Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 13 iunie 2021 21:21

Tabiet cultural - 9 IUNIE 2021

Descoperire la Mănăstirea Văratec

O sticlă cu un răvaş de hârtie a fost găsită de arheologii care efectuau săpături în primul cimitir al Mănăstirii Văratec din Neamţ, acolo unde este şi mormântul poetei Veronica Micle. Un proiect ce vizează reabilitarea Bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, care face parte din ansamblul arhitectural Mănăstirea Văratec din Neamţ, a necesitat o etapă obligatorie, de cercetare arheologică preventivă, deoarece restaurarea lăcaşului de cult în incinta căruia se află mormântul poetei viza şi fundaţia aşezământului. Săpăturile au început în primăvara acestui an, iar munca arheologilor de la Complexul Muzeal Naţional Neamţ avea să fie răsplătită pe deplin. Ei au descoperit primul cimitir al secularei mănăstiri din Munţii Stânişoarei, scoţând la lumină câteva zeci de morminte, lespezi de piatră cu inscripţii pe ele şi două vechi cruciuliţe de lemn (una datată 1831), obiecte extrem de rare, care au rezistat trecerii timpului. Au mai fost găsite monede, o candelă, dar şi vestigii de acum 8,000 de ani, aparţinând neoliticului timpuriu - ceramică specifică şi unelte din piatră. Dar, curiozitate maximă a stârnit altceva: o sticlă sigilată, care în interior are un răvaş, ea fiind descoperită la baza fundaţiei bisericii menţionate. Se crede că a fost depusă acolo acum aproape 170 de ani, în 1844, când s-a renunţat la vechiul aşezământ construit din lemn, fiind ridicat altul din piatră. Arheologii au identificat peste 70 de morminte din primul cimitir al mănăstirii şi care a funcţionat de la finele secolului al XVIII-lea până aproape de sfârşitul secolului al XIX-lea. Iar în jumătate dintre ele au fost găsite lespezi de piatră, inscripţionate. Cruciuliţele de lemn sunt descoperiri foarte rare. Răvașul nu a fost o surpriză, deoarece se ştie că, în trecut, la mănăstiri sau schituri, alături de cei decedaţi se punea o cărămidă sau o lespede pe care era trecut numele persoanei şi anul morţii. Toate acestea pot oferi detalii despre cei înhumaţi, iar o coroborare a numelor cu informaţiile care s-ar putea găsi în arhiva mănăstirii ar aduce elemente pentru identificarea respectivilor monahi sau monahii. „Despre sticla cu un răvaş de hârtie în interior, se crede că a fost aşezată la baza fundaţiei bisericii, cel mai probabil în momentul construirii edificiului, în anul 1844. Tradiţia orală a mănăstirii aminteşte de existenţa primului cimitir la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, o dovadă de necontestat fiind tocmai mormântul Veronicăi Micle, care a fost îngropată aici în anul 1889. De altfel, este singurul mormânt aflat în curtea bisericii, una care nu este situată în incinta Mănăstirii Văratec, ci în imediata apropiere, ajungându-se la ea prin stânga parcării din faţa aşezământului, la vreo 150 de metri distanţă. Trebuie spus că locul unde odihneşte muza lui Eminescu nu a făcut obiectul actualei cercetări arheologice.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.