Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 2 iunie 2023 19:21

Precizări referitoare la protecția angajaților în timpul caniculei

În perioadele în care, datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, se înregistrează temperaturi extreme, pentru asigurarea protecţiei persoanelor încadrate în muncă se aplică măsurile prevăzute de O.U.G. nr. 99 din 29 iunie 2000. Când temperaturile depăşesc 37°C, pot fi echivalate cu acest nivel, iar angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale: Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă - reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă; alternarea efortului dinamic cu cel static; alternarea perioadelor de lucru cu repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.


Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor - asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb; asigurarea echipamentului individual de protecţie; duşuri. Angajatorii care nu pot asigura condiţiile prevăzute mai sus, dacă temperaturile extreme se menţin cel puţin două zile consecutive, vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri: reducerea duratei zilei de lucru; eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru - până la ora 11.00 şi după ora 17.00; întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.


Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme conform art. 8 din O.U.G. 99/2000 se vor lua următoarele măsuri: asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute; asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate; trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.


Încălcarea prevederilor art. 8 a O.U.G. 99/2000 constituie contravenţie, se constată şi se sancţionează de către organele de control ale inspecției muncii cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.