Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 18 iunie 2021 15:40

Colţul micului fermier: Pregătirea însămânţărilor de toamnă

Cerealele de toamnă – grâul, orzul, secara – intră din ce în ce mai mult în atenţia agricultorilor pentru unele avantaje: la aceste culturi se consumă un volum mult mai mic de forţă de muncă în comparaţie cu porumbul, care este o cultură prăşitoare; cerealele de toamnă suferă mai puţin de pe urma secetei; pe lângă utilizarea majoră, în panificaţie, boabele de grâu sunt un furaj concentrat valoros, cu conţinut ridicat de proteină digestibilă, fapt pentru care aceste boabe sunt preferate în furajarea păsărilor şi celorlalte specii de animale din gospodărie. Boabele de grâu se pot folosi pentru animale ca atare sau în componenţa unor amestecuri de nutreţuri concentrate ce se pot prepara în orice gospodărie. Boabele de orz folosite ca nutreţuri combinate sunt mai valoroase în furajarea porcinelor în comparaţie cu boabele de porumb. Secara, prin producţia de boabe, prezintă un interes sporit în prepararea unor sortimente de pâine, iar secara cultivată pentru masă verde oferă primul furaj suculent, în luna mai, înainte ca producţia de iarbă din pajiştile naturale să ajungă la recoltare. După secară masă verde se pot cultiva imediat legume şi porumb pentru boabe.

Cultivarea cerealelor de toamnă trebuie pregătită din timp, în cursul lunii septembrie, pentru ca semănatul să nu se prelungească prea mult, să poată fi încheiat cel târziu la 25 octombrie, pentru că numai în felul acesta plantele vor intra în iarnă suficient de viguroase şi vor continua vegetaţia în primăvară, devreme.

Pregătirea însămânţărilor de toamnă se realizează prin câteva măsuri operative simple:

- amplasarea corectă a culturilor în teren prin repartizarea după cele mai bune plante premergătoare. Sunt bune plantele premergătoare pentru cerealele păioase acelea care eliberează terenul devreme: borceag, cartofi, legume, sfeclă. Porumbul pentru boabe este considerat principala cultură premergătoare pentru grâu, de aceea se vor recolta mai întâi acele suprafeţe cu porumb unde s-a stabilit că se vor însămânţa cereale de toamnă. Imediat ce s-au recoltat ştiuleţii de porumb se va efectua eliberarea terenului de coceni pentru a se putea face arătura. Grâul şi celelalte cereale păioase se pot cultiva şi în monocultură, dar nu mai mult de un an grâu după grâu, pentru a nu se produce atacuri puternice de boli şi dăunători. Fâneţele, păşunile şi lucernierele desţelenite nu sunt indicate a se cultiva cu grâu, ci cu porumb erbicidat, în primăvara următoare. Cerealele de toamnă nu se vor însămânţa pe terenurile unde bălteşte apa în timpul iernii;

- arătura pentru însămânţări se va efectua din timp, cu cel puţin o săptămână înainte de începerea semănatului. Adâncimea arăturii este de regulă de 25-28 cm şi dacă au ieşit mulţi bulgări se va aplica o primă lucrare cu grapa cu discuri pentru ca în preajma semănatului să se pregătească definitiv patul germinativ;

- se vor asigura 100 kg îngrăşăminte complexe (azot + fosfor + potasiu) pentru un hectar de grâu (2 kg la o prăjină de semănătură) deoarece este necesar ca în toamnă, la însămânţare, să se administreze o treime din doza totală de îngrăşăminte, restul de 200 kg/ha urmând a se administra în primăvară.

Alte indicaţii concrete privind semănatul cerealelor de toamnă vor fi prezentate în unul din numerele viitoare al ziarului „Argeş Expres”.

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.