Anunţ pentru organizare licitaţie deschisă cu strigare

Comuna Valea Danului, cu sediul în comuna Valea Danului, sat Valea Danului, nr. 496, jud. Argeş, anunţă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea pajiştilor (trupuri de păşuni) disponibile aflate în proprietatea publică a Comunei Valea Danului.
- Informaţii generale privind locatorul: Comuna Valea Danului, sat Valea Danului, nr. 496, jud. Argeş.
- Informaţii generale privind obiectul inchirierii: închiriere a păşunilor aflate în proprietatea publică a Comunei Valea Danului.
- Procedura aplicată: licitaţie publică deschisă cu strigare.
- Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Danului nr. 8 din 07.02.2019.
- Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire de la Compartimentul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Valea Danului începând cu data publicării prezentului anunţ la avizierul primăriei sau pe site-ul web al Comunei Valea Danului, www.valeadanului.ro.
# Garanţia de participare la licitaţie este de 5.000 lei pentru fiecare lot licitat.
# Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei pentru fiecare lot de păşune care se licitează.
# Caietul de sarcini: 250 lei.
- Data limită de depunere a documentaţiei de calificare: 21.02.2019, ora 09.50.
- Data şi locul organizării licitaţiei cu strigare pentru ofertanţii declaraţi calificaţi - 28.02.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Valea Danului, judeţul Argeş, în Sala şedinţelor de consiliu.
Adresa la care trebuie depusă documentaţia de calificare: sediul Primăriei comunei Valea Danului, judeţul Argeş, la Compartimentul Relaţii cu Publicul, etajul I.
- Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.02.2019.
Alte relaţii suplimentare se pot obţine la nr. telefon 0248/754.458.

Primar, Vasile PREDA

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It