Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 13 iunie 2021 20:56

Colţul micului fermier: Cerinţele pentru viaţa plantelor

Pentru a produce recolta, plantele cultivate au nevoie de unele condiţii indispensabile vieţii lor. Acestea se numesc factori de vegetaţie şi sunt în număr de cinci: căldura, apa, aerul, lumina şi elementele nutritive. În mare parte, aceşti factori de vegetaţie se asigură din mediul natural, dar pot fi stimulaţi în mare măsură şi prin intervenţiile agrotehnice efectuate de om în cadrul fiecărei tehnologii de cultură.

- Căldura influenţează desfăşurarea tuturor fenomenelor fiziologice, începând cu încolţirea şi răsărirea, creşterea, dezvoltarea şi fructificarea. Pentru desfăşurarea vieţii plantelor pot fi dezavantajoase atât temperaturile scăzute, cât şi cele prea ridicate.

- Apa are o influenţă foarte mare în metabolismul plantelor, deoarece este necesară pentru încolţire şi răsărire, creşterea ţesuturilor, înflorirea şi legarea fructelor. Lipsa ei, care se resimte vizibil în perioadele de secetă, poate cauza rămânerea plantelor în stare pitică, neajungerea la fructificare şi chiar compromiterea totală a lor. Există unele perioade când cerinţele pentru apă ale plantelor sunt mai mari ca de obicei. Aceste perioade se numesc faze critice pentru apă şi coincid, de obicei, la majoritatea plantelor cultivate, cu apariţia organelor de reproducere şi cu fructificarea.

- Aerul este necesar în procesul de respiraţie, prin care plantele absorb oxigenul şi elimină bioxidul de carbon, atât prin organele de deasupra solului, cât şi prin cele din sol.

- Lumina este factorul care intervine în fenomenul asimilaţiei clorofiliene (procesul prin care plantele verzi sintetizează substanţele organice), în procesele de creştere, de înflorire, de fructificare. Lumina îşi manifestă influenţa prin cantitate (reprezentată prin intensitatea şi durata insolaţiei), prin calitate (componenţă spectrală) şi prin periodicitate (alternarea luminii cu întunericul). În cazul în care plantele primesc puţină lumină, pentru că sunt umbrite sau există multe zile noroase, plantele  se alungesc, culoarea nu mai este verde intens şi fructificarea este slabă.

- Elementele nutritive, în special cele minerale, pătrund împreună cu apa în corpul plantelor, fiind asimilate şi apoi transformate în compuşi organici. Procurarea elementelor nutritive din sol se face prin intermediul rădăcinilor şi poartă denumirea de hrănire radiculară. Absorbţia elementelor nutritive se poate face într-o anumită măsură şi prin intermediul frunzelor şi poartă denumirea de hrănire extraradiculară. Principalele elemente nutritive pe care plantele le extrag din sol sunt azotul, fosforul, potasiul, calciul, fierul, magneziul, clorul, zincul, sulful, borul şi cuprul, care alături de oxigen, hidrogen, carbon, reprezintă elemente indispensabile vieţii plantelor, fiind, deci de neînlocuit.

Cultivatorii de plante pot stimula acţiunea factorilor de vegetaţie prin mai multe intervenţii agrotehnice: însămânţarea culturilor în perioada optimă; orientarea rândurilor pe direcţia nord-sud; menţinerea culturilor curate de buruieni prin erbicidat, plivit şi prăşit; menţinerea rezervei de apă în sol prin spargerea crustei (grăpat şi prăşit); aplicarea irigaţiei în perioadele de secetă; folosirea deopotrivă a îngrăşămintelor organice şi chimice, inclusiv îngrăşăminte foliare.

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.