Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 14 martie 2019

MAREA PUBLICITATE

# S.C. Electromontaj S.A. Bucureşti - Sucursala Piteşti angajează:
- Inginer/Maistru cu profil electric, cu/fără experienţă.
- Electricieni.
- Sudori.
- Muncitori necalificaţi - apţi de lucru la înălţime, pentru lucrări de construcţii montaj linii electrice aeriene, posturi şi staţii de transformare.
Salariul minim brut pentru muncitorii necalificaţi este de 3.000 lei!
CV-urile se primesc pe adresa de e-mail: elm.pit@gmail.com.
Relaţii suplimentare la tel. 0758.108.050 şi 0248/270.299.
# S.C. NORTHMETAL S.R.L., cu sediul în municipiul Curtea de Argeş, str. Valea Iaşului nr. 150, angajează:
# Ingineri.
# Electricieni de întreţinere şi reparaţii.
# Mecanici de maşini şi utilaje.
# Frezori.
# Sculeri matriţeri.
CV-urile se vor trimite pe adresa de e-mail: angela.andrei@gic.ro. Relaţii suplimentare la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane şi la numerele de telefon 0248/724052 şi 0752333619.
# FIRMĂ DE CONSTRUCŢII ANGAJEAZĂ:
- Inginer constructor.
- Instalatori.
- Muncitori calificaţi în construcţii.
Relaţii la tel. 0724635724.
# URSUL PANDA CHINA MEGA SHOP angajează vânzători (fete şi băieţi). Se cer CV-uri! Informaţii suplimentare la numerele de telefon 0773746171 şi 0756260733.
# Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice.
# Angajăm urgent personal pentru servicii de curăţenie. Relaţii la telefon 0746097577.

MICA PUBLICITATE

APARTAMENTE
# Schimb apartament cu două camere, situat în municipiul Piteşti, zona Prundu (Depou-Giratoriu), cu variante în Curtea de Argeş, plus diferenţa. Informaţii suplimentare la numerele de telefon 0757495843 sau 0754721100. (ch. 0008532/13.02.2019).
# Vând garsonieră situată la parterul unui bloc din zona Olari din Curtea de Argeş, dispunând şi de boxă. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0724394900. (r)
CASE
# Vând casă cu 4 camere, în construcţie şi 1.000 mp teren aferent la Cerbureni, comuna Valea Iaşului. Tel. 0721610033. (ch. 0008533/18.02.2019).
# Vând casă cu 3 camere, bucătărie, cămară şi hol, situată la Valea Uleiului, comuna Valea Iaşului, lângă Fabrica Fuchs, cu terenul aferent în suprafaţă de 2.500 mp. Preţ negociabil. Informaţii la tel. nr. 0756885626. (T).
ÎNCHIRIERI
# Ofer spre închiriere spaţiu comercial pentru magazin nealimentar, situat în comuna Domneşti, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 25. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0762300033, după ora 18.00. (r).
# Ofer spre închiriere spaţiu comercial - birou în suprafaţă de 25 mp - situat pe strada Craiovei din municipiul Piteşti. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0763149538. (r).
# Ofer spre închiriere pentru oameni civilizaţi, serioşi, apartament cu 4 camere, mobilat şi utilat, situat într-un bloc din zona centrală a municipiului Curtea de Argeş. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745034300. (Ab.).
# Închiriez/Vând garsonieră în zona Confarg, din Curtea de Argeş. Tel. 0739462664 şi 0739462665. (Ab.)
# Ofer spre închiriere apartament cu 2 camere, mobilat şi utilat, situat în zona Banu Mărăcine din Curtea de Argeş. Tel. 0722538862. (T)
# Ofer spre închiriere apartament mobilat şi utilat, situat în zona Posada din Curtea de Argeş. Tel. 0740144352 sau 0744187851. (T).
# Ofer spre închiriere apartamente cu 2 camere, mobilate şi utilate, situate în centrul oraşului Curtea de Argeş şi în zona Electro. Informaţii la tel. 0727791972. (T)
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere mobilat, dispunând de toate utilităţile, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş. Preţ 270 euro lunar, negociabil. Informaţii la nr. de tel. 0752887198. (T)
TERENURI
# Vând teren pentru construcţii situat în zonă foarte frumoasă din vecinătatea Supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş. Relaţii la tel 0741016246. (T)
# Vând teren cu deschidere la strada Poştei din Curtea de Argeş, dispunând de toate utilităţile în casă. Relaţii la nr. de tel. 0749497678. (Ab.).
DIVERSE
# Caut bonă pentru doi copii. Ofer salariu atractiv şi condiţii foarte bune de muncă! Informaţii la nr. de tel. 0752987004. (ch. 0008536/25.02.2019).
# Vând aspirator nou, pentru uz casnic, marca ZELMER - tip VC 763, care asigură: aspirarea uscată a prafului, scamelor, aţelor; curăţirea umedă a covoarelor şi suprafeţelor prin metoda de pulverizare - extracţie de soluţie cu apă şi cu detergent. Garanţie asigurată! Telefon 0735866226. (r)
# Ofer spre vânzare autoturisme marca ARO şi TICO, înscrise, cu acte în regulă şi în bună stare de funcţionare. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0744315281. (ch. 0008531/11.02.2019)
# Domn în vârstă din comuna Muşăteşti caută persoană serioasă pentru companie/îngrijire, bărbat sau femeie. Se oferă cazare permanentă şi o remuneraţie. Pentru detalii suplimentare, apelaţi numărul de telefon 0746027970.
# Doamnă pensionară, ofer servicii de menaj. Rog seriozitate! Informaţii la nr. de tel. 0759176427. (r)
# Ofer masaj relaxant şi anticelulitic cu produse naturiste. Tel. 0741726915. (T)
MATRIMONIALE
# Bărbat serios, în vârstă de 58 ani, fără obligaţii sau vicii, pensionar, posesor de autoturism, dăruiesc şi pun suflet într-o relaţie cu doamnă sufletistă, cu scop de căsătorie. O zi binecuvântată! Relaţii la tel. nr. 0772139792. (Ab.)

