Campanie FICE la Auto!

În prezent, la Liceul Tehnologic Auto se derulează ediţia a VII-a a Campaniei "19 Zile de activism în scopul prevenirii abuzului şi violenţei faţă de copii şi tineri", prin Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative (fondată în 1948 sub auspiciile UNESCO) şi, respectiv, FICE-România (fondată în 1990). Aceasta din urmă are 18 filiale judeţene şi numără peste 7.000 de membri şi simpatizanţi, persoane fizice (educatori, profesori, pshihologi, sociologi, jurişti, ziarişti, ş.a.) şi instituţii (colegii şi facultăţi de asistenţă/pedagogie socială, instituţii şi servicii specializate de stat şi private de protecţie socială, ONG-uri). FICE-România este o organizaţie neguvernamentală, non-profit şi practică o neutralitate religioasă. Obiectivul principal al FICE-România este apărarea drepturilor copilului şi urmăreşte dezvoltarea profesională a domeniului de educaţie extra-familială. Din 1990, FICE-România desfăşoară: activităţi de formare şi perfecţionare a personalului din instituţiile de protecţie socială; activităţi de sprijinire a copiilor/tinerilor, famililor aflate în dificultate; schimburi de experienţă şi stagii de practică în domeniul psiho-socio-pedagogic în ţară şi în străinătate; publică materiale de specialitate; organizează anual simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale; propune instituţiilor guvernamentale măsuri de perfecţionare a legislaţiei în domeniul protecţiei sociale; intervine în cazurile de nerespectare a drepturilor copilului.
Sub sloganul "Opriţi violenţa împotriva copiilor!", campania se desfăşoară în perioada 1-19 noiembrie şi presupune câte o temă pentru fiecare zi, astfel: 1. Implicarea copiilor în conflicte armate; 2. Abuzul sexual; 3. Bullying-ul şi abuzul în mediul şcolar; 4. Neglijarea copiilor; 5. Exploatarea prin muncă a copiilor; 6. Pedeapsa corporală; 7. Vânzarea copiilor; 8. Prostituţia infantilă; 9. Pornografia infantilă; 10. Traficul de copii; 11. Turism sexual cu copii; 12. Practici tradiţionale dăunătoare asupra copiilor; 13. Copiii străzii; 14. Discriminare bazată pe criterii de sănătate/handicap (tema principală pentru acest an); 15. Dependenţa şi abuzul de substanţe; 16. Malnutriţia copiilor; 17. Pericolele TIC şi ale comunicării virtuale; 18. Răpirea copiilor; 19. Justiţia juvenilă şi copiii lipsiţi de libertate. Apoi, pe 20 noiembrie, se va marca Ziua Universală a Copilului (a 30-a aniversare a semnării Convenţiei pentru drepturile copilului).
La Auto, coordonatorul principal al proiectului este psihologul Carmen Şerban, susţinut în activitate de consilierul educativ Cristian Matei şi de întregul colectiv de dascăli. În funcţie de teme, sunt aleşi elevi de la diferite clase, care pregătesc împreună cu diriginţii diferite expuneri şi studii practice, dar şi jocuri. În plus, în calitate de specialist, copiii se bucură şi de prezenţa educatorului Nicoleta Petrache, de la Centrul de tip Familial Găvana. Printre elevii implicaţi deja la modul cel mai activ în această campanie se numără Ciprian Minescu şi Daniela Florescu.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It