Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 2 iunie 2023 17:39

Piste de biciclete pe rutele: Tigveni - Cepari - Șuici

 

CJ Argeș are în vedere și derularea proiectului de investiții pentru Cetatea Poienari


Consiliul Județean s-a întrunit marți, 9 mai, în ședință extraordinară. Hotărârile aflate pe ordinea de zi au vizat, în special, două proiecte cu impact în dezvoltarea turismului și protecția mediului. În vederea îmbunătăţirii calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării transportului nepoluant, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu, finanțează Programul de realizare a pistelor pentru biciclete.


CJ Argeș a depus, în sesiunea din noiembrie 2022, Cererea de finanțare nerambursabilă pentru realizarea a două piste de biciclete, un proiect în valoare estimată de 21.592.757,41 lei (inclusiv TVA).


Hotărâre adoptată a vizat modificarea Devizului general al proiectului „Piste pentru biciclete pe DJ 703E: Pitești (DN 67 B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+200 – 12+300, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia și Băbana și Pistă continuă pentru biciclete pe DJ 678A, km 42+420 – 49+095 și pe DJ 703H, km 12+924 – 17+368, L=11,200 km, în comunele Tigveni, Cepari și Șuici”.


CJ Argeș are în vedere derularea obiectivului de investiție „Amenajare cale de acces mecanizată Cetatea Poienari”, proiect complex de investiții ce presupune dezvoltarea infrastructurii turistice și facilitarea accesului la vizitarea monumentului istoric Cetatea Poienari. Prin proiect se dorește realizarea unui mijloc de transport al turiștilor către monument printr-o instalație cu cablu, stația inferioară fiind poziționată pe malul stâng al Râului Argeș, iar stația superioară este amplasată lângă Cetatea Poienari.
Asociat acestei instalații de cablu se vor realiza spații de parcare pentru autobuze, microbuze și autoturisme, se vor amenaja grupuri sanitare publice și un punct de informare turistică, zonă de alimentație publică, cu locuri de servit masa interior și exterior, magazine de comerț cu amănuntul, spații tehnice.


Hotărârea aprobată privind sistarea cărții funciar nr. 83216 Arefu și anularea numărului cadastral 83216 Arefu, precum și diminuarea suprafeței de 8.623 mp, înscrisă în C.F. nr. 83218 Arefu cu suprafața de 3.522 mp, respectiv a suprafeței de 3.937 mp, înscrisă în C.F. nr. 83207 Arefu cu suprafața de 265 mp, vizează suprafața de teren pe care urmează a fi amenajată parcarea.


Alte aprobări


S-a aprobat și hotărârea privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef – Secția Chirurgie I din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, funcție ce va fi ocupată de doctorul Dan Olariu.


Hotărârea extinderii componenței proiectului partenerial privind Campania de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri „Împotriva adicțiilor”.


Actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026.


S-a aprobat utilizarea sumei de 50 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Hotărârile Consiliului Județean Argeș pot fi consultate pe site-ul instituției:
https://www.cjarges.ro/.../sedinta-extraordinara-a-c.j.

 

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.