Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 1 iulie 2022 11:32

Se pot depune cereri pentru tichete sociale la Primăria Albeștii de Argeș

Actele se aduc la Compartimentul de Asistență Socială. Voucherele sociale pe suport electronic sunt pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde în valoare de 250 lei acordat o dată la două luni conform O.U.G. 63/2022. Categoriile care vor beneficia de tichete și vor depune cerere la sediul primăriei din comună sunt următoarele: Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri lunare pe membru sunt mai mici sau egale cu 600 lei; Familiile monoparentale ale căror venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.


Iată care sunt documentele de care aveți nevoie pentru a primi acest ajutor: copiile actelor de stare civilă pentru toți membrii familiei (BI/CI/ certificat de naștere copii, certificat de căsătorie); adeverințe cu veniturile nete din luna anterioară; cupon de pensie.
Pensionarii aflați în evidența Caselor de pensii, persoanele cu handicap grav, accentuat și mediu, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei/ luna, precum și beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2001 și alocație pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010, aflați în evidența AJPIS vor beneficia de aceste tichete fără a mai depune cerere la primăria de domiciliu.


Informaţii utile despre folosirea voucherelor
Banii pot fi utilizați în termen de maximum 12 luni de la data fiecărei alimentări; Nu se pot retrage bani de pe aceste tichete și nu pot fi schimbate în bani; Voucherele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea de produse alimentare și de mese calde; Nu se primește rest în bani la folosirea lor; Beneficiarul le poate utiliza pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate; Sumele nu se impozitează și nu reprezintă bază de calcul pentru stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate sau contribuția asiguratorie pentru muncă și nici nu sunt supuse executării silite.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.