Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
luni 24 iunie 2024 15:16

Deputatul Chelaru Mircia, întâlnire cu jurnaliștii argeșeni!

Joi, 16 martie, la sediul AUR din municipiul Pitești, a avut loc o conferință de informare publică, la care au participat Gen (r) Prof. dr. Mircia Chelaru, deputat de Argeș, Bogdan Velcescu, șef cabinet parlamentar „Mircia Chelaru” - Pitești, Bogdan Alexandru Dabija, șef cabinet parlamentar „Mircia Chelaru” - Curtea de Argeș, dar și reprezentanți ai presei locale.

"Este nu un favor pe care îl facem, ci o obligație din partea noastră să <<dăm sama>> pentru tot ceea ce facem și să-i informăm așa cum trebuie pe cei care și-au pus nădejdea în noi, pentru a schimba în bine - nu radical - măcar atât cât să simtă că s-a schimbat în bine mersul societății, al obștei. Sunt în fața dumneavoastră pentru a vă informa în direct cu principalele activității și strădanii personale în Parlamentul României să nu se creadă cumva că noi, acolo, odată trimiși de către poporul argeșean vegetăm, stăm!", a fost cuvântul de început al deputatului Chelaru.
Așadar, domnia sa a pus la dispoziția jurnaliștilor un press-release, în care a rezumat activitatea sa din Camera Deputaților, fiindu-i deja cunoscute implicarea, determinarea și devotamentul.
Din partea Grupului Parlamentar A.U.R., conform configurației politice a Camerei Deputaților, Mircia Chelaru a fost validat prin vot şi face parte din următoarele comisii, delegații şi grupuri de prietenie:

1. Comisii permanente:
Comisia pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Națională.
2. Comisii permanente comune ale Camerei Deputaților și Senatului: Comisia parlamentară specială pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe; Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților şi Senatului pentru relația cu UNESCO; Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților şi Senatului în domeniul securității naționale.
3. Delegații:
- Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.
4. Grupuri de prietenie:
-Grupul parlamentar de prietenie cu Georgia; Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Haşemit al Iordaniei; Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia.
ACTIVITATEA ÎN CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR. 3 ARGEȘ
1. Activități în cadrul Biroul Parlamentar din Pitești, Calea București, Bl. U 3, mezanin, birou 18, județul Argeș; Activități în cadrul Biroului Parlamentar din Curtea de Argeş, str. Negru Vodă nr. 40, judeţul Argeș; Participări la evenimente publice, acțiuni culturale.


POZIȚIA A.U.R. FAȚĂ DE PRINCIPALELE TEME POLITICE ALE MOMENTULUI:

Războiul din Ucraina; Angajamentele României în cadrul NATO; Situația Republicii Moldova; situația etnicilor români din Ucraina şi a Canalului Bîstroe; Politica energetică practicată de Ministerul Energiei; Desființarea Centralei Naționale a Uraniului şi scoaterea României de pe piața producătorilor de uraniu; Despre unele declarații referitoare la independența Transilvaniei.