INFORMARE

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, PRIMĂRIA COMUNEI SĂLĂTRUCU, cu sediul în localitatea SĂLĂTRUCU, tel./fax: 0248/545013, 0248/545145, intenţionează să solicite de la A.N. "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament, pentru realizarea lucrării "PRIMA ÎNFIINŢARE REŢEA PUBLICĂ DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA SĂLĂTRUCU, JUDEŢUL ARGEŞ", amplasată în comuna Sălătrucu, judeţul Argeş.
Această investiţie este nouă.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare, să transmită observaţii, sugestii şi recomandări cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată şi emitentul acestuia, SGA Vâlcea - str. Posada nr. 21, Vâlcea, tel./fax: 0250/730415; 0250/735091.

Anunţ procedură concesionare izlaz comunal

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Băiculeşti, sat Argeşani, nr. 31, comuna Băiculeşti, judeţul Argeş, telefon 0248/216.599, fax 0248/212.410, e-mail: primar_baiculesti_dragnea@yahoo.com.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: terenuri cu suprafaţa totală de 551 ha, având categoria de folosinţă pajişte din domeniul public al comunei Băiculeşti, judeţul Argeş.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: informaţiile necesare participării la procedura de concesiune se regăsesc în documentaţia de atribuire pusă la dispoziţie.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Băiculeşti.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de Achiziţii Publice al Primăriei Băiculeşti, sat Argeşani, nr. 31, comuna Băiculeşti, judeţul Argeş.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 10 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Băiculeşti.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.03.2019, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele: ofertele se vor întocmi în conformitate cu Caietul de sarcini. Se va desemna câştigătoare oferta cu cel mai ridicat preţ al redevenţei.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.03.2019, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Băiculeşti, sat Argeşani, nr. 31, comuna Băiculeşti, judeţul Argeş.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26.03.2019, ora 12.00, Primăria Băiculeşti, sat Argesani, nr. 31, comuna Băiculeşti, judeţul Argeş.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeş, Piteşti, B-dul I.C. Brătianu, nr. 7, judeţ Argeş, tel. 0248/216.599, fax: 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 25.02.2019.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It