Tabere gratuite pentru prevenirea abandonului şcolar

IŞJ Argeş organizează 2 tabere estivale educative gratuite, adresate elevilor din grupul-ţintă beneficiar al programului "Şcoala după şcoală", înscris în proiectul "RE-Activ, Reducerea abandonului şcolar printr-un set de activităţi educaţionale adaptate la nevoile specifice ale copiilor". Una dintre aceste tabere va cuprinde 25 elevi din învăţământul gimnazial şi se va derula în perioada 14-19 iulie, iar la cea de-a doua vor participa tot 25 elevi, dar din învăţământul primar şi se va desfăşura în intervalul 25-30 august. Locul ales de organizatori este Pensiunea "Cheile Dâmboviţei" din satul Slănic, com. Rucăr, iar elevii vor putea fi însoţiţi de 2 cadre didactice din cadrul şcolilor, fără remuneraţie. Dosarele se pot depune până mâine şi trebuie să conţină următoarele documente: cerere tip din partea părintelui/tutorelui legal şi copie a cărţii de identitate a acestuia; copie a cărţii de identitate a minorului - dacă este cazul - şi copie a certificatului de naştere; adeverinţă de la unitatea şcolară de provenienţă care atestă existenţa elevului în registrul matricol. Departajarea dosarelor pentru ocuparea locurilor limitate din cadrul taberei se va face în ordinea descrescătoare a mediilor finale din anul şcolar 2018-2019, cu condiţia frecventării cursurilor în procent de cel puţin 75%. Alte criterii, dacă va fi cazul, vor consta în numărul de absenţe şi în veniturile familiei.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It