Informaţii importante pentru admiterea în învăţământul liceal (I)

Inspectoratul Şcolar Argeş a publicat zilele trecute broşura de admitere în licee şi şcoli profesionale pentru absolvenţii de clasa a VIII-a, judeţul nostru numărându-se printre primele din ţară care au pus la dispoziţia părţilor interesate aceste informaţii. După publicarea rezultatelor finale de la Evaluarea Naţională, se va derula sesiunea de înscrieri, după un program fix. Astfel, în intervalul 3-7 iulie, se vor completa opţiunile în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţi. Tot atunci vor completa fişele de înscriere şi absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere. Concomitent, se vor introduce în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) datele din fişele de înscriere. Între 4 şi 8 iulie se vor verifica de către părinţi şi candidaţi fişele editate de calculator, se vor corecta greşelile în baza de date computerizată şi se vor lista fişele corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată. Data de 8 iulie este termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată şi pentru predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean. Pe 9 iulie se va transmite baza de date de la centrele de admitere judeţene la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată. În ziua următoare se vor verifica şi corecta bazele de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene şi vor fi transmise modificările la comisia naţională. Între 10-11 iulie se vor corecta erorile şi se va confirma încheierea modificărilor în aplicaţia informatică centralizată. În sfârşit, pe 12 iulie se va derula repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020 şi, în aceeaşi zi, rezultatele vor fi comunicate, conform procedurii stabilite de Comisia Naţională de Admitere, prin afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ. Între 15 şi 18 iulie se vor depune dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi. Tot pe 18 iulie se va transmite către unităţile de învăţământ liceal de stat situaţia locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere. În zilele de 19, 22 şi 23 se va efectua rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa computerizată.
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020 începe în ziua de 23 iulie, când se vor afişa locurile rămase libere, locul de desfăşurare şi graficul probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă. Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se va face între 24-25 iulie, iar între 26 şi 29 iulie se vor desfăşura aceste probe. Între 24 şi 30 iulie se vor primi cererile de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care n-au participat sau n-au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare. În perioada 31 iulie-1 august se va face repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care n-au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată. Pe 1 august se vor transmite către Centrul Naţional de Admitere rezultatele repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă se va derula astfel: 15-18 iulie - înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020; 19, 22 şi 23 iulie - repartizarea candidaţilor pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă.
Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a (care are o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere). Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 X ABS + 0,8 X EN, unde MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naţionale militare pentru anul şcolar 2019-2020 se efectuează astfel: MFA = 0,3 MA + 0,7 NT, unde MA = media de admitere calculată conform punctului I; NT = nota la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică; MFA = media finală de admitere. În ediţia următoare vom continua cu prezentarea locurilor din oferta liceelor din zona noastră, dar şi a situaţiei de anul trecut, pentru a vă ajuta să vă faceţi o idee dacă v-aţi putea încadra sau nu la o anumită specializare cu media pe care o aveţi!

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It