Luări de cuvânt în Plenul Parlamentului - CAMERA DEPUTAȚILOR
(Sesiunea Parlamentară 25.11. 2022 - 16.03. 2023):
1. Şedinţa comuna a Camerei Deputaților și Senatului din 19 decembrie 2022:
Depunerea jurământului de către domnul deputat Mircia Chelaru, în calitate de membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informații Externe.
2. Şedinţa comuna a Camerei Deputaților și Senatului din 19 decembrie 2022:
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea constituirii Grupului de Luptă Aliat pe teritoriul României, sub conducerea Franței.
3. Şedinţa Camerei Deputaților din 19 decembrie 2022:
Dezbaterea Proiectului de Lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum s i pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL- x 773/2022).
4. Şedinţa Camerei Deputaților din 19 decembrie 2022:
Dezbaterea Proiectului de Lege privind dedicarea anului 2023 personalităţilor culturale Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu (PL-x 721/2022).
5. Şedinţa Camerei Deputaților din 20 decembrie 2022:
Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (PL-x 582/2017/2020).
6. Şedinţa Camerei Deputaților din 8 februarie 2023:
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2022 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naționale (PL-x 479/2022).
7. Şedinţa Camerei Deputaților din 8 februarie 2023:
Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare (PL-x 258/2022).
8. Şedinţa Camerei Deputaților din 13 februarie 2023:
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian (PL-x 170/2022);
9. Şedinţa Camerei Deputaților din 7 martie 2023:
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 67 din Legea 222/20 nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 178/2022);
10. Şedinţa Camerei Deputaților din 13 martie 2023:
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională (PL-x nr. 75/2023);
11. Ședința Camerei Deputaților din 13 martie 2023:
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea semnării Acordului de Sprijin intre Statul român şi Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă (PL-x nr. 46/2023).
Propuneri legislative inițiate
1. PL-x nr. 750/05.12.2022 L649/2022 Propunere legislativă pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război (raport depus);
2. PL-x nr. 769/12.12.2022- L654/2022 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 e educației naționale (la comisii);
3. PL-x nr. 781/19.12.2022 L674/2022 Propunere legislativă pentru aprobarea reorganizarea Societății de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale "Hidroelectrica" SA și a Complexului Energetic Oltenia şi înfiinţarea unei societăți comerciale de producere şi distribuţie a energiei electrice (la comisii);
4. PL-x nr. 51/08.02.2023 L759/2022 Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (la comisii);
5. PL-x nr. 82/15.02.2023-L774/2022- Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (la comisii);
6. PL-x nr. 112/27.02.2023-L803/2022 - Propunere legislativa privind comercializarea sării şi a sării iodate (la comisii);
7. BP121/28.02.2023 - Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (la Senat);
8. B72/2023 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale (înregistrat la Senat pt. dezbatere);
9. 1862/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (in lucru, la comisiile permanente ale Senatului);
10. B41/2023 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (inregistrat la Senat pt. dezbatere);
11. B533/2021 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni şi operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat (Retras de către inițiator);
12. B42/2023 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (înregistrat la Senat pt. dezbatere);
13. B100/2023 - Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990. privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatural instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite in prizonieri (inregistrat la Senat pt. dezbatere)
14. B855/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea art.3 lit. a) din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției (înregistrat la Senat pt. dezbatere);
15. 183/2023 - Propunere legislativă pentru modificarea art.3 lit. a) din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei (in lucru, la comisiile permanente ale Senatului);
16. B40/2023 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (înregistrat la Senat pt. dezbatere);
17. B547/2021 - Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților şi senatorilor, republicată (inregistrat la Senat pt. dezbatere);
18. L856/2022 - Propunere legislativă pentru înființarea Băncii pentru Dezvoltarea Agriculturii din România - Banca Agricolă S.A. (in lucru, la comisiile permanente ale Senatului).
19. Finalizat, în calitate de inițiator, Propunerea Legislativă: ,,LEGE privind proclamarea Zilei Drapelului Național al României" şi înaintată spre dezbatere și adoptare, în luna martie 2023.

