Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
joi 6 mai 2021 21:35

Despre limbă şi stilul literar (IV): Să respectăm limba română ca pe o înaltă Doamnă...

 

 

„Limba este tezaurul transmis din generație în generație unei comunități sociale.” (Al. Rosetti)

Pentru Nichita Stănescu, „A vorbi despre limba în care gândești (…) în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o duminică. Frumusețea lucrurilor concrete nu poate fi decât exprimată în limba română. (…)Niciodată limba nu poate să fie a unuia singur, chiar dacă el se numește Eminescu. Numele ei este numele întregului popor, viața ei este destinul acestui popor. Ce patrie minunată este această limbă! Noi avem, de fapt, două patrii coincidente; o dată este numele patriei de pământ și de piatră. Numele patriei este tot patrie. O patrie fără de nume nu este patrie. Limba română este patria mea. Copii ai poeziei, mai vie este limba noastră decât orice scriere a ei. Potcoviți-o cu potcoave de aur! Mai doarme din când în când în trupul unui poet, dar pleacă repede însângerată de istorie” (Respirări, 1982).

Lucian Blaga apreciază că „Limba este întâiul mare poem al unui popor”. Este de datoria vorbitorilor de limba română cunoașterea, respectarea și folosirea corectă a limbii române, pentru a contribui la cultivarea ei.

„Orice limbă, la urma urmei, e oglinda sufletului nației care o creează” (Ion Pillat). 

Mircea Eliade, vorbind despre „miracolul românesc” în ceea ce privește supraviețuirea și durata neamului nostru, afirmă că „Românii provin din două mari popoare ale antichității: geto-daci și romani. Geții sau, cum îi numeau romanii, dacii făceau parte din marea familie tracică, puternic legată de istoria antică și de religiile arhaice ale Eladei. Sosiseră în regiunile carpato-dunărene la sfârșitul perioadei neolitice, cu vreo două mii de ani înainte de H”.

Ovid Densusianu a caracterizat astfel limba noastră: „Limba română, așa cum se prezintă astăzi, ne arată, în chip neîndoios că romanizarea teritoriilor pe care s-a născut trebuie să fi fost foarte întinsă. Tot ce are ea mai caracteristic poartă o pecete pur latină. Dar oricât de nenumărate ar fi elementele străine care au pătruns mai ales în lexicul său, limba română n-a suferit schimbări prea multe în fondul ei primitiv; ea și-a păstrat caracterul de idiom romanic, cu toate împrejurările uneori puțin favorabile în care s-a dezvoltat.”

Îndemnurile poetului George Coșbuc sunt semnificative: „Să citim mai mult, să căutăm mijloacele de dezvoltare ale limbii, să căutăm mijloacele în limbile surori, în dialectele noastre și graiurile locale, în cărțile vechi, să studiem toate manifestările psihologice ale poporului, să exploatăm poezia și basmele poporului, să citim cu luare aminte scrierile celor ce au încercat după puteri și după vremuri să studieze toate aceste lucruri”. „Limba românească își cere dreptul la respect, la puritate și la eleganță, nu numai în scrisul poeților și al esteților, dar pretinde ca în orice împrejurare în care facem apel la serviciile ei, să ne purtăm cu deferența și gratitudinea afectuoasă cuvenită unei înalte Doamne!” (Victor Eftimiu).

 Bibliografie:

„Scriitorii români despre limbă și stil” – Culegere de texte și introducere, de Gh. Bulgăr (Societatea de științe istorice și filologice, București, 1957);

„Arte poetice. Literatura română și cultură în școală” (Ed. Racif, București, 1995, p. 164-168). Selecție realizată de autorii: prof.dr. Constanța Bărboi, prof. Silvestru Boatcă, prof. Marieta Popescu.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.