Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 12 iulie 2019

MAREA PUBLICITATE

ANUNŢ

Municipiul Curtea de Argeş organizează la sediul său din Bulevardul Basarabilor, nr. 99, pe data de 19 iulie 2019, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea platoului din faţa Sălii de Sport pe perioada Zilelor Municipiului, 10-15 august. Platoul ce se închiriază are o suprafaţă de 3.000 mp, preţul de pornire este de 0,5 lei/mp/zi, iar pasul de licitaţie de 0,1 lei, ofertantul având obligaţia asigurării scenei, a programului artistic, a activităţilor de comerţ, alimentaţie publică, parc de distracţii, târg al meşterilor populari, conform Caietului de Sarcini. Caietul de Sarcini poate fi studiat şi procurat de la sediul Primăriei, camera 12.
Taxa de licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de 1.000 lei şi vor fi depuse la casieria primăriei. Participanţii la licitaţie vor depune o cerere până pe data de 18 iulie, ora 12.00, la Registratura Primăriei, însoţită de:
- copie a certificatului de înmatriculare a agentului economic şi o copie a actului de identitate al reprezentantului;
- certificat fiscal care să ateste că nu are datorii la bugetul consolidat al statului, precum şi la bugetul local de domiciliu;
- dovada achitării taxei de participare şi a garanţiei;
- angajament scris de respectare în totalitate a prevederilor din Caietul de Sarcini.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în fiecare zi de vineri din săptămânile următoare, până la data desfăşurării evenimentului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. nr. 0248/721033, int. 166 sau la sediul Primăriei, camera 12.
# S.C. EUROCOM EXPANSION S.A. angajează:
- Mecanic auto;
- Sudor;
- Electromecanic;
- Stivuitorist;
- Muncitor necalificat.
Relaţii suplimentare la tel. 0756132048.
# S.C. LAS VEGAS MI-S.R.L. angajează:
- Manipulanţi marfă (se cer studii medii şi domiciliul în Curtea de Argeş sau în împrejurimi).
- Şoferi livratori, deţinători de permis categoriile B, B+C şi având domiciliul în Curtea de Argeş sau în împrejurimi.
Relaţii şi CV-uri la tel./fax: 0248/223791, respectiv e-mail: office@lasvegasmi.ro. (ch. 0008629/04.07.2019).
# S.C. NORTHMETAL S.R.L. ANGAJEAZĂ:
- ELECTRICIAN de întreţinere şi reparaţii;
- SCULER MATRIŢER;
- FREZOR;
- STRUNGAR;
- STIVUITORIST;
- SUDOR;
- LĂCĂTUŞ MECANIC.
Se oferă salariu motivant, concediu plătit, primă de Paşti, Crăciun şi primă de vacanţă, tichete de masă - 15 lei/zi. Se asigură instruire specializată pentru anumite meserii, în funcţie de necesităţi. Relaţii suplimentare la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Valea Iaşului nr. 150 sau la tel. 0248/724052, 0752333619. C.V.-urile se pot trimite pe adresa de e-mail: angela.andrei@gic.ro sau se pot depune direct la sediu. Vă aşteptăm în echipa noastră!
# S.C. Viva Metal Decor S.R.L. angajează strungar, lăcătuş mecanic, vopsitor. Relaţii la tel. 0722266344.
# S.C. ITS PRODUCTION S.R.L. (ERREA) angajează secretară. Cerinţe: cunoaşterea limbilor italiană şi engleză. Relaţii suplimentare la sediul firmei de pe strada Albeşti nr. 12 din Curtea de Argeş. (ch. 0008614/10.06.2019).
# URSUL PANDA CHINA MEGA SHOP Curtea de Argeş angajează lucrători comerciali. Informaţii suplimentare la sediul magazinului de pe strada Albeşti, precum şi la numerele de telefon 0773746171 sau 0756260733.
# AMERICANO COFFE LOUNGE S.R.L. angajează personal pe postul de barman-ospătar. Se oferă condiţii bune de muncă şi salarii motivante! Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0743768522 sau la sediul de pe Bulevardul Basarabilor din Curtea de Argeş, unde se primesc şi CV-urile. (ch. 0008617/10.06.2019).
# Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice.
# SOS Service Auto angajează personal pentru service şi spălătorie auto. Se oferă carte de muncă full time şi condiţii avantajoase de salarizare. Relaţii suplimentare la sediul firmei sau la numărul de telefon 0758265807.
# Firmă ce oferă servicii de curăţenie angajează personal. Sună la 0741.072.864 şi nu rata şansa de a face parte dintr-o echipă profesionistă!

