Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 12 august 2022 21:13

Rubrică aniversară - ELECTROARGEȘ 50 - Monografie. XXVI -

Începem enumerarea cu mașinile de prelucrare prin electroeroziune de proveniență elvețiană (Charmilles și Agietron) cu care noi produceam complicatele ștanțe succesive pentru tole, de o mare precizie. Aveam mașini de rectificat în coordonate de fabricație germană și elvețiană, freze portal, strunguri de „ceasornicărie” (adică ultra precise) de proveniență elvețiană, mașini de copiat (freze) capabile să reproducă o piesă etalon făcută manual de matrițerii de elită pe care-i aveam.


La sculărie vorbeam de precizii de microni, adică de miimi de milimetru, iar calitatea suprafețelor matrițelor de injecție mase plastice trebuia să fie similară cu cea a oglinzilor - perfect lucioase. Altfel, masele plastice termorigide (tip bachelite), dar și termoplaste (polipropilenă, polietilenă, polistiren, poliamide, acrilonitril-butadien-stiren - ABS) plastifiate pentru a lua forma dorită a matriței, ar fi aderat la suprafețe cu cele mai mici imperfecțiuni. Piesa rezultată trebuia să fie cu o suprafață lucioasă, fiindcă altfel devenea rebut.


Practic aproape, toate tipurile de oțeluri folosite pentru SDV-uri erau produse în țară, iar pentru obținerea durității necesare tăierii metalelor prin ștanțare, așchiere, tăiere acestea erau tratate termic în atelierul special de tratamente termice. În funcție de caracteristicile oțelurilor, motoarele de tratament termic erau diferite. Se știe că oțelul este un aliaj de fier și carbon. Caracteristicile mecanice ale oțelului sunt puternic influențate de variațiile mici ale procentului de carbon. Noi aveam capacitatea – în Electroargeș – să facem călirea oțelurilor de scule, care consta în încălzirea oțelului până la o temperatură ridicată (stabilită pentru fiecare tip de oțel), urmată de o răcire bruscă în apă, ulei sau aer. Un tratament de cementare se aplica oțelurilor pentru ștanțele în tole și urmărea mărirea procentului de carbon la suprafața matriței pe o anumită adâncime.

Carbonul difuza în masa reperelor metalice prin introducerea acestora într-o incintă bogată în carbon și încălzirea la cca. 900 °C, la un timp stabilit. Revenirea este un tratament termic aplicat după cementare sau călire, această operațiune având drept scop eliminarea tensiunilor interne acumulate în timpul călirii, tensiuni care ar duce la fisurarea elementelor metalice ale sculelor ori a matrițelor din oțeluri speciale.

O altă operațiune era recoacerea de înmuiere, care consta în încălzirea piesei și menținerea timp de câteva ore pentru a se răci odată cu cuptorul. Am evocat aceste detalii pentru că am avut mari probleme cu durata de viață a sculelor și cu rezistența lor până când s-au pus la punct tehnologiile de tratament termic, mai ales după ce am transferat un maistru cu experiență de la Uzinele ARO din Câmpulung. Pentru creșterea rezistenței la coroziune, a aspectului estetic, a capacității de trecere a curentului electric, era nevoie de o serie de acoperiri galvanice, care se făceau în atelierul dedicat acestor proceduri.


Segmentul acesta de activitate ne-a provocat probleme imense, deoarece dotarea inițială era rudimentară, cuvele erau făcute de industria locală (nu mai rețin din ce oraș), iar operațiile e făceau manual. Moi eram „dotați” să facem acoperirile de tipurile următoare: cuprări, nichelări și cromări. Apele industriale uzate, cu concentrații mari de

substanțe nocive, erau tratate pentru reutilizare înainte de deversarea în Râul Argeș, ultima etapă fiind decantarea în bazinele special construite cu pereți impenetrabili. Testul final – înainte de deversarea conținutului – era „testul păstrăvului”. Amenajarea hidroelectrică a Râului Argeș, în amonte de Hidrocentrala Vidraru, prin construcția unei salbe de hidrocentrale, a permis apariția unei păstrăvării în cadrul Inspectoratului Silvic, lângă hidrocentrala de la Albești. De acolo, chimistele noastre primeau săptămânal câteva exemplare care erau introduse în bazinul cu ape epurate. Dacă păstrăvii erau vioi, testul practic spunea că apele puteau fi deversate. Testele chimice de laborator, care erau obligatorii, pe fiecare lot, erau înregistrate și păstrate în arhivă conform legislației foarte severe. Este demn de subliniat că în toată activitatea de 50 de ani Electroargeș nu a avut nici măcar un caz de încălcare a normelor de poluare: disciplină, respect față de lege și față de mediul înconjurător. La inițiativa tinerei ing. chimist Consuela Iordache, s-a luat în considerarea propunerea de a investi în modernizarea atelierului de galvanizare și a tehnologiei de neutralizare a apelor uzate.


Electromureș din Târgu Mureș cumpărase o licență din Suedia pentru fabricația mașinilor electrice mecanice de calcul. O investiție grozavă, deoarece cuprindea și o serie de tehnologii avansate pe acea vreme, și anume ștanțarea componentelor metalice de precizie – exact ce era nevoie la fabricația echipamentelor periferice ale calculatoarelor, precum și tratarea apelor uzate din procesele de acoperiri galvanice, cum ar fi cuprarea, nichelarea, cromarea, argintarea, zincarea și chiar aurirea microcontactelor electrice. Aveam relații foarte bune acolo cu șeful serviciului de laboratoare și asigurarea calității, ing. A. K., cu inginerul șef F.G., cu care directorul comercial (despre care se spunea că ar fi capabil să vândă chiar și statuile din Târgu Mureș). Am încheiat un contract la care au fost anexate specificațiile tehnice profesionist, întocmite de d-na Iordache și echipa de tehnologi de la acoperiri galvanice. Saltul calitativ a fost uriaș, munca ușurată, riscurile de contaminare a mediului reduse. Aceste două activități – tratamentele termice și acoperirile galvanice – aveau un risc mare de evenimente nedorite.


Tratamentele termice foloseau cianurile de potasiu și de sodiu pentru carbonul care era necesar durificării oțelurilor speciale de scule. Cianurile aveau un regim supravegheat sever și, deci, erau cumpărate, transportate, depozitate și folosite în anumite condiții și de către oameni instruiți. Cu toate acestea, am avut două cazuri nefericite, când două tinere de femeie și-au luat viața otrăvindu-se cu cianuri furate pentru că nu au putut întrerupe sarcinile nedorite (în acele vremuri era interzis avortul) și nu au suportat rușinea în comunitățile din care veneau (mediul sătesc, unde femeia putea fi însărcinată numai dacă era măritată, fiindcă altfel purta stigmatul până la moarte). Ca atare, am fost nevoiți să renunțăm la folosirea cianurilor, prin aplicarea unei inovații a sing. Leașu de la atelierul de tratamente termice.

(Va urma)
Gheorghe Olteanu a activat în perioada aprilie 1971 - ianuarie 1991 în cadrul Electroargeș în calitate de director, inginer tehnolog, șef serviciu, inginer șef - management și organizarea proceselor industriale. În prezent, acesta este sunt consilier de inovare în CNR-CME - asociație științifică (Consiliul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei).

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.