Propuneri legislative în lucru
1. Ziua Românilor de Pretutindeni - Propunerea Legislativă - pentru abrogarea Articolul 10 din Legea Odin 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni) publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, *);
2. Legea Clerului Militar;
3. Statutul Cadrelor Militare Permanente;
4. Legea "Pruteanu";
5. Legea "Panteonului Național";
6. Legea Capitalei;
7. Memorandum "Basarabia";
8. Proiect UNESCO - "Să îmbrăcăm Europa în IE";
9. Legea pregătirii populaţiei pentru apărarea armată;
10 Lege - Ziua Națională a Culturii Române;
11. Legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular;
12. Lege pentru a se putea realiza reabilitarea şi remunerarea sub forma unei rente lunare de 2000 euro pentru victimele torturii;
DECLARAȚII POLITICE
1. Ședința Camerei Deputaților din 20 septembrie 2022: Declaraţie politică intitulată "Prostitutie «<diplomatică»> până la capăt";
2. Ședința Camerei Deputatilor din 19 octombrie 2022: Declarație politică intitulată "Doamnei Dubravka Suica, cu dragoste, [Scrisoarea I]";
3. Ședința Camerei Deputaților din 26 octombrie 2022: Declaraţie politică despre "Convertirea legilor şi abandonul dreptăţii";
4. Ședința Camerei Deputaților din 8 februarie 2023; Declaraţie politică având ca subiect "Educația și sfidarea firii noastre!".
5. Ședința Camerei Deputaților din 15 februarie 2023: Declaraţie politică: "Despre omul cumsecade şi realitatea zilei!".
6. Ședința Camerei Deputaților din 21 februarie 2023: Declaraţie politică având ca subiect "Asasinarea culturii şi sfidarea firii noastre".
ICONFERINȚE/ACTIVITĂȚI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI și în țară:
1. 14 noiembrie 2022, Sala Le Diplomate, Hotel Athene Palace - Hilton, Bucureşti, Conferința Internațională: "Nicolae Titulescu - Lider al diplomației Române și Europene";
2. 17-20 februarie 2023 - Parlamentul României, Sala Drepturile Omului, The Model NATO Conferince - the 15th edition of the Model NATO Conferince;
Prelegere susținută de gen. (r.) fost şef al Statului Major al Apărării, prof. dr. Chelaru Mircia: (Europa este un proiect comun/Viitorul nostru este adevărata Europă: A.) Geopolitica şi politica realităților; B.) Definiții ale războiului; C.) despre războiul de azi, Alvin Tofler; D.) Pacea, bunul cel mai de preț al omenirii; E.) NATO şi şansa de a fi împreună; F.) Europa ne aparține aparținem Europei (a). Europa este casa noastră; b) Trebuie să apărăm Europa Reală);
3. La data de 1 martie 2023, Interviu de cercetare pentru SNSPA Studiu/Analiza evoluției României, ca stat membru în U.E., acordat d-nei. conf. univ. dr. Miruna Butnaru Troncotă - Şcoala Națională de Studii Politice șşi Administrative din București.
III. CONFERINȚE A.U.R./ ACTIVITĂŢI A.U.R. în Parlamentul României şi în țară:
1. Participare la toate conferintele de presă ale Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), din Parlamentul României;
2. 06 octombrie 2021 -"Adoptarea unei noi Strategii Forestiere Nationale - oportunitate sau necesitate imperioasă?";
3. În perioada 18-20.02.2022, la Parlamentul României, Conferința: "The Supremacy of National Constitutions-over European Bureaucracy", Bucharest, România 2022;
4. Academia Politică "Gabriel Constantinescu"- Sesiunea 27-29 mai 2022, Tulcea;
5. Academia Politică "Gabriel Constantinescu"- Sesiunea 15-16 iulie 2022, Piatra Neamt;
VI. Prelegerea susținută de gen. (r.) prof. dr. Chelaru Mircia: "Lumea în care trăim. O radiografie alb-negru a istoriei recente."
6. 12 noiembrie 2022 Parlamentul României, Conferința: "That Europe We Belive" (Acea Europă în care credem);
7. 1 Decembrie 2022, Alba Iulia Congresul Național al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), au fost fi adoptate: Rezoluția AUR privind starea sistemului sanitar din mediul rural şi Strategia politică a partidului pentru anii 2023 - 2024;
8. 22-23 decembrie 2022 - Parlamentul României, Conferința "România dincolo de granite"
- Prelegere susținută de gen. (r.) prof. dr. Chelaru Mircia: "Identitatea şi cultura românească, dincolo de granite";
9. La data de 13 februarie 2023, participare la Administrația Națională a Rezervelor de Stat Statului, împreună cu alți 2 deputați A.U.R, unde am cerut instituției să facă public contractul cu operatorii comerciali care scot produse necesare protecției protecției populației din rezervele statului.;
10. 21 februarie 2023, "Transportul public regulat urban şi metropolitan din România - problemele sistemice, soluții şi perspective;
Activitatea în Circumscripţia Electorală nr. 3, Argeş.
1. Activitatea la Biroul Parlamentar din Pitești, Calea București, Bl. U 3, mezanin, birou 18, judeţul Argeș (condus de şeful de cabinet Velcescu Bogdan):
- Prezența deputatului la Biroul Parlamentar: 60 ore; Audienţe efectuate: 20; Întâlniri cu alegătorii: 17.
Probleme rezolvate şi în curs de rezolvare
- Situația transportului cu "Microbuzul Şcolar" din localitatea Mălureni;
- Situația abuzurilor din Primăria Dobreşti, jud. Argeş;
- Situația transportului în comun din comunele Drăganu, Morăreşti şi Cotmeana;
Situația foştilor angajați Arpechim Piteşti şi demersurile acestora pentru aplicarea hotărârii judecătoreşti, definitivă şi irevocabilă, în favoarea lor.
- Cazul sesizat de un petiționar din Bradu, referitor la o alveolă ce îi blochează parțial accesul la proprietate;
-Sesizarea unui petiționar în ceea ce priveşte neregulile din Spitalul de Pediatrie Piteşti;
Proiecte in lucru:
-Stadiul autostrăzii;
-Calea regală (Drumul Voievozilor);
-Programe de instituire şi consolidare a zonei montane (Pl-x nr. 573/2022).
Acţiuni de partid organizate împreună cu şeful de cabinet al Biroului Parlamentar din Piteşti, judeţul Argeş - Velcescu Bogdan şi A.U.R., în judeţul ARGEȘ:
-Constituirea organizațiilor locale: Rucăr, Bălileşti, Căteasca, Mälureni, Săpata, Vedea, Caldararu, Ungheni, Bascov;
-Participarea delegației AUR Argeş la Congresul Extraordinar din 02.12.2022, de la Alba Iulia (38 de delegați/ cea mai numeroasă delegație din țară);
-Prezentarea raportului de activitate și descărcare de gestiune pentru anul 2022, din data de 10.12.2022;
-Comemorarea lui Petre Țuțea la Boteni, în data de 03.12.2022;
-Acţiunea caritabilă "Sf. Nicolae", efectuată din donații ale membrilor A.U.R. Argeş, cu care am reuşit să bucurăm 500 de copii;
-Inaugurarea sediului din localitatea Babana, în data de 17.12.2022;
-Depuneri de coroane la evenimentul "Eroii Revoluției" din data de 22.12.2022, in localitățile Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung Muscel;
-Depuneri de coroane la evenimentul "Ziua Unirii" din data de 24.01.2022, în localitățile laşi, Piteşti, Câmpulung, Mioveni;
-Depuneri de coroane la evenimentul "Ion Mihalache", din data de 05.02.2022, in localitățile Topoloveni şi Dobreşti;
-Campaniile "1 Martie" şi "8 Martie", desfăşurate in localitățile Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung Muscel, Mioveni, Costeşti, Mirosi, Dobreşti, Răteşti, Ungheni.
Activități în cadrul Biroului Parlamentar din Curtea de Argeş, str. Negru Vodă nr. 40, judeţul Argeş (condus de șeful de birou Dabija Bogdan Alexandru):
-Prezenta deputatului la Biroul Parlamentar: 48 ore; Întâlniri cu alegătorii: 26. Audienţe ale deputatului: 8, pe diferite teme:
• Probleme create de câinii fără stăpân;
• Treceri de pietoni - marcate şi blocate cu stâlpi de beton;
• Lucrări care au stagnat la stația de epurare;
• Crearea de noi locuri de parcare în zona blocurilor care permit acest lucru;
• Decongestionarea pieţei centrale de maşinile parcate haotic;

