Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 14 iulie 2024 05:24

CJ Argeș: A fost aprobat bugetul pe anul 2024!

Miercuri, 7 februarie 2024, în ședința Consiliului Județean, condusă de vicepreședintele Marius Nicolaescu, alături de vicepreședintele Adrian-Dumitru Bughiu, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Argeș pe anul 2024.


„Este important de precizat că adoptăm bugetul pe anul 2024 în integralitate, urmând ca repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale să se facă ulterior, în urma discuțiilor pe care le vom avea cu domnii primari și consilierii județeni”, a declarat Marius Nicolaescu.


La întocmirea bugetului s-au avut în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2024, cadrul fiscal-bugetar, estimările pe următorii trei ani, propunerile de cheltuieli ale instituțiilor și entităților care funcționează în subordinea CJ Argeș și sunt ordonatori de credite, programele întocmite pentru finanțarea unor acțiuni și, nu în ultimul rând, programele de dezvoltare ale județului Argeș.


Bugetul consolidat pentru 2024, compus din cheltuieli de funcționare și alocări pentru investiții, este de 638.456.000 lei. La capitolul venituri au fost identificate mai multe surse, cum ar fi sume defalcate din TVA, cote și sume defalcate din impozitul pe venit, subvenții de la bugetul de stat, venituri proprii, sume provenite din fonduri externe nerambursabile.


Dezvoltarea județului Argeș reprezintă în continuare o prioritate pentru conducerea Consiliului Județean Argeș. În acest sens, secțiunea de dezvoltare are în vedere susținerea proiectelor de investiții. Astfel:


Activitate proprie și proiecte cu finanțare externă nerambursabilă - 229.406.000 lei (30,10 % din cheltuielile pentru dezvoltare);
Transporturi - Lucrări de investiții și întreținere pe drumuri județene, documentații tehnico-economice și alte cheltuieli de natura investițiilor, proiecte cu finanțare nerambursabilă - 148.310.000 lei. (19,45 % din cheltuielile pentru dezvoltare).


Evoluția cheltuielilor în celelalte domenii de activitate


Sănătate – CJ are în subordine 9 spitale (Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul Orășenesc „Regele Carol I” Costești, Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, Spitalul de Recuperare Brădet, Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea, Spitalul de Boli Cronice Călinești) și 5 Unități de Asistență Medico – Socială la Călinești, Dedulești, Șuici, Rucăr și Domnești. Banii sunt destinați inclusiv pentru cheltuieli de personal pentru medici și asistenți medicali, cheltuieli materiale pentru medicamente și materiale sanitare; transferuri curente și de capital pentru instituțiile de sănătate. (28.909.000 lei).


Asistență socială - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, Centrele de îngrijire și asistență: Pitești, Bascovele, Tigveni, Călinești, Vulturești, Băbana, Buzoești, Mozăceni, Unitățile de asistență medico-socială: Călinești, Dedulești, Șuici, Domnești, Rucăr, Indemnizații și drepturi ale persoanelor cu handicap și alte acțiuni sociale - 192.739.000 lei.


Învățământ special: Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Filofteia” Ștefănești, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Nicolae ”Câmpulung, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Stelian” Costești, Grădinița Specială „Sfânta Elena” Pitești, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Marina” Curtea de Argeș și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Programul pentru școli al României-produse lactate, de panificație - 21.635.000 lei.


Ordine publică și siguranță națională - Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Serviciul Public Județean Salvamont - 9.415.000 lei.


Referitor la secțiunea de dezvoltare, propunerea cheltuielilor a fost fundamentată în concordanță cu strategia de dezvoltare a Județului Argeș, fiind incluse obiective de investiții care sunt asigurate din următoarele surse de finanțare: din bugetul de stat (fonduri aprobate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Programul Anghel Saligny, Programul Național de Dezvoltare Locală, Programe de Interes Național, fonduri externe nerambursabile), din bugetul local și din fonduri europene nerambursabile.


