Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 1 iulie 2022 11:21

Tigveni: În luna iunie se pot depune cererile pentru voucherele sociale

Din această lună, cetățenii comunei Tigveni aflați în situații vulnerabile se pot prezenta la sediul primăriei - Compartimentul de Asistență Socială pentru a depune cererile în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic. Acestea pot fi folosite pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, în valoare totală de 250 lei, acordate o dată la două luni conform O.U.G. 63/2022.

Categoriile care vor beneficia de tichete sociale și care vor depune cerere la primărie sunt următoarele: familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru sunt mai mici sau egale cu 600 lei; persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Iată care sunt documentele de care aveți nevoie pentru a primi acest ajutor: copiile actelor de stare civilă pentru toți membrii familiei (BI/CI/ certificat de naștere copii, certificat de căsătorie); adeverințe cu veniturile nete din luna anterioară; cupon de pensie.
Pensionarii aflați în evidența Caselor de pensii, persoanele cu handicap grav, accentuat și mediu, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei/ luna, precum și beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/2001 și alocație pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010, aflați în evidența AJPIS vor beneficia de aceste tichete fără a mai depune cerere la primăria de domiciliu.

Informaţii utile despre folosirea voucherelor
- Banii pot fi utilizați în termen de maximum 12 luni de la data fiecărei alimentări;
- Nu se pot retrage bani de pe aceste tichete și nu pot fi schimbate în bani;
- Voucherele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea de produse alimentare și de mese calde;
- Nu se primește rest în bani la folosirea lor;
- Beneficiarul le poate utiliza pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate;
- Sumele nu se impozitează și nu reprezintă bază de calcul pentru stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate sau contribuția asiguratorie pentru muncă și nici nu sunt supuse executării silite.

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.