MICA PUBLICITATE

APARTAMENTE
# Vând apartament cu 3 camere, semidecomandat, renovat şi mobilat, dotat cu C.T. proprie, situat într-un bloc de pe strada Cuza Vodă din Curtea de Argeş, în vecinătatea unei şcoli gimnaziale şi a unei grădiniţe (ideal pentru o familie cu copii), la preţul de 45.000 euro, negociabil. Relaţii suplimentare la nr. de tel. 0729808292. (ch. 0008625/26.06.2019).
# Ofer spre vânzare apartament cu 3 camere, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Vlaicu Vodă, având suprafaţa de 72 mp, două băi şi balcon. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0753049359. (ch. 0008621/24.06.2019).
# Vând garsonieră situată la parterul unui bloc din zona Olari din Curtea de Argeş, dispunând şi de boxă. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0724394900. (r)
ÎNCHIRIERI
# Ofer spre închiriere spaţiu comercial în suprafaţă de 25 mp, situat în Curtea de Argeş, strada 1 Decembrie 1918, Bl. F6, Sc. A, parter, vizavi de sediul Poliţiei Municipale. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0724352332. (Ab.).
# Ofer spre închiriere spaţiu comercial - birou în suprafaţă de 25 mp - situat pe strada Craiovei din municipiul Piteşti. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0763149538. (r).
# Ofer spre închiriere apartament cu 2 camere, mobilat şi utilat, situat în zona Banu Mărăcine din Curtea de Argeş. Tel. 0722538862. (T)
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere mobilat, dispunând de toate utilităţile, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş. Preţ 270 euro lunar, negociabil. Informaţii la nr. de tel. 0752887198. (T)
TERENURI
# Vând teren în suprafaţă de 760 mp, situat într-o zonă foarte frumoasă de pe strada Poştei din Curtea de Argeş, la preţul de 23 euro/mp. Tel. 0741016246. (T).
# Vând 500 mp teren situat în Valea Uleiului, comuna Valea Iaşului, la limita de nord a municipiului Curtea de Argeş, dotat cu o căbănuţă şi dispunând de toate utilităţile. Preţ 14.000 euro. Tel. 0733725624. (Ab.).
# Vând teren pentru construcţii situat în zonă foarte frumoasă din vecinătatea Supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş. Relaţii la tel 0741016246. (T)
# Vând teren cu deschidere la strada Poştei din Curtea de Argeş, dispunând de toate utilităţile în casă. Relaţii la nr. de tel. 0749497678. (Ab.).
DIVERSE
# Vând mobilă de sufragerie. Relaţii suplimentare la tel. 0735566470. (ch. 0008631)
# Ofer masaj relaxant şi anticelulitic cu produse naturiste. Tel. 0741726915. (T)
PIERDERI
# Pierdut legitimaţie de serviciu cu nr. de marcă 1399, eliberată de S.C. STEINEL ELECTRONIC S.R.L. pe numele Mădălina Ionescu. Se declară nulă. (ch. 0008633/11.07.2019).

ANUNŢ

S.C. AQUATERM AG 98 S.A. anunţă faptul că, în baza Avizului nr. 615057/10.01.2019 emis de către A.N.R.S.C. Bucureşti şi a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Curtea de Argeş nr. 60/2019, preţul la apa potabilă şi tariful la canalizare se modifică, după cum urmează:
# APA POTABILĂ
- preţ/tarif fără TVA (lei/mc), 3,81;
- preţ tarif cu TVA (lei/mc), 4,15.
# CANALIZARE
- preţ/tarif fără TVA (lei/mc), 1,60;
- preţ tarif cu TVA (lei/mc), 1,74.

DIRECTOR GENERAL, jr. Claudia MIHĂILESCU
CONTABIL ŞEF, ec. Lidia POPESCU

Propunere Business

Preluare Complex, care cuprinde 2 spaţii comerciale, 4-6 camere în regim hotelier, o sală de mese, locuri de parcare, spaţii de joacă, foişor, grătar etc. Cele două spaţii comerciale stradale au câte 60 mp fiecare, cameră video, acces maşini, grup sanitar etc. Cele 6 camere (2 duble şi 4 de câte 3 paturi) au intrări separate, grup sanitar, TV, frigider, Wi-Fi etc. Sala de mese este dotată cu frigider, congelator, sobă etc. Adresa: strada Victoriei, nr. 35B, Curtea de Argeş, telefon: 0744525607, site: victoriei35b.ro, Facebook: https://www.facebook.com/CazareVictoriei35B/photos/a.283138242251053/283138275584383/?type=3&theater.

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ informează cetăţenii care locuiesc la case că au obligaţia să colecteze selectiv deşeurile generate în gospodărie! Începând cu data de 21 iunie 2019, S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. va ridica din faţa fiecărei gospodării deşeurile colectate selectiv (hârtie, carton, PET-uri, plastic, sticlă, metal), de două ori pe lună, respectiv în prima şi a treia zi de vineri a fiecărei luni calendaristice.

Primar, ing. Constantin Panţurescu
COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI, ing. Constanţa Cârstea

ANUNŢ

CONSUMCOOP Curtea de Argeş, cu sediul în strada Negru Vodă, nr. 57, judeţul Argeş, scoate la licitaţie publică în vederea închirierii următoarele spaţii situate în:
1. Curtea de Argeş, strada Decebal, Piaţa Centrală, Magazin Modern, la etaj, suprafaţă utilă 260 mp, pretabil croitorie, sala fitness şi multe altele.
2. Albeşti de Argeş, Centru - Magazin Universal, la etaj, suprafaţă utilă 250 mp, pretabil croitorie, birouri, discotecă, sală fitness şi altele.
3. Albeştii de Argeş, sat Brăteşti, clădire cu 3 camere, cu beci, pretabil magazin, bar şi altele (se poate vinde, pentru cei interesaţi).
4. Cicăneşti, Magazin Universal, la etaj, suprafaţă utilă 250 mp, pretabil croitorie, discotecă şi altele.
5. Corbeni, sat Poienari, Magazin Mixt, suprafaţă utilă 50 mp, pretabil magazin (se poate vinde, pentru cei interesaţi).
6. Sălătrucu, Magazin Universal, suprafaţă utilă 50 mp.
7. Curtea de Argeş, strada Negru Vodă nr. 57, spaţiu în suprafaţă de 20 mp, pretabil magazin.
Licitaţia va avea loc în fiecare zi de marţi a săptămânii, orele 10.00, la sediul unităţii. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0721202856 sau 0248/726026.

Conducerea

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It