PROBLEME REZOLVATE:
-Situația transportului cu microbuzul şcolar în comuna Valea Iaşului si Albeşti;
-Sesizarea unui petiționar în ceea ce priveşte neregulile constatate la distribuția şi contorizarea apei potabile;

PROIECTE ÎN LUCRU
- Stadiul tronsonului de autostradă Noapteş-Tigveni-Şuici;
- În data de 09.03.2023, am mediat o întâlnire între Asociația de dezvoltare intracomunitară Molidvişul reprezentată de preşedintele asociației dl. Gabriel Dică si "Batalionul 33 Vânători de munte" Posada, reprezentat de comandantul unității dl. colonel Costinel Popa, privind colaborarea celor două entități în intenția de a efectua antrenamente aplicativ-militare in viitorul proiect Molivişul.
CONSILIUL LOCAL CURTEA DE ARGEŞ, JUDEȚUL ARGEȘ
- Participarea la ședințele pentru aprobarea bugetului local.

ACTIUNI CULTURALE:
- La data de 22.05.2022, participare la evenimentul "FAMILY FEST" organizat în localitatea Curtea de Argeş, Casa de Cultura "George Topîrceanu";
- La data de 11.06.2022, participare la evenimentele prilejuite de Ziua revistei "Curtea de la Argeş", organizate la Casa de Cultura "George Topîrceanu";
-În perioada 11 -12.11.2022, participare la evenimentul "Ziua Mondială a Filozofiei", organizat la Casa de Cultura "George Topîrceanu", din localitatea Curtea de Argeş, judeţul Argeş.

ACȚIUNI DE PARTID ÎN CADRUL BIROULUI PARLAMENTAR CURTEA DE ARGEȘ (condus de şef cabinet Dabija Bogdan-Alexandru):
-Pregătirea alegerilor pentru înfiinţarea organizațiilor de partid, în comunele Corbeni, Arefu, Valea Iaşului, Valea Danului și Brăduleț;
-Acțiuni caritabile cu donații din partea unor cadre militare, la biserica "Sf. Nicolae" şi la Asociația Cadrelor Militare în Retragere şi Rezervă Curtea de Argeş;
- Depuneri de coroane din partea domnului gen. (r.) prof. dr. Chelaru Mircia, deputat AUR, la evenimentele organizate în localitățile Curtea de Argeş şi Câmpulung Muscel:
-25 octombrie - Ziua Armatei României;
- 1 decembrie, Ziua Națională a României;
- 22 decembrie - Eroii Revoluției;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.