Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
smbt 25 septembrie 2021 21:37

Ajutoare sociale şi de urgenţă obţinute prin SPAS

 

Conform datelor furnizate de Serviciul Public de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, în perioada ianuarie-iunie 2016 s-au acordat ajutoare sociale în valoare totală de 99.331 lei, astfel: ianuarie - 69 beneficiari, 15.245 lei; februarie - 71 beneficiari, 15.862 lei; martie - 75 beneficiari, 16.752 lei; aprilie - 77 beneficiari, 17.421 lei; mai - 73 beneficiari, 16.690 lei; iunie - 78 beneficiari, 17.361 lei. Ajutorul social se acordă persoanelor singure sau familiilor fără venituri. Dosarele se depun la SPAS Curtea de Argeş, se centralizează într-un raport lunar şi se transmit la A.J.P.I.S. Argeş. De asemenea, în baza art. 28 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat şi HCL nr. 43/2014, au fost stabilite situaţiile deosebite în care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă, după cum urmează:

Ajutoare de înmormântare

Acest tip de ajutor social se acordă în trei situaţii:

- în cazul decesului persoanei cu handicap grav sau accentuat - cu excepţia nevăzătorilor - care nu realizează venituri din salarii sau pensii. Cuantumul va fi de până la 50% din ajutorul de deces acordat în cazul pensionarului prin sistemul asigurărilor sociale de stat;

- în cazul cadavrelor neidentificate, când înhumarea se va face cu ajutorul S.P.A.S., în colaborare cu o firmă funerară privată care are cel mai scăzut preţ;

- în cazul decesului unei persoane în străinătate, când familia trebuie să suporte costuri foarte mari pentru repatrierea decedatului şi nu îşi poate îndeplini obligaţiile legale din cauza veniturilor reduse. Cuantumul va fi de până la 50% din ajutorul de deces acordat în cazul pensionarului prin sistemul asigurărilor sociale de stat.

Ajutoare pentru proteze, investigaţii medicale, intervenţii chirurgicale şi boli cronice

În vederea acoperirii costurilor pentru achiziţia unei proteze/orteze, se acordă un ajutor bănesc de până la 1.000 lei familiilor cu venituri reduse, până la nivelul salariului de bază minim brut/ţară garantat în plată/membru de familie. În ceea ce priveşte bolnavii cronici, prioritate au persoanele vârstnice singure sau care provin din familii în care venitul net/membru de familie nu depăşeşte nivelul salariului de bază minim brut/ţară garantat. Suma acordată este de 500 lei şi se poate beneficia de ea în baza anchetei sociale şi a actelor medicale. Pentru persoanele care suferă de boli grave (în stadii terminale), se pot acorda ajutoare băneşti de maxim 1.500 lei, tot în baza anchetei sociale şi a actelor medicale doveditoare.

În primele cinci luni din anul 2016 s-au acordat ajutoare de urgenţă în valoare totală de 26.050 lei (cu excepţia lunii ianuarie, când nu au fost cereri), astfel: februarie - 17 beneficiari, 8.550 lei; martie - 6 beneficiari, 3.500 lei; aprilie - 14 beneficiari, 9.700 lei; mai - 9 beneficiari, 4.300 lei. Dintre acestea, 31 au fost pentru cumpărarea de medicamente, 6 pentru intervenţii chirurgicale şi 9 pentru înmormântare. Menţionăm că sumele pentru ajutoare de urgenţă se acordă din bugetul local.

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.