Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 1 iulie 2022 09:59

Noi hotărâri aprobate în ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș

În cadrul întâlnirii de joi au fost adoptate mai multe proiecte. Între acestea, se numără înființarea Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Băbana din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, ca urmare a procesului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești și aprobarea Statului de funcții, cu un număr de 35 posturi, ca urmare a procesului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești, prin - înființarea serviciului social Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Băbana, cu o capacitate de 30 locuri ( minim 8 beneficiari/zi). Tot la acest capitol, s-au aprobat înființarea serviciului social Locuință Maxim Protejată nr.1 Băbana (LMP nr. 1 Băbana), cu o capacitate de 8 locuri, înființarea serviciului social Locuință Maxim Protejată nr. 2 Băbana, cu o capacitate de 8 locuri și înființarea serviciului social Locuință Maxim Protejată nr. 3 Băbana cu o capacitate de 8 locuri.

Un alt punct discutat și aprobat a fost restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș, cu următoarele sub-puncte: Regulamentele de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Băbana; Regulamentele de Organizare și Funcționare a unor servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș; organigrama D.G.A.S.P.C.; constituirea dreptului de administrare în favoarea D.G.A.S.P.C. asupra bunurilor imobile Locuință protejată nr. 1, Locuință protejată nr. 2 și Locuință protejată nr. 3, situate în comuna Băbana, sat Lupueni, jud. Argeș.

Un alt punct aflat pe ordinea de zi și aprobat a fost trecerea unor părţi din imobilele terenuri aferente D.J. 704F și respectiv D.J. 703K din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Statului pentru lucrări de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu - Piteşti” - Secţiunea 5 Curtea de Argeş - Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş. La acest capitol au mai fost aprobate proiectul tehnic de execuţie, devizul general actualizat, graficul de execuţie, bugetul proiectului și al surselor de finanțare actualizate pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti – Piaţa Vasile Milea, judeţul Argeş”, precum și actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului nostru pe anul 2022. Hotărârile adoptate în această ședință pot fi consultate pe site-ul instituției: https://www.cjarges.ro/.../sedinta-extraordinara-a-c.j...

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.