Proiecte privind investiții în infrastructura de drumuri și poduri în județul Argeș


Consiliul Județean Argeș derulează proiecte în domeniul infrastructurii rutiere prin Programul Anghel Saligny la Șuici, Sălătrucu, Mușătești, și Brăduleț, astfel:
Modernizare DJ 703G Șuici (DJ703H)-Ianculești-lim. jud. Vâlcea, km 14+000-16+921, L=2,921 km, comuna Șuici;
Modernizare DJ 703 H Sălătrucu-Vâlcea, Km 25+151 - Km 29+863, L=4,712 Km;
Modernizare DJ 703 I Merișani (DN 7 C - Km 12+450) – Mușătești – Brăduleț - Brădet - Lac Vidraru (DN 7 C - Km 64+400), Km 53+580 – Km 61+055, L = 7,475 Km.

Proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere în comunele Șuici, Tigveni, Cepari și Valea Danului


Modernizare DJ 704 G Cicănești - Șuici (DJ 703H ), Km 9+532 - Km 13+435, L=3,903 Km;
Piste pentru biciclete pe DJ 703E: Pitești (DN 67B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+200 – 12+300, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia, Băbana și Pista continuă pentru biciclete pe DJ 678 A, km 42+420-49+095 și pe DJ 703 H, km 12+924-17+368, L=11,200 km, în comunele Tigveni, Cepari și Șuici, județul Argeș;
Modernizare DJ 703 H Curtea de Argeș-Valea Danului-Cepari-Șuici-Lim. Jud. Vâlcea, km 9+475-10+364, L= 0,889, comuna Valea Danului și Cepari, Jud. Argeș;
Modernizare DJ 703 H Curtea de Argeș-Valea Danului-Cepari-Șuici-Lim. Jud. Vâlcea, km 9+475-10+364, L= 0,889, comuna Valea Danului și Cepari, Jud. Argeș;
Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului. (Programul Național de Dezvoltare Locală).


De asemenea, Consiliul Județean Argeș a accesat un proiect în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență pentru achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Argeș.


Proiecte privind investiții în infrastructura sanitară


Laborator de Radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești; (fonduri din PNRR);
Modernizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Mioveni; (fonduri din PNRR);
Modernizarea și dotarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pitești. (fonduri din PNRR);


"Stație de Epurare ape uzate și rețea de canalizare menajeră" aferentă unităților medicale: Spitalul de Boli Cronice Călinești, Unitatea de Asistență Medico-Socială Călinești, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călinești și Centrul de Permanență Călinești din comuna Călinești, județul Argeș”; (Programul Anghel Saligny);
Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești; (fonduri din PNDL);


Construire corp de clădire nou la Spitalul Județean de Urgență Pitești; (fonduri din bugetul local);
"Extindere, modernizare si dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești" (fonduri europene nerambursabile);
"Extindere si dotare spații urgență și amenajări incinta SJUP" (fonduri europene nerambursabile);


"Extinderea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești" (fonduri europene nerambursabile);
"Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al SJUP" (fonduri europene nerambursabile);
"Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie <<Sf.Andrei>>, Valea Iașului" (fonduri europene nerambursabile).

 

Investiții în infrastructură în domeniul cultural


Conservarea si consolidarea Cetății Poienari (fonduri europene nerambursabile)


Alte proiecte de investiții


Reabilitare Bază de Salvare Montană cota 2000 Transfăgărășan, județul Argeș; (fonduri din bugetul local);
Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș; (fonduri din PNRR);
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș; (fonduri din PNRR).


De asemenea, pentru anul 2024 este propusă suma de 2.521.000 lei, subvenții de la bugetul de stat prin Programe de Interes Național, obiectivele de investiții finanțate prin acest program fiind:


Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilități;
Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Dragolești;
Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități;
Locuințe protejate – Siguranța și Îngrijire Argeș.


Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș pe anul 2024 poate fi consultat pe site-ul instituției la secțiunea Activitate / Ședințe.

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.