetu, com. Brăduleţ, jud. Argeş, cu următoarele vecinătăţi: E - Consiliul Local Brăduleţ; V - teren concesionat Bănică Ştefan; S - Consiliul Local Brăduleţ şi N - Drum acces.
Preţul minim de la care va porni licitaţia este de 1 leu/mp/an pentru teren şi 2 lei/mp/an pentru construcţii.
Condiţii de participare la licitaţie: Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor către bugetul local.
Relaţii suplimentare la tel. 0248/267910.

Primar, Evlampie Alecu

# SOS Service Auto angajează personal pentru service şi spălătorie auto. Se oferă carte de muncă full time şi condiţii avantajoase de salarizare. Relaţii suplimentare la sediul firmei sau la numărul de telefon 0758265807.
# Firmă ce oferă servicii de curăţenie angajează personal. Sună la 0741.072.864 şi nu rata şansa de a face parte dintr-o echipă profesionistă!

MICA PUBLICITATE

APARTAMENTE
# Vând apartament decomandat, cu multiple îmbunătăţiri, în suprafaţă de 84 mp, situat la etajul I al unui bloc din zona Ivancea (deasupra sediului BRD), având patru camere, două băi şi un balcon. Relaţii la nr. de tel. 0723612302.
# Vând apartament cu 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Posada, mobilat şi utilat, izolat termic la exterior, cu geamuri termopan, balcon închis, C.T., uşi interior şi uşă metalică la intrare. Preţ 29.000 euro, negociabil. Tel. 0747812252. (r)
# Vând garsonieră situată la parterul unui bloc din zona Olari din Curtea de Argeş, dispunând şi de boxă. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0724394900. (r)
ÎNCHIRIERI
# Vând/închiriez spaţiu comercial în suprafaţă de 71 mp, situat în zona Groape din Curtea de Argeş (fostul CAP). Informaţii la nr. de tel. 0722226647. (b.f. - 000001/31.10.2019). 
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Posada din Curtea de Argeş, pentru 180 euro lunar, negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745062420. (r).
# Ofer spre închiriere spaţiu comercial - birou în suprafaţă de 25 mp - situat pe strada Craiovei din municipiul Piteşti. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0763149538. (r).
# Ofer spre închiriere apartament cu 2 camere, mobilat şi utilat, situat în zona Banu Mărăcine din Curtea de Argeş. Tel. 0722538862. (T)
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere mobilat, dispunând de toate utilităţile, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş. Preţ 270 euro lunar, negociabil. Informaţii la nr. de tel. 0752887198. (T)
TERENURI
Ofer spre vânzare suprafaţa de 5.000 mp teren (livadă) situată în punctul "Căuta" din Curtea de Argeş. Preţ negociabil! Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0721816411. (b.f. - 000002/31.10.2019).
# Vând teren în suprafaţă de 760 mp, situat într-o zonă foarte frumoasă de pe strada Poştei din Curtea de Argeş, la preţul de 23 euro/mp. Tel. 0741016246. (T).
# Vând teren pentru construcţii situat în zonă foarte frumoasă din vecinătatea Supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş. Relaţii la tel 0741016246. (T)
# Vând teren cu deschidere la strada Poştei din Curtea de Argeş, dispunând de toate utilităţile în casă. Relaţii la nr. de tel. 0749497678. (Ab.).
DIVERSE
Ofer masaj relaxant şi anticelulitic cu produse naturiste. Tel. 0741726915. (T).
# Se caută persoană serioasă pentru îngrijirea unei doamne vârstnice, în regim permanent sau semi. Se oferă condiţii bune de lucru, seriozitate şi indemnizare corespunzătoare! Relaţii suplimentare la nr. tel. 0733354781. (ch. 008259/21.09.2019).
# Vând frigider ALBATROS în stare bună de funcţionare. Tel. 0762652932. (T). 

DECES

Cenaclul "Nicolae Velea" şi Clubul "Gânduri la început de seară" sunt alături de familia distinsei profesoare şi remarcabilă scriitoare Aurelia Corbeanu în aceste clipe de grea încercare pricinuite de trecerea la cele veşnice a mamei sale, d-na Jana Stevoiu (foto). Dumnezeu s-o odihnească în pace!

 ANUNŢ

S.C. AQUATERM AG 98 S.A. anunţă faptul că, în baza Avizului nr. 615057/10.01.2019 emis de către A.N.R.S.C. Bucureşti şi a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Curtea de Argeş nr. 60/2019, preţul la apa potabilă şi tariful la canalizare se modifică, după cum urmează:
# APA POTABILĂ 
- preţ/tarif fără TVA (lei/mc), 3,81;
- preţ tarif cu TVA (lei/mc), 4,15.
# CANALIZARE
- preţ/tarif fără TVA (lei/mc), 1,60;
- preţ tarif cu TVA (lei/mc), 1,74.

DIRECTOR GENERAL, jr. Claudia MIHĂILESCU 
CONTABIL ŞEF, ec. Lidia POPESCU

Propunere Business

Preluare Complex, care cuprinde 2 spaţii comerciale, 4-6 camere în regim hotelier, o sală de mese, locuri de parcare, spaţii de joacă, foişor, grătar etc. Cele două spaţii comerciale stradale au câte 60 mp fiecare, cameră video, acces maşini, grup sanitar etc. Cele 6 camere (2 duble şi 4 de câte 3 paturi) au intrări separate, grup sanitar, TV, frigider, Wi-Fi etc. Sala de mese este dotată cu frigider, congelator, sobă etc. Adresa: strada Victoriei, nr. 35B, Curtea de Argeş, telefon: 0744525607, site: victoriei35b.ro, Facebook: https://www.facebook.com/CazareVictoriei35B/photos/a.283138242251053/283138275584383/?type=3&theater.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It
 click here to view the source of the post