Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
luni 27 septembrie 2021 18:18

Test de admitere la C.N.V.V.

 

Anul acesta, pentru admiterea în clasa a IX-a la profilul Matematică-Informatică - intensiv Limba engleză, din cadrul C.N.V.V., se va susţine un test la Limba engleză. Acesta va avea loc în data de 1 august şi va consta în două probe: una scrisă - care va fi de tip grilă, cu 60 itemi şi timp efectiv de lucru de 60 minute (09.00-10.00) şi o probă orală - comunicare în Limba egleză pe o temă generală. La avizierul şcolii vor fi afişate modele de teme de comunicare şi un model pentru proba scrisă. Ambele probe se raportează la nivelul de cunoştinţe A2 CEFR (începător-mediu), iar media minimă de promovare este 6. Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin 6 la testul de Limba engleză se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Dacă pe ultimul loc vor fi candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se va face în funcţie de nota de la testul de Limba engleză.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.